Twee leden Raad van Toezicht | Stichting Scholengroep Holland

Reactietermijn gesloten

Voor de Stichting Scholengroep Holland, een onderwijsorganisatie bestaande uit 13 scholen voor primair openbaar onderwijs in de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en het stafbureau in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn wij op zoek naar twee leden Raad van Toezicht

Wij zoeken een lid met een sociaal-maatschappelijke achtergrond en een lid met een onderwijsachtergrond (waarvan één op voordracht van de GMR)

Profielkenmerken lid sociaal-maatschappelijk achtergrond:

Je bent bekend met het sociale domein. Dat houdt in dat je een achtergrond hebt in jeugdzorg/ kinderopvang of welzijn. Het liefst heb je bestuurlijke ervaring en weet hoe het is om in een ketenaanpak samen te werken. Ontwikkelingen in onze maatschappij en de daarbij behorende uitdagingen nopen tot intensieve samenwerking en daar ben jij ervaring mee.

Medezeggenschap en (ouder)participatie hebben jouw warme belangstelling. Door jouw maatschappelijke invalshoek heb jij een ander perspectief, die de discussies binnen de Raad als het gaat om participatie en integrale samenwerking ten goede kunnen komen. Je hebt affiniteit met het onderwijs en bent maatschappelijk betrokken en zou graag een steentje willen bijdragen aan een samenleving, waar ieder kind een gelijkwaardige kans verdient.

Profielkenmerken lid onderwijsachtergrond:

Met jouw onderwijsachtergrond (primair onderwijs is een pré) en je visie op onderwijsontwikkeling en onderwijs kwaliteitszorg heb je een duidelijk beeld van toekomstgericht onderwijs. Je snapt de principes van het onderwijs en ziet kansen en mogelijkheden voor vernieuwing. Wellicht heb je voor de klas gestaan of heb je veel meegekregen van de praktijk van het onderwijs. Je hebt in ieder geval een (ortho)pedagogische achtergrond. Je kent de doelgroepen en bent overtuigd van een inclusieve samenleving. In de komende jaren zal het onderwijs steeds integraler gaan werken de ontwikkeling van integrale kindercentra zijn daarbij aan de orde. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen met een frisse blik.

Kandidaten met een diversiteitsachtergrond (en vrouwen) worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Toezichthoudende ervaring is geen vereiste, als je maar in het bezit bent van de volgende competenties:

 • Analytisch en conceptueel denkvermogen
 • Onafhankelijk in denken en spreken
 • Betrokken
 • Empathisch en mensgericht
 • Teamspeler
 • Affiniteit met het onderwijs

Stichting Scholengroep Holland (SGH)

De scholengroep Holland is een onderwijsorganisatie die bestaat uit 13 scholen voor primair openbaar onderwijs in de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De scholen geven dagelijks aan ca. 3800 leerlingen onderwijs.

Het doel van de scholengroep is om te bewaken en te bevorderen dat jonge mensen goed onderwijs en goede vorming wordt geboden, zodat hun kansen op een zinvol functioneren in de samenleving toenemen. De scholengroep vindt het van belang dat kinderen en medewerkers zich thuis voelen en dat er sprake is van een veilige (leer-)omgeving. De scholengroep stimuleert een open en transparante cultuur en wil werken volgens de uitgangspunten van de lerende organisatie. Professionaliteit en samenwerking zijn hierbij de kernelementen.

Het bevoegd gezag wordt gevormd door een tweehoofdig College van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft het maatschappelijk doel toezicht te houden op de algemene gang van zaken in de stichting, de door de stichting in standgehouden scholen en op het beleid van het College van Bestuur.

De Raad bestaat uit vijf leden. Momenteel zijn er vacatures ontstaan door het regulier vertrek van twee leden. De Raad vindt diversiteit in de samenstelling van de Raad van belang.

Om onafhankelijk toezicht te houden, zijn leden zakelijk niet gebonden aan de SGH en niet verbonden aan personeel van de SGH.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een marktconforme honorering van €6.900,- per jaar voor hun werkzaamheden.

Algemeen profiel voor alle leden:

 • Is van onbesproken gedrag;
 • Beschikt over strategisch inzicht;
 • Beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig;
 • Heeft inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio;
 • Heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het besturen van omvangrijke en/of complexe instellingen of heeft daar in de rol van toezichthouder gefunctioneerd;
 • Heeft kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en organisatieverandering;
 • Kan functioneren in teamverband;
 • Voelt zich betrokken bij het primair openbaar onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs;
 • Kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen;
 • Beschikt over een relevant netwerk;
 • Beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment.

Interesse?

De Scholengroep Holland laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf) uiterlijk 10 mei te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina. Als je sollicitatie succesvol is geüpload ontvang je een bevestigingsmail. Niet ontvangen? Neem contact op met Hatice Türkmen. Een vertrouwelijke behandeling van je gegevens is vanzelfsprekend gegarandeerd. Geef aan op welk profiel je solliciteert. Voor vragen over deze functies kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People via 06 46 08 13 32.

Op 14 en 17 mei worden kandidaten uitgenodigd voor een online pre-selectiegesprek. De selectiegesprekken bij de Scholengroep Holland zijn gepland op 24 en 29 mei.

Locatie

Nieuwerkerk aan den IJssel

Publicatie datum:

18 Apr 2024

Opdrachtgever:

Scholengroep Holland (openbaar po-scholen)

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People