Privacy statement

Inhoud

In dit privacy statement staat beschreven hoe Colourful People omgaat met uw persoonsgegevens. Colourful People is een executive search bureau en in dat kader worden door Colourful People persoonsgegevens verwerkt. Colourful People vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Colourful People is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en daarnaast met welk doel wij deze gegevens gebruiken.

Verwerking van uw gegevens

Wanneer u reageert op een vacature via onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming wanneer u via onze website uw gegevens aanlevert. Als u een formulier invult of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, met een maximum van 48 maanden. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna is inzichtelijk gemaakt welke doelen dit zijn. Wij gebruiken daarbij de door u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

  1. Om een relatie met u als kandidaat aan te kunnen gaan: als u interesse heeft in onze vacatures hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Het gaat dan om gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum en loopbaangegevens. U kunt die gegevens via onze website zelf aanleveren en beheren of verwijderen. Ook bewaren wij onze correspondentie met u. Mocht u deze gegevens aan ons beschikbaar willen stellen voor eventuele andere vacatures, dan kunt u ons daartoe toestemming verlenen. De bewaartermijn wordt dan verlengt naar 48 maanden. Mocht u dit niet wensen, dan worden al uw gegevens na afronding van de procedure van de betreffende vacature door ons verwijderd.
  2. Om de relatie met u als klant aan te gaan, te onderhouden en opdrachten uit te voeren: als u klant bij ons bent willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om zakelijk contact met u te onderhouden.
  3. Voor onze bedrijfsvoering: als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.
  4. Voor archiefdoeleinden: wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
  5. Voor de optimalisatie van onze dienstverlening: voor de meting van websitestatistieken verzamelt Colourful People anonieme gegevens over het gebruik van haar website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de Colourful People haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. De website www.colourfulpeople.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Colourful People gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Colourful People verwerkt deze gegevens niet. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door Colourful People verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Colourful People hiertoe verplicht wordt door de wet.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Colourful People draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daaruit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@colourfulpeople.nl.
Copyright © 2024 Colourful People