Training & advies

Vanuit onze 22 jaar aan ervaring met diversiteit en het inclusief werven en selecteren bieden wij onze expertise ook aan in de vorm van een ‘Learning and Integration’ methode. Een uitgebalanceerd Training en Advies traject voor het implementeren van diversiteit en inclusie binnen de eigen organisatie structuur en cultuur. Colourful People ondersteunt bij het ontwikkelen van uw eigen beleid en traint (HR) managers en professionals om op een duurzame manier invulling te geven aan inclusie en diversiteit binnen de organisatie. 

De thema’s diversiteit en inclusie spelen binnen de huidige maatschappij een rol van toenemende urgentie. Het is vanzelfsprekend dat dit ook geldt binnen het werkveld en de eigen organisatie- c.q. teamstructuur. De nadruk ligt meer dan ooit op de kracht van het verschil; een diversiteit in ervaring, persoonlijkheid, achtergrond, leeftijd of sekse. Een belangrijke opgave hierin is het vinden, binden en ontwikkelen van het juiste talent, zowel intern als extern. De inhoud van het Training en Advies traject van Colourful People is dan ook afgestemd op de vraag hoe je als organisatie of HR-manager binnen deze opgave de juiste balans of benadering vindt.

Aandacht voor inclusie, juist nu

Diversiteit en inclusie zijn in de 21ste eeuw geen keuze meer, maar een gegeven. Steeds meer bedrijven en organisaties erkennen diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie als belangrijke kernwaarden, omdat meer van hetzelfde uiteindelijk minder oplevert. Je veilig en op je plek voelen in de organisatie draagt bij aan innovatie en duurzame samenwerking zowel intern als extern. Diversiteit staat voor het benutten van de dynamiek van verschillen en het brede palet aan talenten. Er is echter ook aandacht voor persoonlijkheid, achtergrond, opleiding of gender. 

Inclusie maakt dat een organisatie de ruimte geeft om de kracht van het verschil zo optimaal mogelijk te benutten. Thema’s als groepsdynamica, cultuur en leiderschap spelen
bij het succesvol implementeren van diversiteit en inclusie binnen de organisatie een bepalende rol. Kernwaarden die veelal niet vanzelf ontstaan of van nature aanwezig zijn.Het DNA van onze aanpak

In onze aanpak zijn de volgende pijlers voor ons belangrijk:

  • Respect: we zorgen voor een veilige en respectvolle uitwisseling van standpunten
  • Appreciative Inquiry: we geloven in waarderende feedback
  • Interactie: we streven ernaar in onze aanpak zoveel mogelijk mensen te betrekken en te activeren
  • Duurzaam: een sessie moet nooit op zichzelf staan, we willen samen met jullie en alle medewerkers een aanzet maken tot opvolging van het besprokene
  • Persoonlijk: we zoeken altijd naar maatwerk en betrokkenheid zowel op individueel als op organisatie niveau


Heeft u behoefte aan een ander traject als hierboven?

In dat geval zetten wij in op maatwerk en nodigen wij u vooral uit uw wens met ons te delen.


Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People