Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs & Kwaliteit I Atlant Basisonderwijs I Velsen

Reactietermijn gesloten

Atlant Basisonderwijs zoekt een nieuwe toezichthouder met het profiel Onderwijs & Kwaliteit. Ben jij een toezichthouder die werkt vanuit vertrouwen en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie? Lees dan snel verder.

De organisatie

Atlant Basisonderwijs is een stichting voor algemeen bijzonder onderwijs met negen scholen in de gemeente Velsen. Ongeveer 3000 kinderen verdeeld over tien verschillende wijken komen dagelijks naar onze scholen. Velsen is een diverse gemeente, er zijn uitersten. Een kustplaats met strand en de prachtige Kennemer duinen en de rauwheid van scheepvaart en zware industrie van Tata Steel. Atlant heeft scholen in zeer kansrijke buurten, maar ook op plekken waar sprake is van achterstanden.

Wij staan voor goed onderwijs! Onze Atlas beschrijft onze visie en laat zien waar wij aan werken. We gaan voor uitdagend onderwijs, pedagogisch handelen en zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving.

Aan ouders bieden wij keuze uit Daltonscholen, scholen die ontwikkelingsgericht werken, unitonderwijs en een vrije schoolstroom. We zijn trots onderdeel van Opleidingsschool IJmond waarin de gezamenlijk met Hogeschool InHolland en de schoolbesturen in onze regio zorgdragen voor het opleiden van nieuwe onderwijsprofessionals.

Atlant heeft 227 fte aan medewerkers, 3000 kinderen en een begroting van ongeveer 22 miljoen. De organisatie wordt ervaren als plezierige werkomgeving, de cultuur is ‘van samen’. Er wordt via een kwaliteitskalender gewerkt aan het ‘op leren gericht zijn’ en steeds verbeteren van onderwijskwaliteit. De organisatie hanteert de principes van Rijnlands organiseren.

In onze regio is het lerarentekort dagelijks merkbaar.

Structuur en besturingsfilosofie

Atlant Basisonderwijs vindt goed en deugdelijk bestuur belangrijk en onderschrijft de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Atlant betrekt de teams, de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bij de organisatie en beleid in en om de scholen, en vinden horizontale verantwoording en het echte gesprek van groot belang. Meer informatie over Atlant, de Raad van Toezicht, ons bestuur, ons management en onze ambities kunt u vinden op de website van Atlant.

De Raad van Toezicht

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden zoeken we een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met het profiel Onderwijs & Kwaliteit. De Raad bestaat uit een betrokken groep, gezamenlijk verantwoordelijk, die de scherpte durft op te zoeken en kijkt welk toezicht past bij de ontwikkeling in de organisatie. Ook in de Raad van Toezicht wordt gewerkt in het model van vertrouwen en Appreciative Inquiry. Wij zoeken een toezichthouder die werken in deze spanning interessant vindt. De Raad werkt met de volgende commissies: Bedrijfsvoering, Onderwijs & Professionalisering en Remuneratie.

Algemene kenmerken voor een lid Raad van Toezicht:

 • Bestuurlijke- of senior managementervaring
 • Staat achter de visie, missie en opdracht van Atlant
 • Kan functioneren als adviseur en sparringpartner voor de bestuurder
 • Is in staat tot reflectie en evaluatie van het eigen functioneren, en dat van de raad als geheel
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en rolvastheid als toezichthouder
 • Kan open en begrijpelijk communiceren en heeft de moed zich uit te spreken
 • Kan met een fris perspectief beleidsontwikkelingen en koers van de organisatie bevragen en beoordelen
 • Heeft een relevant netwerk
 • Bij voorkeur zicht op de omgeving van Atlant en beeld bij de maatschappelijke en politieke omgeving

Specifieke kenmerken voor het lid met profiel Onderwijs & Kwaliteit

 • Onderwijskundige ervaring, bij voorkeur op niveau van besturen in rol als adviseur of onderwijskundige bij een grotere organisatie
 • Kan meedenken in out-of-the-box oplossingen in personeelstekorten in onderwijs
 • Bij voorkeur ervaring als toezichthouder

Dit lid neemt deel aan de commissie Onderwijs & Professionalisering. In verband met de huidige samenstelling van de Raad nodigen we met nadruk heren uit om te reageren.

Inzet, verwachtingen en honorering

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zesmaal per jaar. Er vindt tweemaal per jaar overleg met de GMR plaats. Daarnaast zijn er schoolbezoeken en themabesprekingen.

De honorering van de Raad van Toezicht is op basis van de maximale vrijwilligersvergoeding, en bestaat uit ongeveer 2100 euro per jaar. Daarnaast is er een mogelijkheid tot onkostenvergoeding.

Procedure

De Raad van Toezicht van Atlant laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de organisatie, de Raad van Toezicht en de positie kun je contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). Je kunt je interesse kenbaar maken door een brief en CV in te sturen via de website van Colourful People vóór 30 maart. Je ontvangt na sollicitatie een bevestigingsmail. Ontvang je deze niet, zend dan een direct-mail naar Monique. De intakegesprekken zijn gepland op 2 en 4 april. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 19 april met als doel het nieuwe lid per mei te laten starten.

Publicatie datum:

11 Mar 2024

Opdrachtgever:

Atlant Basisonderwijs

Contactpersoon

M. Spaansen
M: (06) 5152 6255

Monique Spaansen
Vragen over deze vacature?
Contact Monique Spaansen
mobiel (06) 5152 6255
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People