Lid Raad van Toezicht - onderwijsprofiel | Hout- en MeubileringsCollege

Reactietermijn gesloten

Het Hout- en Meubileringscollege is een zelfstandige MBO-vakschool opgericht in 1929. Het HMC heeft twee vestigingen (Rotterdam en Amsterdam). Voor het HMC zoeken wij een Lid Raad van Toezicht met profiel Onderwijs.

Over het HMC

De missie van HMC is om talentontwikkeling centraal te stellen en studenten op te leiden tot bevlogen, creatieve en ondernemende vakmensen voor hun toekomst en die van hun branches. De visie van het HMC is om een verbindende factor te zijn tussen studenten, alumni, medewerkers en branches, waarbij de nadruk ligt op het optimaal en duurzaam vormgeven van leef-, woon- en werkomgevingen.

Het HMC biedt specialistische opleidingen voor acht verschillende branches in een kleinschalige, persoonlijke en veilige omgeving, wat bijdraagt aan de groei en het succes van de school. Het HMC legt de nadruk op creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap op het hoogste niveau, met opleidingen in Interieur & Wonen, Meubel & Hout, en Design & Mode accessoires. Traditioneel vakmanschap wordt gecombineerd met de nieuwste trends en (digitale) ontwikkelingen, waardoor studenten innovatief en ondernemend worden opgeleid tot de vakmensen van nu en van de toekomst.

Het HMC biedt een inspirerende omgeving waarin persoonlijke aandacht, betrokkenheid en branchegerichtheid centraal staan. Hier krijgen studenten de kans om te groeien, te innoveren en zich voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen binnen hun vakgebied. Het HMC heeft geïnvesteerd in innovaties in leermiddelen en ICT-toepassingen en nu is de uitdaging om deze veranderingen structureel te implementeren binnen het onderwijs en de organisatie. Dit vereist flexibiliteit en ondernemend handelen van de hele organisatie om zo de opleidingen aan te passen aan de snel evoluerende technologische en duurzaamheidstrends. Daarnaast is in het onderwijsaanbod expliciete aandacht voor belangrijke maatschappelijke thema’s als burgerschap, diversiteit en inclusie.

De Raad van Toezicht

Het HMC heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid voor toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de instelling. Dit omvat onder andere het werkgeverschap van het College van Bestuur, toezicht op hun besluiten en het geven van gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het College van Bestuur en zorgt voor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en toezicht. De leden handelen alert, besluitvaardig, initiërend en stimulerend. De Raad van Toezicht werkt met een portefeuillemodel waarin specifieke deskundigheden zijn toegewezen, zoals innovatie, financiën, ondernemerschap, onderwijsbeleid, HRM en meer.

Specifieke vereisten van het lid van de Raad van Toezicht met onderwijsprofiel

Als lid van de Raad van Toezicht kun jij een cruciale bijdrage leveren aan het versterken van de missie, visie en doelstellingen van het HMC. Jouw brede ervaring op bestuurlijk/leidinggevend niveau in het MBO en/of HBO en kennis van organisatieontwikkeling zijn van groot belang voor onze onderwijs- en organisatiekwaliteit en onze maatschappelijke ambities.

Het HMC zoekt daarom een toezichthouder die:

 • Brede ervaring heeft op leidinggevend/bestuurlijk niveau binnen het MBO en/of HBO en daarmee actueel en diepgaand zicht heeft op onderwijs(ontwikkelingen). Deze ervaring stelt je in staat een stimulerende sparring partner te zijn binnen de Raad van Toezicht en voor het College van Bestuur.
 • Kennis heeft van organisatieontwikkeling in ambitieuze organisaties voor wie de actuele en maatschappelijke uitdagingen, met name binnen het onderwijs, een factor van betekenis zijn.
 • In staat is om op basis van de complexiteit van de verschillende uitdagingen in scenario’s te denken.
 • Met plezier en op pro actieve, verbindende wijze de liaison vanuit de Raad van Toezicht kan zijn naar de medezeggenschap, waarbij het opereren zonder last of ruggespraak een basisvoorwaarde is.
 • Beschikt over een denk- en functioneringsniveau op HBO of academisch niveau en in staat is om strategisch te denken en te handelen.
 • Effectief kan samenwerken in teamverband en daarin transparant en integer handelt.
 • De kernwaarden van het HMC te weten respect; vertrouwen; samenwerken; nieuwsgierigheid; liefde voor het vak in woord en gedrag uitdraagt en naleeft.
 • Voldoende tijd heeft zich in te zetten, ook binnen relevante netwerken (zoals bijvoorbeeld het platform toezicht MBO) en in relatie tot de OR.

Het gemiddeld tijdsbeslag is twee dagen per maand.

Meer informatie over HMC is te vinden op de website van HMC

Interesse?

Het HMC laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Sandra Lutchman, senior partner bij Colourful People, geeft je graag meer informatie over de organisatie, de functie en/of de sollicitatieprocedure. Je kunt contact met haar opnemen via WhatsApp op nummer 06 407 44 074.

Belangrijke data:

 • De reactietermijn voor de vacature sluit op 25 april 2024 om 12 uur.
 • Het gesprek met de selectiecommissie staat gepland op 7 mei vanaf 18 uur in Amsterdam.
 • Een klikgesprek met de volledige Raad van Toezicht staat gepland in week 20.
 • Een klikgesprek met alle leden van de medezeggenschap staat gepland in week 20.
 • De kandidaat wordt, in overleg, in het tweede kwartaal van 2024 benoemd.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

09 Apr 2024

Opdrachtgever:

Hout- en Meubileringscollege (HMC)

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People