Lid Raad van Toezicht I Nederlands Fotomuseum

Reactietermijn gesloten

Lid Raad van Toezicht met expertise in fotografie voor het Nederlands Fotomuseum gezocht!

Camus zei het al: Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.’ Iconische, historische en actuele beelden leren ons over het heden, verleden en de toekomst. Daarom zoeken wij een bevlogen lid voor de Raad van Toezicht van het Nederlands Fotomuseum.

Het Nederlands Fotomuseum

In het Nederlands Fotomuseum vind je een schatkamer aan foto’s van 1841 tot nu, en daarmee vind je ook hét verhaal van de Nederlandse fotografie. Beelden die ons onderdompelen in de geschiedenis en het heden van de fotografie en die ons door andere ogen naar de wereld laten kijken. Het Nederlands Fotomuseum is opgericht in 2003 op basis van het legaat van amateurfotograaf Hein Wertheimer. Het is tevens een rijksgesubsidieerd museum en ook de stad Rotterdam draagt daar graag aan bij. Het museum is een modern, open en financieel gezond museum, in alle opzichten geworteld in het Nederland van nu. Met een rijke fotocollectie van bijna 6 miljoen beelden en diverse archieven van historische en eigentijdse fotografen waken wij over het visuele erfgoed van Nederland en laten dit zien in een actuele context. Toegankelijkheid, inclusie en meerstemmigheid zijn daarbij leidende principes. Het Nederlands Fotomuseum is een nationaal museum - van ons allemaal voor ons allemaal. Daarnaast is met een extra investering van de gemeente en de Vriendenloterij de tentoonstellingsruimte uitgebreid met de permanente Eregalerij van de Nederlandse fotografie. Met de verhuizing naar en de renovatie van het monumentale pakhuis Santos aan de Rotterdamse Rijnhaven gaat het Nederlands Fotomuseum in 2025 een nieuwe, spannende fase in. Een fase, waarin het museum een sprong voorwaarts maakt in het vervullen van zijn functie als nationaal museum, stevig geworteld in Rotterdam, met internationale uitstraling.

Vanwege het verstrijken van de termijnen van een van de leden van de Raad zijn wij voor het Nederlandse Fotomuseum op zoek naar een

 • Een lid RvT met kennis van en ervaring in de wereld van de fotografie (v/m/x)

(uitdrukkelijk geen maker)

Raad van Toezicht

Het Nederlands Fotomuseum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de strategie en de sturing en de Raad van Toezicht toeziet op het strategisch beleid en de algemene gang van zaken. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert hij als klankbord. Dit met een passende, statutair vastgelegde rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden. De Code Culturele Governance geldt als leidraad.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment – inclusief de voorzitter – uit zes leden. De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen en de leden zijn zo veel mogelijk aanwezig bij openingen van tentoonstellingen en speciale middagen/avonden. De sfeer en wijze van omgang zijn open en professioneel, de Raad fungeert als team waarbij ieders kracht benut en gerespecteerd wordt. Transparantie, zelfreflectie en inclusie zijn daarbij belangrijke pijlers. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar en de leden ontvangen vacatiegeld. Van het nieuwe lid verwachten wij dat zij/hij/x naast specifieke competenties, voldoet aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals hieronder geschetst.

Wie zoeken wij? Elk lid van onze RvT beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Affiniteit met fotografie en de missie en visie van het Nederlands Fotomuseum;
 • Een passende rolopvatting dus een goed evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om de directeur-bestuurder als klankbord en sparringpartner bij te staan;
 • Maatschappelijke sensitiviteit, een onafhankelijke opstelling en verantwoordelijkheidsgevoel voor het geheel;
 • Een toegankelijke persoonlijkheid met relativeringsvermogen en humor;
 • Een relevant, en bij voorkeur voor het Nederlands Fotomuseum nieuw, netwerk en de bereidheid dat in te zetten;
 • Affiniteit met vraagstukken rond inclusie en diversiteit.

Voor dit lid met expertise in fotografie geldt:

 • Veel kennis van en ervaring in de wereld van de fotografie, opgedaan bijvoorbeeld in een rol binnen een fotografie opleiding, of een creatieve rol in (internationale) fotofestivals ;
 • Goede kennis van het Nederlandse fotografielandschap met voelsprieten in het internationale werkveld;
 • Kennis van trends, organisaties, makers, platformen, onderwijs en nieuwe technische ontwikkelingen zoals generatieve AI;
 • In staat zijn om scherp te zijn op het profiel van het Nederlands Fotomuseum om zo onderscheidend te blijven ten opzichte van de andere fotografiemusea.

NB: We zoeken expliciet geen actieve maker, dat profiel is reeds ingevuld in de Raad van Toezicht

Geïnteresseerd?

Het Nederlands Fotomuseum laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de rol of de procedure kun je contact opnemen met Naima Azough, partner bij Colourful People (06-43449717) of n.azough@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk dinsdag 2 april 2024 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina.

Relevante data:

De online voorgesprekken voor deze positie met Naima Azough vinden op woensdag 3, donderdag 4 april en evt op maandag 8 april plaats.

De formele gespreksronde met de selectiecommissie van het Nederlands Fotomuseum vindt op vrijdag 19 april van 13.00 tot 17.00 uur plaats bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. We verzoeken gegadigden deze datum voorlopig vrij te houden.

NB: Je krijgt een automatische bevestiging van je sollicitatie wanneer je je gegevens uploadt via onze website. Mocht je geen bevestiging ontvangen, neem dan ajb per mail contact op met Naima Azough op n.azough@colourfulpeople.nl.

Publicatie datum:

08 Mar 2024

Opdrachtgever:

Het Nederlands Fotomuseum

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People