Lid Centrale Directie | Etty Hillesum Lyceum Deventer

Reactietermijn gesloten

Voor het Etty Hillesum Lyceum in Deventer, onderdeel van de Stichting Carmelcollege, zoeken wij een lid voor de tweehoofdige Centrale Directie. We zoeken een verbindende, resultaatgerichte leider. Een proactieve cultuurdrager die mensen in beweging krijgt en leiding geeft aan de verdere professionalisering en organisatieontwikkeling.

Over de Stichting CarmelCollege

Stichting Carmelcollege verbindt twaalf instellingen voor voortgezet onderwijs, verspreid door heel Nederland. Op 45 schoollocaties wordt een breed onderwijsaanbod verzorgd. In totaal worden ruim 33.500 leerlingen in hun leerproces begeleid door ongeveer 4.200 medewerkers. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie en zelfstandigheid, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs. Onderwijskundige keuzes en de zorg voor de onderwijskwaliteit worden op de scholen zelf gerealiseerd. Het onderwijsaanbod heeft als doel bij te dragen aan de humanisering van de wereld en de begeleiding van leerlingen bij en in de confrontatie met zingeving, vanuit meerdere perspectieven.

Over het Etty Hillesum Lyceum

Het Etty Hillesum Lyceum (Algemeen Bijzonder) is de Carmelinstelling in Deventer en omgeving en biedt op vijf locaties een zeer breed onderwijsaanbod aan van Gymnasium, Atheneum, Havo, VMBO en Pro. Het leerlingenaantal bedraagt zo’n 4800, en er werken ongeveer 500 medewerkers. Zie voor meer informatie over de instelling http://www.ettyhillesumlyceum.nl. De instelling staat onder leiding van een Centrale Directie, bestaande uit twee personen. Vijf locatiedirecteuren geven leiding aan de scholen en een directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsprocessen van de instelling. De Centrale Directie legt periodiek verantwoording af aan het College van Bestuur, het bevoegd gezag. De missie van Stichting Carmelcollege is voor Het Etty Hillesum Lyceum richtinggevend.

Lid Centrale Directie Wat ga je doen?

De twee leden van de Centrale Directie hebben een duidelijke verdeling van de verschillende portefeuilles (onderwijs en kwaliteit, HR en organisatieontwikkeling, huisvesting, financiën en bedrijfsvoering). Zij zijn belangrijke sparringpartners van elkaar op alle beleidsterreinen, waarbij de beleidsterreinen wel worden onderscheiden, maar niet gescheiden. Als lid van de centrale directie zul je je binnen de opdrachten voor de directie, naast de algemene verantwoordelijkheden, in ieder geval concentreren op de portefeuille HR en organisatieontwikkeling (strategische personeelsplanning, talentontwikkeling) in de breedste zin van het woord. De voorzitter is in ieder geval verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs en kwaliteit. Over de verdere portefeuilleverdeling maakt de Centrale Directie werkafspraken, passend bij ieders expertise en interesse. Zij hanteren daarbij een collegiaal werkmodel.

De opdracht m.b.t. de portefeuille HR en organisatieontwikkeling omvat in het bijzonder:

 • Strategische personeelsplanning; antwoorden vinden op het dreigende tekort aan personeel dat zich bij een aantal vakken / locaties nu al doet voelen.
 • Talentontwikkkeling; het vanuit de organisatiedoelen en onderwijsambities vormgeven en (doen)
 • uitvoeren van de professionalisering van collega’s (inhoudelijk, planmatig en organisatorisch).
 • Het verder versterken van de professionele cultuur; realisatie van de ambities uit het instellingsplan op de thema’s professionalisering, aantrekkelijk werkgeverschap, vitaliteit / inzetbaarheid en kwaliteit en kwaliteitscultuur.

Als directielid werk je nauw samen met de directievoorzitter en de zes directeuren. Daarnaast speel je een belangrijke rol in de samenwerking met zowel de andere organisatieonderdelen van Carmel als met externe partners. Je bent in staat je eerder opgedane kennis en ervaring op leidinggevend/bestuurlijk niveau op een inspirerende manier zowel binnen als buiten de organisatie te vertalen naar de organisatiedoelen van het Etty Hillesum Lyceum. Het functieprofiel geeft een gedetailleerde omschrijving van de functie link

Wie zoeken wij?

Potentiële kandidaten dienen te beschikken over de volgende kerncompetenties:

 • Strategische visie: Kan een visie vertalen in lange termijn doelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze lange termijn doelstellingen. Kan zich een beeld vormen van de toekomstige ontwikkelingen en kan deze los zien van de huidige situatie.
 • Inspirerend leidinggeven: Investeert bewust in een goed werkklimaat voor de medewerkers waarin ze zich verder kunnen ontplooien. Stimuleert, motiveert en inspireert de medewerker zodat deze in staat is zijn werk goed uit te voeren.
 • Bindend vermogen en sociale kracht: Geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie. Bouwt aan een gezamenlijke cultuur en identiteit en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie. Heeft inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne.
 • Netwerkcapaciteiten: Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. Is omgevingsgericht en onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie.

Verder beschik je over:

 • Academisch werk- en denkniveau in een voor het domein relevante discipline;
 • Ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • goede netwerkvaardigheden;
 • Aantoonbare leiderschapservaring met organisatieontwikkeling en HR.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een uitdagende en maatschappelijk relevante directiefunctie binnen een aansprekende school, een gedreven team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden
Ingangsdatum: 1 augustus 2023
Taakomvang: 0,8 - 1,0 fte
Salaris: schaal 15 (maximaal € 7.922,- bruto bij een volledige baan).
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VO en de secundaire voorwaarden van de Stichting Carmelcollege.
Extra’s: laptop, smartphone, volop opleidingsmogelijkheden, zoals het management development traject van Stichting Carmelcollege.

Geïnteresseerd?
Bij de werving en selectie van deze procedure worden wij ondersteund door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie kun je via Whatsapp contact opnemen met senior partner mr. Sandra Lutchman op nummer 06-40744074 of s.lutchman@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken
door je CV en brief uiterlijk 6 april 2023 om 12 uur via de 'solliciteer’ knop onder aan deze pagina te uploaden.

Planning gesprekken:
Het gesprek met de selectiecommissie vindt plaats op 17 april van 12-19 uur in Deventer.
Het gesprek met de benoemingsadviescommissie staat gepland op 20 april van 17=20 uur in Deventer. Optie voor een verdiepend gesprek: 8 mei van 16-17 uur in Deventer.
Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepand op 11 mei van 16-17 uur.
Graag bovenstaande data vrijhouden voor mogelijke gesprekken.

Publicatie datum:

17 Mar 2023

Opdrachtgever:

Etty Hillesum Lyceum

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People