Directeur Financiën | DUWO

Topbaan

Boegbeeld van integriteit, leider/verbinder van afdeling en MT, co-piloot van het bestuur, verander-architect en enabler van de organisatie gezocht!

Studentenhuisvester DUWO is op zoek naar een ondernemende, strategische en hands on directeur Financiën. Met de student als klant werken circa 200 DUWO-medewerkers elke dag aan een belangrijke stap in het leven van deze jongeren, uit huis gaan en op eigen benen staan. Onze klanten zitten in een bijzondere en spannende levensfase en verwachten veel van ons. Om de studententijd te faciliteren is klanttevredenheid een belangrijk speerpunt en gezien onze jonge doelgroep zijn wij in corporatieland koploper in de digitale dienstverlening. Onze studenten zijn zich bovendien zeer bewust van de noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan. DUWO heeft zichzelf dan ook een grote duurzaamheidsopgave opgelegd die de komende jaren veel van de organisatie zal vragen.

Kortom, houd je van dynamiek, digitalisering, jonge mensen en (duurzaam)vastgoed en herken je je in onderstaand profiel, dan is DUWO op zoek naar jou als

 • DIRECTEUR FINANCIËN

Over DUWO

DUWO is een woningbouwcorporatie gericht op het huisvesten van studenten uit alle windstreken. Dit doet DUWO door studentenwoningen duurzaam te bouwen, verhuren en te beheren. Woningen waarin elke student zich thuis voelt tegen een betaalbare huurprijs. Het gaat daarbij om zowel grote als kleine studentenflats en -huizen in Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Amstelveen, Haarlem, Deventer en Wageningen. De circa 34.000 DUWO-woonruimten, veelal op unieke locaties, kennen een hoge mutatiegraad (studeren heeft tenslotte een tijdelijk karakter). Deze doelgroep brengt in combinatie met een grote digitaliserings- en verduurzamingsopgave van onze portefeuille een grote dynamiek binnen ons bedrijf.

DUWO bestaat uit een centraal orgaan en vier vestigingen; in Leiden, Delft, Den Haag en Amsterdam. Het centrale orgaan van DUWO ondersteunt met beleid en advies de vestigingen en houdt toezicht op de verslaglegging, bewaakt een uniforme manier van werken en voert centrale activiteiten uit. DUWO kent een tweehoofdige raad van bestuur, die leidinggeeft aan een MT met daarin de vier vestigingsdirecteuren en de stafdirecteuren. De raad van commissarissen houdt toezicht.

Directeur Financiën

Wat ga je doen?

DUWO maakt deel uit van een zeer dynamische markt, die om een voortdurende doorontwikkeling van de organisatie en de financiële modellen vraagt. Je vindt het een mooie uitdaging om deze ontwikkelingen financieel te faciliteren of juist te waarschuwen voor onmogelijkheden. Je bent als directeur hierin een belangrijke ‘enabler’ voor het bestuur en de organisatie om de gestelde doelen te behalen.

De focus van de financiële functie verschuift meer en meer van financieel verantwoorden achteraf, naar verantwoord voorspellen van financiële én niet-financiële resultaten. Dit maakt data-analyse steeds belangrijker. Hierdoor kan DUWO sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Je hebt als nieuwe financieel directeur daarom affiniteit met deze ontwikkelingen en daarmee met digitalisering en automatisering van de financiële en bedrijfsprocessen. Je neemt daarbij een proactieve rol richting RvB en directeuren in, om inzicht te geven en handelingsperspectief te bieden.

We hechten als DUWO aan vooruitgang op duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en integriteit, daarom verwachten we dat ook de financieel directeur zich in dit speelveld mengt en leiderschap toont. Met een actieve rol en blik die breder is dan financiën alleen.

DUWO is sterk in projectontwikkeling en heeft een grote verduurzamingsopgave. Hiervoor zijn grote investeringen nodig, waarbij de directeur Financiën adviseert over de mogelijkheden en de financiële kaders bewaakt.

De directeur Financiën is verantwoordelijk voor een correcte financiële huishouding en verslaglegging. Zij/hij geeft leiding aan een afdeling van 12 medewerkers en is een goede people manager die de afdeling financiën positioneert als een spin in het web van DUWO. Het business control team en project control team faciliteren de organisatie in de uitvoering van het financiële beleid door hun scherpe maar meedenkende en proactieve blik. De directeur is op dezelfde meedenkende wijze voortdurend in gesprek met de RvB, de vier vestigingsdirecteuren en andere stafdirecteuren.

De directeur Financiën is onderdeel van het MT, rapporteert direct aan het bestuur en is als adviseur aanwezig bij alle RvC vergaderingen. Daarnaast is de directeur onderdeel van het Treasury comité en de fiscale stuurgroep en onderdeel van de Auditcommissie Projectontwikkeling en de Auditcommissie Financiën. De directeur Financiën is tevens direct aanspreekpunt van het WSW.

Samenvattend vervult de nieuwe directeur Financiën bij DUWO vijf rollen: boegbeeld van integriteit, leider/verbinder van afdeling en binnen MT, co-pilot van het bestuur, verander-architect en enabler van de organisatie.

Wie zoeken wij?

We zoeken een directeur die:

 • Gelukkig wordt van het idee om een bijdrage te leveren aan een gezellige, betaalbare en duurzame studietijd voor onze huurders;
 • Innovatie, duurzaamheid en inclusie omarmt en graag bij een maatschappelijk betrokken, waardegedreven organisatie werkt;
 • Blij wordt van de financiën die horen bij vastgoedexploitaties en vastgoedontwikkeling;
 • Ervaring meebrengt als financieel leidinggevende en strategisch adviseur;
 • Een echte leider is; verbindend, coachend met voelsprieten voor wat er leeft in de organisatie en een empathisch oog voor medewerkers op alle niveaus;
 • Houdt van samenwerken en collega’s proactief opzoekt en stimuleert tot samenwerking;
 • Resultaatsgericht is en graag zowel aan de strategie als in de operatie werkt;
 • Een scherpe en analytische sparringpartner vormt voor MT en RvB.
 • Accuraat en consciëntieus werkt en dat ook van haar of zijn omgeving verwacht;
 • Zelf startend is en alle kansen tot ontwikkeling van zichzelf en de organisatie wil grijpen;
 • Een goede communicator is die kort en bondig weet te formuleren en collega’s, RvB en RvC voorziet van heldere updates;
 • Zin heeft mee te bouwen aan de uitdagingen voor onze organisatie van verduurzaming en verdere digitalisering.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een aanstelling voor 36 uur per week. In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar, maar met de intentie om te verlengen dan wel om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wij bieden een salaris conform salarisschaal O van de CAO woondiensten (€6.578 - €9.391 vanaf 1 januari 2023).

Geïnteresseerd?

Bij de werving en selectie van deze procedure worden wij ondersteund door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie kunt u terecht bij senior partner Naima Azough op nummer 06-43449717 of n.azough@colourfulpeople.nl.

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en brief via de 'solliciteer' knop onder aan deze pagina naar Colourful People te sturen. De sluitingstermijn is zondag 9 oktober 2022. De gesprekken met de selectiecommissie van DUWO zullen in week 42 en 43 plaats vinden.

Locatie

Leiden

Publicatie datum:

19 Sep 2022

Opdrachtgever:

DUWO

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People