Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht | Likeminds

Nieuw

LIKEMINDS zoekt een Voorzitter en twee leden voor de Raad van Toezicht

Over Likeminds

Likeminds is een grootstedelijke multidisciplinaire ontwikkelplek voor meerstemmige theatermakers. Likeminds’ voorstellingen zijn een afspiegeling van onze kosmopolitische wereld. De grote gemene deler van makers en voorstellingen is eigenzinnig, fluïde, divers, activistisch, rafelig en kwetsbaar.

Likeminds biedt theatermakers een platform om hun eigen werk te ontwikkelen. Hierbij is het uitgangspunt artistieke diversiteit. De voorstellingen die worden geproduceerd vormen een veelkleurig palet, met als grote gemene deler: eigenzinnig, activistisch, kwetsbaar en direct. Likeminds wil jonge en autodidacte makers in alle stappen van hun ontwikkeling ondersteunen.

Likeminds maakt per jaar gemiddeld 20 grote en kleine producties in theaterzalen en op locatie. Daarnaast huizen we sinds najaar 2021 in een eigen theater in Amsterdam Noord. De ambitie is in dit theater in de komende jaren meer te gaan programmeren. Likeminds heeft een vast team van 8 personen en een flexibele schil van makers en medewerkers.


Likeminds is op zoek naar een ervaren voorzitter en twee leden voor de Raad van Toezicht

Likeminds is een stichting met een Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht op de strategie en het beleid van de directie, de uitvoering van bestuurstaken en de algemene gang van zaken van de stichting, rekening houdend met de belangen van stakeholders. Daarnaast fungeert de Raad als ‘sparring partner’ voor de directie. Jaarlijks keurt de Raad van Toezicht het jaarplan, de jaarbegroting en de jaarrekening goed en eens per vier jaar het meerjarenbeleidsplan met de meerjarenbegroting. De Raad van Toezicht past de Governance Code Cultuur toe en bewaakt de balans tussen inhoudelijke betrokkenheid en het bewaren van afstand.

De leden van de Raad van Toezicht bre
ngen advies, expertise en netwerk. Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling voor wat betreft leeftijd, geslacht, sociaal culturele achtergrond en ervaring. Likeminds zoekt nu drie leden, waarvan één voorzitter, die met nieuwe perspectieven bijdragen aan de continue ontwikkeling van de instelling Er wordt de komende jaren hard gewerkt aan de versterking van de structuur en cultuur in de organisatie en er is veel aandacht voor sociale veiligheid, gegeven de recente ontwikkelingen.

We zoeken een ervaren voorzitter met een relevant netwerk die het speelveld van Likeminds overziet en twee leden, bij voorkeur één met een juridisch en één met een financieel profiel. De benoeming als lid van de Raad van Toezicht is voor vier jaar. De Raad vergadert gemiddeld 5 x per jaar. Er is een vacatievergoeding beschikbaar.


Profiel
De Raad van Toezicht functioneert als één team, waarbij de leden over complementaire kwaliteiten en perspectieven beschikken. De leden beschikken over de deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van de taak, maar zijn ieder ook in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Van de leden wordt verwacht zich te herkennen in een aantal van onderstaande competenties:

  1. Bewezen bestuurlijke kwaliteiten of ruime ervaring in een bestuurlijke omgeving;
  2. Een grote maatschappelijke betrokkenheid en oog voor cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen;
  3. Affiniteit met één of meerdere deelgebieden waarin Likeminds opereert;
  4. Een breed netwerk van relevante contacten;
  5. Collega-leden en directie scherp te houden met vragen en ideeën;
  6. Kennis van of visie hebben op het (inter)nationale podiumkunstenwerkveld en daarmee gepaarde uitdagingen;
  7. Enthousiasme om Likeminds te vertegenwoordigen bij (in)formele gelegenheden;


De Raad van Toezicht als geheel beschikt over financiële, organisatorische, juridische, politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke en merk-strategische expertises met professionele ervaring in het domein van kunst en cultuur. Likeminds is een inclusieve organisatie. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. We zijn vooral geïnteresseerd in jouw kennis, kunde en talenten en wat je daarmee voor onze organisatie kunt betekenen.

Reageren
Interesse? Likeminds laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt reageren door bij voorkeur contact op te nemen met mr. René F. Burgler, senior partner bij Colourful People, via r.burgler@colourfulpeople.nl of via 06 28 57 54 36, of door je cv (in pdf) te uploaden via www.colourfulpeople.nl, dan wordt er contact met jou opgenomen.Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

12 Dec 2023

Opdrachtgever:

Likeminds

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People