Voorzitter en Lid Raad van Toezicht | TextielMuseum

Vervuld

TextielMuseum is de enige plek ter wereld waar design, kunst, mode, erfgoed én innovatie op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie van inspirerende tentoonstellingen, educatieve programma’s en het gespecialiseerde TextielLab voor onderzoek en productie, maakt het museum uniek in zijn soort.

In het TextielLab werken (inter)nationale ontwerpers, kunstenaars en veelbelovende studenten samen met textielexperts om de eindeloze mogelijkheden van textiel te ontdekken. Een internationale, dynamische en creatieve omgeving gevestigd in een voormalige textielfabriek in Tilburg. Middels een overkoepelende erfgoed stichting, Stichting Mommerskwartier, is TextielMuseum verbonden met Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg. Regionaal Archief Tilburg loopt mee in de kopgroep op het gebied van digitalisering van overheidsarchieven, Stadsmuseum Tilburg is een vernieuwende verbinder tussen de erfgoedcommunities in de stad en dringt door tot in de haarvaten van de lokale gemeenschap.

Bij deze culturele organisatie werken circa 270 medewerkers vanuit twee kantoren in Tilburg. De ambities zijn stevig:

 • TextielMuseum vanuit een ambitieus vernieuwingsprogramma uitbouwen tot een breed internationaal textielinstituut met state-of-the-art werkplaats;
 • Stadsmuseum Tilburg ontwikkelen tot een centrum voor cultureel erfgoed en stedelijke identiteit van Tilburg;
 • Regionaal Archief Tilburg een eigen positie laten innemen als excellente (digitale) dienstverlener voor 12 gemeenten in de regio;
 • In samenwerking met andere culturele instellingen werken aan het gemeenschappelijk geformuleerde doel: een top 10 positie voor de gemeente Tilburg wat betreft cultuuraanbod.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit een dynamisch, loyaal en professioneel team van zeven personen. De Voorzitter en de Leden zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid en de impact van hun handelen daarop in lijn met de Cultural Governance Code, Code Diversiteit en de Fair Practice Code. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een eenhoofdige statutaire directie, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Onderwerpen van toezicht zijn:

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
 • De organisatie en haar resultaten en prestatie;
 • Het arbeidsklimaat;
 • De directie, haar functioneren en handelen, en de continuïteit ervan;
 • Belangrijke externe ontwikkelingen;
 • Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als klankbord;
 • Het nemen van statutair toegewezen beslissingen zoals belangrijke strategische beslissingen;
 • Het functioneren als werkgever voor de directie.

Binnen de Raad draagt ieder lid dezelfde verantwoordelijkheid en bevoegdheid, met daarbovenop een eigen specialisme en neemt deel aan óf de audit- óf de risicocommissie. De remuneratiecommissie regelt alle personele aangelegenheden betreffende de directie en de Raad van Toezicht zelf. De audit- en risicocommissie ziet toe op begroting, jaarrekening, jaarverslag en interim controle. Daarnaast houdt ze toezicht op de risico’s.

Profiel Voorzitter en Lid

Algemene eisen
Voor beide posities geldt: je hebt binding en affiniteit met erfgoed, de culturele sector en textiel en bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Je ziet kritisch en constructief toe op de vorming en uitvoering van de ambities. Bovenal ben je een verfrissende persoonlijkheid en bent bereid om haar/zijn kennis en netwerk in te zetten ten behoeve van TextielMuseum en de bij stichting Mommerskwartier aangesloten instellingen. Kandidaten die actief zijn op het snijvlak van innovatie, ondernemerschap en technologie en erfgoed, hebben onze voorkeur.

Voor beide de Voorzitter en het nieuwe Lid geldt dat integriteit en onafhankelijkheid belangrijke eisen zijn. Bovendien ben je in staat om alle vergaderingen bij te wonen en je daar terdege op voor te bereiden, waarbij je minimaal beschikbaar bent voor zes dagdelen per jaar exclusief voorbereiding. Voor de rol van Voorzitter kan het zijn dat er meer contactmomenten nodig zijn.

Wij hebben inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Bij voorkeur is de Raad van Toezicht een goede afspiegeling van de samenleving. Kandidaten die in dit profiel passen roepen wij nadrukkelijk op te reageren.

Profiel Voorzitter
De nieuwe Voorzitter is een ervaren professional met een aantoonbare brede ervaring met financiën op directie en/of bestuursniveau. Je bent regisseur van het toezichtproces als leider van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en als bewaker van het goed functioneren van de Raad van Toezicht als collectief en individueel. Verder breng je mee:

 • Goede voorzitterskwaliteiten, je bent een verbinder en hebt conflict oplossend vermogen op basis van vaardigheden elders opgedaan;
 • Het vermogen om de RvT te sturen naar zorgvuldige besluitvorming;
 • Een relevant bestuurlijk netwerk bij voorkeur in de regio Tilburg met een scope op het terrein van de overheid, bedrijfsleven, onderwijs en burgers;
 • Een scherp oog voor inclusiviteit;
 • Het vermogen om individuele leden van de Raad op een verbindende manier een stem te geven;
 • Het vermogen om zorgvuldig te luisteren naar het bestuur en de individuele leden van de Raad;
 • Een goede antenne voor maatschappelijke, politieke ontwikkelingen;
 • Een bevlogen persoonlijkheid, een verbinder, sociaal vaardig en diplomatiek;
 • Het vermogen om het evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
 • Je brengt onderscheid aan in must-haves en visionaire plannen;
 • Je wisselt de formele en informele kant af, waarbij er ook gelachen kan worden.

Profiel Lid
Als Lid van onze Raad van Toezicht ben je een professional die ervaring heeft met het toezichthouden op non-profit instellingen bij voorkeur in de cultuur sector. Verder breng je mee:

 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in middelgrote organisaties;
 • Een relevant, breed en inzetbaar netwerk in Tilburg en Brabant en bij voorkeur een netwerk in de stedelijke of provinciale politiek;
 • Ervaring als een sparringpartner voor de directie;
 • Een brede maatschappelijke belangstelling;
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • In staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Gevoel voor humor;
 • Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus.

Aanbod
Een benoeming als Voorzitter of Lid van de Raad van Toezicht van in ieder geval drie jaar, met de mogelijkheid van tweemaal een verlenging van drie jaar, in totaal maximaal negen jaar. De leden van de Raad van Toezicht zijn bezoldigd.

Interesse?
TextielMuseum/Stichting Mommerskwartier laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf) uiterlijk 30 januari 2023 te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met mr. René F. Burgler, senior partner bij Colourful People, via r.burgler@colourfulpeople.nl of via 06 28 57 54 36. De gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden in februari van 2023.

Locatie

Tilburg

Publicatie datum:

20 Dec 2022

Opdrachtgever:

Stichting Mommerskwartier

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People