Voorzitter + Leden Raad van Toezicht | ZRTI

Vervuld

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) in Vlissingen en Roosendaal is van grote betekenis in de keten van oncologische zorg in Zuidwest-Nederland. Een instituut waar de kernwaarden “toewijding”, “vakmanschap” en “verbondenheid” staan voor onze manier van werken.

De basis van onze strategische koers bestaat uit twee pijlers: onze patiënten blijven omringen met aandacht, en een prominentere plek innemen in de oncologische netwerkzorg. We willen daarbij koploper zijn en innoveren in de toepassing van ICT in de oncologische keten. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan het versterken van de oncologische netwerken met toegevoegde waarde voor de patiënt. We denken en kijken daarbij uitdrukkelijk over de grenzen van onze eigen organisatie heen.

Binnen de raad van toezicht (RvT) en met de raad van bestuur (RvB) bespreken we waar we naartoe willen, hoe we daarin onze netwerkpartners verbinden, hoe we de ketenzorg verder kunnen ontwikkelen en hoe radiotherapie daarin een katalyserende rol kan vervullen. De RvT legt in de uitvoering van het toezicht de nadruk op het strategisch sparringpartnerschap met de RvB. Voor de raad van toezicht van ons unieke instituut zoeken wij, wegens einde zittingstermijn en vroegtijdig vertrek, een Voorzitter, een Lid met aandachtsgebied ICT/digitalisering en een lid met aandachtsgebied financiën/bedrijfsvoering.

Het ZRTI werkt nauw samen met specialisten uit de verwijzende ziekenhuizen (het ADRZ, Bravis Ziekenhuis, Het Van Weel Bethesda ziekenhuis en ZorgSaam) en academische ziekenhuizen zoals het Erasmus MC en richt zich vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Ieder jaar behandelt het ZRTI ruim 2000 mensen. Op de locaties in Roosendaal en Vlissingen werken in totaal ruim honderd medewerkers.

Profiel Voorzitter

Voor onze RvT zoeken wij een ervaren toezichthouder die in staat is om vanuit natuurlijk gezag deze RvT te begeleiden. Een persoon die het publiek maatschappelijke domein een warm hart toe draagt. De voorzitter is een goede verbindende en positief kritische gespreks- en sparringpartner voor de RvB en de overige leden van de RvT. Verder van belang:

 • Je komt bij voorkeur uit de regio Zuidwest-Nederland en beschikt over een goed relevant regionaal netwerk;
 • Je hebt kennis van of grote affiniteit met de zorgsector;
 • Je bent een verbinder, een bruggenbouwer en laat stimulerend en dienend leiderschap zien;
 • Je hebt een collegiale, structurerende, en uitnodigende manier van werken die gericht is op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van toezichthouders;
 • Je bent gewend om vergaderingen te leiden waarbij de verschillende invalshoeken en belangen tot hun recht komen, maar waarbij wel knopen doorgehakt worden;
 • Je hebt omgevingssensitiviteit, weet wat er in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid.

Profiel Lid met aandachtsgebied ICT/digitalisering
Als Lid RvT ICT voeg je waarde toe als je het ZRTI helpt om te innoveren op het gebied van bedrijfsvoering en in de toepassing van ICT en digitalisering in oncologische netwerkzorg. Je hebt niet alleen kennis en ervaring met bedrijfsvoering en zorg gerelateerde ICT maar bij voorkeur heb je ook bredere ervaring op het gebied van digitalisering. Hiermee kun je kritisch toezicht houden op een toekomstbestendige inrichting van het ZRTI, op belangrijke continuïteitsaspecten en ben je een klankbord voor de RvB. Je kunt de IT-architectuur en de organisatie van een radiotherapeutisch instituut doorgronden en hebt inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn. Dit alles met een pragmatische blik en realisme over wat er in de organisatie op korte en lange termijn op bedrijfsvoering- en ICT-gebied te realiseren is. In jouw rol ben je lid van de financiële auditcommissie.

Profiel Lid met aandachtsgebied financiën
Voor dit lid zoeken wij een ervaren financiële professional. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van financiering, vastgoed, bekostiging in de (ziekenhuis)zorg en bedrijfsvoering. Op basis daarvan houd je kritisch toezicht op strategische, tactische en operationele financiële en bedrijfsmatige vraagstukken. Je bent een tevens een sparringpartner voor de RvB. In jouw rol ben je voorzitter van de financiële auditcommissie.

Algemeen profiel Raad van Toezicht ZRTI
Voor de drie posities geldt dat je ruime algemene bestuurlijke kwaliteiten en organisatorische ervaring meeneemt. Affiniteit met de maatschappelijke doelstelling, de functie en het werkveld van het ZRTI is een must-have. Kennis van de zorgsector is een pre. Je bent een kritische en alerte sparringpartner voor het bestuur. Je creëert daarbij een uitstekende samenwerking tussen Raad van Bestuur (RvB) en RvT. Daarnaast breng je mee:

 • Analytische kwaliteiten zodat je snel inzicht hebt in de eisen die op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het ZRTI gesteld worden;
 • Je kunt je verplaatsen in het perspectief van patiënten met kanker;
 • Het vermogen om het veld van de stakeholders van het ZRTI en de complexe vraagstukken die spelen snel te doorgronden;
 • Je hebt oog voor verschillende belangen waarmee het ZRTI en de netwerkpartners als maatschappelijke organisatie mee te maken heeft en weegt dit mee in oordeels- en besluitvorming;
 • Je handelt volgens de waarden en normen van het ZRTI;
 • Je past de Governancecode Zorg toe als algemeen referentiekader;
 • Je draagt de open aanspreekcultuur bij het ZRTI uit;
 • Je hebt strategisch inzicht en helicopterview;
 • Je kunt reflecteren op je eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • Je hebt een proactieve instelling en brengt de juiste onderwerpen en invalshoeken in;

Diversiteit
Het ZRTI wil graag een afspiegeling zijn van de samenleving. Wij zijn een inclusieve organisatie waarin iedereen welkom is, ongeacht geaardheid, sekse, maatschappelijke achtergrond, cultuur, arbeidsbeperking of leeftijd. Gegeven de samenstelling van de Raad van Toezicht is ruimte voor een startende toezichthouder.

Tijdsinvestering en Vergoeding
Er zijn minimaal zes vergaderingen per jaar, meestal op de locatie Vlissingen. Ook zijn er periodiek overleggen tussen de RvT en het managementteam, de ondernemingsraad, de medische fysische staf en de cliëntenraad. De commissie Kwaliteit & Veiligheid vergadert tweemaal per jaar en de Financiële Auditcommissie minimaal drie keer per jaar. Daarnaast komt de RvT naar behoefte bijeen als ontwikkelingen in de organisatie daar om vragen. Tussendoor wordt zo nodig tijd besteed aan informele consultatie. De leden RvT worden beloond binnen de kaders van de geldende richtlijnen van de WNT.

De Procedure
ZRTI laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door Werving en Selectiebureau Colourful People. Mr. René F. Burgler, partner bij Colourful People geeft je graag meer informatie over de positie en/of procedure. Je kunt contact met hem opnemen op nummer 06 2857 5436.
Een motivatiebrief en cv kun je uploaden via www.colourfulpeople.nl uiterlijk 31 januari 2023. Geef duidelijk aan welke vacature jouw voorkeur heeft. De preselectiegesprekken bij Colourful People zijn in week 6. We streven naar een afronding van de procedure in maart 2023.

Meer informatie over ZRTI vind je op www.zrti.nl en zie:

Missie en visie

Kernwaarden ZRTI

Onze partners

Jaarverslag 2021 ZRTI

Toekomstplan 2021-2024

Toezichtsvisie

Locatie

Vlissingen en Roosendaal

Publicatie datum:

20 Dec 2022

Opdrachtgever:

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI)

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People