Strategisch adviseur Sociaal Domein | Gemeente Eindhoven

Vervuld

Eindhoven is een stad met focus op innovatie: niet voor niets zijn technologie, design en kennis al jaren kenmerkend voor het Eindhovens DNA. De innovatiekracht van Eindhoven en de daarbij behorende creativiteit van zowel inwoners als bedrijven en instellingen, maken dat Eindhoven niet alleen een stad voor de inwoners maar vooral ook door de inwoners is.  

Ben jij op zoek naar een betekenisvolle en invloedrijke baan, waarbij jij het verschil kunt maken voor een toekomstbestendig Sociaal Domein in Eindhoven? Wil jij voor de inwoners die dat nodig hebben werken aan toegankelijke en laagdrempelige zorg en ondersteuning en kun jij besluitvorming in complexe situaties tot een goed einde te brengen? Dan vragen wij jou om te reageren op de vacature van:

Strategisch adviseur Sociaal Domein (36 uur per week)

Eindhoven barst van de energie en ambitie. Als gemeente willen we hierin mee. Vanuit en met de stad, steeds in een andere rol en in wisselende netwerken. Eindhoven heeft een prachtige visie op en ambitie met de transformatie van het sociaal domein. Die vraagt een fundamenteel andere manier van kijken, denken en doen. Uitgangspunt is dat mensen zélf hun leven vormgeven. En dat ze dat doen in een stad die hen daar graag en goed in wil ondersteunen.

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
Je werkt aan de transformatie-opgave in het sociaal domein. Je kent het sociaal domein goed, maar bent geen inhoudelijke specialist. Je bent degene die alles en iedereen bij elkaar brengt om een ontwikkeling te ‘tackelen’. Je haalt buiten naar binnen. Je kunt co-creëren en netwerken met uiteenlopende partners: andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Je vindt het een uitdaging om in complexe situaties verbindingen te leggen en de besluitvorming en samenwerking te ondersteunen.

 • Je analyseert ontwikkelingen en verkent (inter)nationale trends. Je vertaalt deze naar het belang, de mogelijkheden en de noodzaken voor het sociaal domein van Eindhoven;
 • Je ontwikkelt vanuit een breed gedragen visie de strategische lijnen en vertaalt die in een meerjarenplan;
 • Je adviseert het bestuur, het management en collega’s gevraagd en ongevraagd over de visie, de strategie, de meerjarenplannen en de ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • Je neemt deel in landelijke, regionale en lokale netwerken en hebt nationaal en internationaal contacten. Je behartigt zo de belangen van Eindhoven. Om kennis en inzicht te verdiepen, voor co-creatie en multi-helix samenwerking;
 • Je stuurt en bewaakt de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de sector sociaal domein, van de andere sectoren en externe partners vanuit de visie, de strategie en de ontwikkellijnen.
 • Je ondersteunt het bestuur en management actief bij complexe onderwerpen en besluitvormingstrajecten.

Met wie doe je dat?
Je werkt nauw samen met het bestuur, het management van het sociaal domein, andere strategisch adviseurs, beleidsadviseurs op de diverse thema’s en met collega’s van andere domeinen. Ook werk je met uiteenlopende partners om te komen tot een integrale afweging en aanpak.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een wo-diploma;
 • Je hebt kennis van en ervaring met innovatie- en veranderprocessen;
 • Je bent bekwaam in het ontwikkelen van visie en strategische plannen;
 • Je signaleert problemen, herkent informatie, legt verbanden en bent in staat onderscheid te maken in hoofd- en bijzaken;
 • Je hebt ervaring met complexe en weerbarstige besluitvormingstrajecten en weet deze vlot te trekken;
 • Je bent mondeling- en schriftelijk vaardig in de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je hebt een bestaand landelijk netwerk en bent in staat tot het leggen én verder onderhouden van interne en externe contacten zoals gemeenten, ministeries, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties;
 • Je maakt verbinding tussen mensen en processen. Je weet anderen te inspireren en mee te nemen in jouw visie en advies en faciliteert waar er behoefte is.

Hoe maken wij jou blij?
Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • maximaal € 6.616,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding voor een trajectkaart van maximaal € 60,- per maand als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Medewerkers van de gemeente werken inmiddels minder vanuit kantoor en meer online. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Solliciteren?
De Gemeente Eindhoven laat zich bij deze procedure ondersteunen door Werving en Selectiebureau Colourful People. Voor vragen kan je contact opnemen met René F. Burgler, partner bij Colourful People, op r.burgler@colourfulpeople.nl of een WhatsApp sturen naar 06 2857 5436. Je interesse kan je op verschillende manieren kenbaar maken door:

 1. Je mag ons enkel je CV sturen dan gaan we snel een persoonlijk gesprek aan waarin we over jouw motivatie spreken en mogelijke vervolgstappen binnen het Sociaal Domein van de Gemeente Eindhoven. Wij gaan samen op zoek naar welke waarde jij voor Eindhoven kan komen toevoegen met jouw talenten.
 2. Je kan ook uiterlijk 15 januari je motivatiebrief en cv, beide in PDF, sturen via www.colourfulpeople.nl

Het delen van deze vacature stellen we zeer op prijs!

Locatie

Eindhoven

Publicatie datum:

07 Dec 2022

Opdrachtgever:

Gemeente Eindhoven

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People