Sectorhoofd Economie en Cultuur | Gemeente Eindhoven

Vervuld

Wil jij met jouw leiderschap bijdragen aan een betrouwbare en toekomstbestendige sector Economie & Cultuur? Ben jij de manager die streeft naar kwaliteit en collega’s inspireert om vernieuwend en strategisch te opereren? Dan hebben wij een fulltime functie voor jou!

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

Als sectorhoofd Economie & Cultuur ben je het boegbeeld van leiderschap. Samen met de 4 afdelingshoofden ga je de sector doorontwikkelen en intern en extern verder op de kaart zetten.

 • Je geeft leiding aan circa 70 medewerkers;
 • De dagelijkse aansturing van de afdelingen (te weten arbeidsmarkt/werkgelegenheidsteam, economische zaken, expat center en kunst, cultuur, design en evenementen) verloopt via het MT Economie & Cultuur;
 • Je bent hierbij verantwoordelijk voor inhoud, de bedrijfsvoering, mens & organisatie en politiek-bestuurlijke samenwerking. Daarnaast geef jij direct leiding aan de Stafafdeling, bestaande uit ca. 4 medewerkers;
 • Je ziet toe op een goede uitvoering door de 4 afdelingshoofden. Je faciliteert hen, verbindt en geeft koers en richting, om zo de doelstellingen van jouw sector te behalen;
 • Je voelt en neemt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de totale organisatie en bent in staat om vraagstukken integraal te benaderen, afstemming te zoeken met collega’s en het sectoraal belang ondergeschikt te maken aan het collectieve belang;
 • Je adviseert en voorziet de directieraad en het bestuur van informatie over relevante ontwikkelingen en (beleids)voornemens binnen het domein Economie & Cultuur;
 • Je bent de vertegenwoordiger van de organisatie (en/of regio) bij de regionale en landelijke overlegtafels voor de strategische- en tactische opgaven rondom Economie & Cultuur;
 • Als je bekend bent met andere domeinen en/of externe partners zoals Brainport Development, Dutch Design Foundation, Eindhoven365 of Stichting Cultuur Eindhoven is dat een pré;
 • Je neemt ad hoc deel aan de ‘piketdienst gemeentesecretaris van dienst’.

Opgaven Sector Economie & Cultuur

Als Brainportregio Eindhoven hebben we een sterke economie. Hoewel economische groei geen doel op zich is, is deze randvoorwaardelijk voor de brede welvaart en het welzijn van onze samenleving, waarbij we willen dat al onze inwoners het (economische) succes van Brainport Eindhoven kunnen voelen. Onze vier hoofdopgaven vanuit de sector Economie & Cultuur (EC) zijn:

 1. We versterken de basis van onze economische ontwikkeling via innovatie, onze werklocaties, onze dienstverlening en onze ondersteuning van het brede MKB. We ondersteunen de belanghebbenden om centrumgebieden toekomstbestendig te maken en om daarmee de leefbaarheid in de stad te vergroten. We blijven ons inzetten op een ondernemende, fijne stad met een sterk vestigings- en verblijfsklimaat om bedrijven te behouden en aan te trekken die bij ons passen.
 2. Parallel daaraan werken we samen met onze regionale en landelijke partners (ondernemers en onderwijs), aan een breed arbeidsmarktbeleid gericht op werkgelegenheid voor de gehele beroepsbevolking. Zeker sinds de arbeidsmarkt in 2022 is gekanteld naar een krappe arbeidsmarkt. Dat staat het bedrijfsleven en onze maatschappelijke opgaven in de weg en vraagt een planmatige aanpak om samen met ondernemers en onderwijs, de arbeidsmarkt beter in balans te brengen.
 3. Het Holland Expat Center South draagt er samen met andere partijen in de stad en regio aan bij dat expats zich zoveel mogelijk thuis voelen en meedoen in onze samenleving. We zetten in op het goed laten landen en informeren van de internationals en hebben programma's die tot doel hebben het internationale talent te behouden. Daarnaast helpt MKB Accountmanagement, MKB-bedrijven met vragen omtrent het werken met internationale werknemers.
 4. We streven ernaar dat zoveel mogelijk verschillende mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen, voor alle portemonnees, leeftijden en achtergronden. De Sector EC is opdrachtgever voor de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) die daarbij essentieel is. De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen in voorgaande jaren. In 2023 werken we verder aan het herstel van de sector en bekijken we hoe we nieuwe culturele initiatieven in wijken kunnen stimuleren.

Evenementen en Design zijn belangrijke aspecten in het vestigingsklimaat. We werken als sector samen met onze belangrijke partners Eindhoven365 en – Eindhoven 247, Brainport Development, Dutch Design Foundation en Stichting Cultuur Eindhoven én collega sectoren binnen de gemeente, om bovengenoemde opgaven te realiseren.

Met wie doe je dat?
Samen met jouw collega sectorhoofden en de directieraad werk je aan het inspireren en bouwen van de eigen sector en de hele organisatie. We streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Ook zijn het college en het gemeentebestuur belangrijke gesprekspartners.
Extern ben je vertegenwoordiger van de organisatie bij belangrijke landelijke, regionale en lokale netwerkpartners en bij overlegtafels rond strategisch- en tactische opgaven.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt beschikt over wo werk- en denkniveau;
 • Je formuleert, samen met het team, heldere resultaatdoelstellingen voor de sector, je legt dit vast in je jaarplan en monitort en borgt de opvolging;
 • Je bent een sterke, inspirerende leider die verbindingen kan leggen en oog heeft voor de mens achter de medewerker. Je schept en behoudt een veilig en integer werkklimaat;
 • Je blijft in gesprek met je MT-leden en je medewerkers en volgt hierin de richtlijnen van de P&O jaarcyclus;
 • Je bent een strategische denker, die complexe veranderingsprocessen zoals de doorontwikkeling Richting Eindhoven! kan vertalen naar concrete gevolgen voor werkzaamheden en medewerkers;
 • Met jouw verbindend vermogen én vanuit je relevante ervaring pak je complexe vraagstukken op. Waar nodig samen met andere vakdisciplines;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het domein Economie & Cultuur;
 • Je bent een leider die duidelijk is in communicatie naar directie, bestuurders en medewerkers;
 • Je hebt werkervaring in complexe (bestuurlijke) organisaties;
 • Je bent in staat om complexe verandertrajecten te leiden en te begeleiden.

Hoe maken wij jou blij?
Met een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • max. € 7977,- bruto per maand (bij 36 uur per week);
 • 26 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering;
 • een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kan je thuiswerken.

Mocht je een interne sollicitant zijn dan ben je al bekend met de arbeidsvoorwaarden en is mogelijk niet de gehele tekst op jou van toepassing.

Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusiviteit vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl .

Interesse?

De Gemeente Eindhoven laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf) zo snel mogelijk maar uiterlijk 28 mei te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de procedure eerder. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met mr. René F. Burgler, senior partner bij Colourful People, via r.burgler@colourfulpeople.nl of via 06 28 57 54 36.

Locatie

Eindhoven

Publicatie datum:

19 Apr 2023

Opdrachtgever:

Gemeente Eindhoven

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People