Manager Bedrijfsvoering | Veiligheidsregio Zeeland

Reageer nu!

Een ervaren manager bedrijfsvoering

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is de organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de provincie Zeeland. Een gemeenschappelijke regeling van 13 gemeenten in Zeeland is de basis en hierdoor is elke gemeente binnen de regio medeverantwoordelijk voor de aansturing van de veiligheidsregio. De VRZ is een van de 25 veiligheidsregio's die Nederland telt.

De VRZ onderscheidt zich door zijn geografische spreiding en de unieke combinatie van waterwegen, industrie, nucleaire faciliteiten, en grensoverschrijdende uitdagingen met België, verrijkt met een bloeiende intensieve toeristensector. De VRZ is een organisatie die niet alleen paraat staat voor hulpverlening tijdens incidenten en crises, maar functioneert ook als een 'normaal' bedrijf. De unieke ligging als deltagebied brengt specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van waterveiligheid en rampenbestrijding, waarbij we nauw samenwerken met lokale overheden en hulpdiensten. Samen sterk voor een veilig Zeeland, zo luidt de krachtige missie van de VRZ.

We zoeken een nieuwe manager bedrijfsvoering

Voor de dynamische wereld van de VRZ zoeken we een manager bedrijfsvoering die met passie en expertise onze interne organisatie verder komt ontwikkelen. Deze rol vereist een unieke combinatie van leiderschap, strategisch inzicht en het vermogen om verandering te stimuleren. Als manager bedrijfsvoering ben je de drijvende kracht achter de optimalisatie van onze bedrijfsprocessen, waarbij je een evenwichtige balans tussen diverse rollen handhaaft. Jouw vermogen om een eigen mening te vormen en deze krachtig, maar met oog voor het gemeenschappelijke doel uit te dragen vinden wij belangrijk. We verwachten dat je zowel binnen het managementteam als in de interactie met teamleiders een verbindende, maar ook zakelijke houding aanneemt, waarbij het organisatiebelang altijd leidend is.

In deze positie ben je niet alleen een strategisch adviseur, maar ook een inspirerende leider die de organisatiecultuur en -structuur vormgeeft. Jouw rol omvat het adviseren van het management en indirect het bestuur over complexe organisatievraagstukken, waarbij je een fijngevoeligheid toont voor de diverse belangen binnen en buiten de organisatie. Als natuurlijke verbinder zorg je voor een naadloze integratie van de bedrijfsvoering met de primaire processen, waarbij je de samenwerking tussen verschillende afdelingen stimuleert. Jouw leiderschap is gericht op het creëren van draagvlak en het bevorderen van een transparante, integere werkomgeving.

Als Manager Bedrijfsvoering speel je een cruciale rol in het begeleiden van veranderprocessen binnen de organisatie. Ervaring in het leiden van veranderkundige trajecten is echt van belang. Je bent verantwoordelijk voor het versterken van de samenwerking, zowel binnen de organisatie als met externe partners, en draagt bij aan de transformatie naar een wendbare, lerende organisatie. Jouw aanpak is gericht op het realiseren van lange termijn doelen, met een focus op informatisering en digitalisering. In deze rol ben je een essentiële schakel in het verder professionaliseren van VRZ, waarbij je een balans vindt tussen innovatie, efficiëntie en de menselijke maat.

Je komt in deze rol waarde toevoegen aan het managementteam dat bestaat uit de directeur VRZ, de manager brandweerzorg en de manager risico- en crisisbeheersing en de manager bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering bestaat uit vier teams, namelijk I&A, Facilitair, Finance en HRM. De formatie van de bedrijfsvoeringteams bedraagt ongeveer 40 personen.

Profiel

We zoeken een persoon die uitblinkt in organisatorisch inzicht en samenwerking. Deze rol vereist iemand die niet alleen de huidige bedrijfsvoering doorgrondt, maar ook proactief inspeelt op toekomstige uitdagingen. Je bent bestuurlijk sensitief en een betrouwbare sparringpartner voor het management, met een sterke focus op het smeden van effectieve interne samenwerkingsverbanden. Jouw vermogen om ontwikkelingen te herkennen en hierop in te spelen, terwijl je draagvlak creëert voor organisatieontwikkeling, is essentieel. Je bent vaardig in het omgaan met weerstand en kunt veranderprocessen effectief sturen. Jouw resultaatgerichtheid stelt je in staat om de strategische visie van onze organisatie om te zetten in concrete doelstellingen en deze te realiseren, terwijl je de organisatie en haar omgeving de juiste richting op stuurt.

Empathie is een kernkwaliteit in deze functie. Jouw vermogen om je in te leven in anderen, met bijzondere aandacht voor onze 230 medewerkers en 1150 vrijwilligers, draagt bij aan een positieve en productieve werkomgeving. Integriteit staat centraal in jouw handelen; je bent zorgvuldig en standvastig, altijd reflecterend op kernverantwoordelijkheden en in lijn met de kernwaarden van onze organisatie. Je bent daarnaast communicatief zeer vaardig; je bent in staat om ideeën en informatie helder over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk, en past jouw communicatiestijl aan de situatie aan. Je bent het centrale punt in het sturen en vormgeven van de bedrijfsvoering, waarbij je deze naar een hoger niveau tilt.

Kortom, wij zoeken een manager bedrijfsvoering die onze bedrijfsvoering op inspirerende wijze naar een hoger niveau tilt.

Arbeidsvoorwaarden

VRZ biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.774, - bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, loonpeil 2 januari 2023). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (18,63% van het salaris). Overige voorwaarden kunnen worden opgevraagd.

Contact en informatie procedure

De VRZ laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Interesse? Je kunt reageren door bij voorkeur contact op te nemen met mr. René F. Burgler, senior partner bij Colourful People, via r.burgler@colourfulpeople.nl of via 06 28 57 54 36, of door je cv (in pdf) te uploaden via www.colourfulpeople.nl, dan wordt er contact met jou opgenomen.

De VRZ streeft er naar een afspiegeling te zijn van de samenleving en gelooft in de kracht van diversiteit. We zijn dan ook benieuwd naar wie je bent en wat je drijft. Meer informatie over de organisatie vind je op: www.veiligheidsregiozeeland.nl, Meerjarenbeleidsplan 2022-2025, Regionaal Crisisplan 2022-2025 en Over de organisatie

Locatie

Middelburg

Publicatie datum:

12 Mar 2024

Opdrachtgever:

Veiligheidsregio Zeeland

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People