Lid Raad van Toezicht | Stichting Carmelcollege

Vervuld

Lid van Raad van Toezicht, met een deskundigheidsprofiel bedrijfsvoering, vanuit de focus op financiƫn (beoogd lid auditcommissie).

Wij zoeken een kandidaat met het vermogen inzicht in de feiten achter de cijfers te krijgen bij een multi-complexe onderwijsorganisatie. En die vervolgens goed kan duiden en bespreken hoe deze feiten recht kunnen doen aan het onderwijsaanbod voor alle leerlingen, in al hun diversiteit. Die daarmee recht doet aan het motto van het Carmelcollege: “Elke mens, heel de mens, alle mensen”. Is uitgesproken, heeft een stevige vorm van zakelijkheid, benoemt ook de lastige onderwerpen en gedijt in een informele cultuur.

Over de Stichting Carmelcollege

Deze stichting verbindt dertien scholen met circa 34.000 leerlingen meer dan 4.200 medewerkers op 45 schoollocaties voor voortgezet onderwijs, verspreid door heel Nederland. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie en zelfstandigheid, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs. Onderwijskundige keuzes en de zorg voor de onderwijskwaliteit worden op de scholen zelf gerealiseerd. Het onderwijsaanbod heeft als doel bij te dragen aan de humanisering van de wereld en de begeleiding van leerlingen bij en in de confrontatie met zingeving, vanuit meerdere perspectieven. De stichting heeft een tweehoofdige College van Bestuur.

Over de Raad van Toezicht

De kerntaak van de Raad van Toezicht is het uitoefenen van toezicht op het besturen van de Stichting Carmelcollege en haar instellingen door het College van Bestuur. De specifieke taken van de Raad van Toezicht zijn verwoord in de statuten. De Raad hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur van de sectororganisatie VO-Raad. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de Collegeleden en voert jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College. Voorafgaand daaraan vraagt de Raad advies aan het Convent van Schoolleiders en de GMR. De Raad bestaat momenteel uit zeven personen

In het kader van het 'Samen Slimmer' programma werkt het Carmelcollege op verschillende niveaus aan het collectiviseren van de bedrijfsvoering. Voor wat betreft HR en Inkoop zijn hier al stappen in gezet.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht, bedrijfsvoeringsprofiel, vanuit focus op financiën:

  • Is een ervaren deskundige op het gebied van bedrijfsvoering, vanuit een financiële focus.
  • Beschikt over een brede blik en heeft bestuurlijke/leidinggevende ervaring in complexe organisaties (met een maatschappelijk doel);
  • Is goed in staat de het beeld van de feiten achter de cijfers te benoemen en kan bespreekbaar maken wat deze feiten voor de diverse leerling populatie van het Carmelcollege kunnen betekenen.
  • Herkent de uitdagingen die dit met zich meebrengt en dat scherpt de rol als sparring partner van het CvB aan.
  • Is een prettige, stevige en uitgesproken professional die op basis van relevante, doorleefde ervaring in staat is de rol op verbindende wijze te vervullen.
  • Heeft voldoende senioriteit om bedrijfsvoeringsvraagstukkken vanuit een financiële focus overtuigend voor het voetlicht te brengen en daarmee de rol van sparring partner te vervullen.
  • Heeft aantoonbaar het vermogen zich in te leven in de context van de verschillende stakeholders, waaronder leerlingen, medewerkers, de medezeggenschap, gemeenten en het College van Bestuur.
  • Is aantoonbaar maatschappelijk betrokken, heeft affiniteit met het onderwijs, heeft bij voorkeur een regionale binding en blijft bij verschil van mening in verbinding.

Bij het selecteren van kandidaten voor deze positie streeft de RvT nadrukkelijk naar een vergroting van de culturele diversiteit binnen de Raad.

Het door Carmelcollege opgestelde functieprofiel geeft een gedetailleerde omschrijving van de functie en kan per mail worden opgevraagd bij Sandra Lutchman van Colourful People.

Bezoldiging
Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt jaarlijks € 11.520, -, inclusief deelname aan een commissie. Deze vergoeding is gebaseerd op een tijdsbesteding van ongeveer 12 dagen per jaar.

Procedure
De Raad van Toezicht van het Carmelcollege laat zich bij de werving en selectie van het lid Raad van Toezicht ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over het Carmelcollege, de Raad van Toezicht en de vacature kunt u via de app contact opnemen met Sandra Lutchman, senior partner bij Colourful People (0031 6 4074 4074).

Planning

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen via de website van Colourful People. De deadline voor reacties is 10 mei 2024 om 12 uur. De eerste ronde gesprekken staan gepland op 24 mei tussen 16-20 uur in van der Valk, Winthontlaan 4 in Utrecht. De tweede ronde gesprekken staan gepland op 27 mei tussen 16-20 uur in Bar Beton, Stationshal 9 in Utrecht. Benoeming van het nieuwe lid vindt plaats in de Raad van Toezicht vergadering van 26 juni en het nieuwe lid treedt aan per oktober 2024.

Graag bovenstaande data vrijhouden voor mogelijke gesprekken.

Locatie

Hengelo

Publicatie datum:

08 Apr 2024

Opdrachtgever:

Stichting Carmelcollege

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People