Lid Raad van Toezicht De Kindertelefoon | Financieel profiel

Reactietermijn gesloten

Voor De Kindertelefoon zoeken wij een Lid van de Raad van Toezicht met een financieel profiel.

Met De Kindertelefoon kunnen kinderen over ALLES praten.

De organisatie

Al 44 jaar praat De Kindertelefoon met kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Vanuit diverse locaties bieden we via de chat en telefoon een luisterend oor voor elke vraag en helpen we kinderen verder. Van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin. Gemiddeld vinden er per dag 1000 tot 1500 gesprekken plaats.

De vrijwilligers van De Kindertelefoon zijn daarvoor 365 dagen per jaar gratis bereikbaar van 11-21u. Daarnaast faciliteren we met het forum een veilige omgeving waar jongeren ervaringen delen, elkaar helpen en advies geven. Ook hebben we sinds april 2021 een lijn voor jongvolwassenen: De Alles Oké? Supportlijn. Al bijna 50.000 jongvolwassenen tussen de 18 tot 25 jaar hebben contact opgenomen met onze speciaal opgeleide vrijwilligers.

De circa 750 vrijwilligers worden professioneel getraind. Er werken ongeveer 50 mensen bij De Kindertelefoon die vrijwilligers trainen en begeleiden, beleid uitstippelen en de organisatie ondersteunen.

De Kindertelefoon wil adequaat inspelen op de (veranderende) vraag van het kind en een goede vertegenwoordiging van de stem van het kind zijn.

Lid Raad van Toezicht met financieel profiel, tevens lid van de Auditcommissie

Vanwege het aanstaande vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht zoeken wij een opvolger die ervaring heeft als toezichthouder met een sterk financieel administratief profiel, bij voorkeur met RA opleiding en interesse/affiniteit heeft met de missie van De Kindertelefoon.

We verwachten van het nieuwe lid dat je interesse/affiniteit hebt met maatschappelijk ondernemerschap gericht op kinderen en jongeren, dat je kan en wil meedenken op hoofdlijnen en dat je bereid en in staat bent afstand te behouden tot de dagelijkse praktijk. Natuurlijk ben je ook bereid kennis en ervaring over te dragen in onder meer jouw financieel-administratieve expertisegebied! De Kindertelefoon wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het is daarom een pré als je ervaring hebt met publieke financiering en de stichting als rechtspersoon.

Je brengt brede maatschappelijke kennis en interesse mee en hebt een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Als lid van de auditcommissie ben je zo nodig ook buiten de vergaderingen om beschikbaar en bereikbaar voor overleg met de bestuurder, extern administratiekantoor, accountant en collega’s van de auditcommissie. De RvT vergadert 5 keer per jaar en de auditcommissie vergadert daarenboven 4 keer per jaar met de bestuurder van de Stichting.

De visie van de RvT gaat uit van een balans tussen controle en beheersing enerzijds en vertrouwen binnen een veilige omgeving anderzijds, is gericht op verbinding en die het beste in de mensen naar boven brengt. Vanzelfsprekend onderschrijf je deze visie van de RvT van De Kindertelefoon en draag je deze uit.

Je staat open voor signalen vanuit de organisatie en bent nieuwsgierig naar alle geledingen van de organisatie. Je stimuleert een reflexieve en lerende cultuur, waardeert de successen van De Kindertelefoon en laat dit ook blijken naar bestuur, medewerkers, vrijwilligers en de buitenwereld.

We zoeken een collega die over de volgende competenties beschikt:

 • analytisch en kritisch denkvermogen op WO-niveau
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten
 • evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de Raad van Toezicht én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • een brede maatschappelijke oriëntatie
 • organisatie-sensitiviteit en empathisch vermogen

De procedure

De Kindertelefoon laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door Werving en Selectiebureau Colourful People. Mr. René F. Burgler, partner bij Colourful People geeft je graag meer informatie over de positie en/of procedure. Je kunt contact met hem opnemen op nummer 06 2857 5436.

Een motivatiebrief en cv kun je uploaden via www.colourfulpeople.nl uiterlijk 4 juni 2023. De preselectiegesprekken bij Colourful People zijn in week 23. De gesprekken bij De Kindertelefoon zullen in juni plaatsvinden. We streven naar een benoeming per oktober 2023.

De Raad van Toezicht telt op dit moment 6 leden (2 mannen en 4 vrouwen) en streeft naar een evenredige vertegenwoordiging in geslacht, leeftijd, achtergrond, kennis en ervaring. Het vertrekkend lid is een man. De Raad van Toezicht werkt volgens de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en is onbezoldigd.

Algemene informatie over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op de besturing van De Kindertelefoon en optreedt als werkgever van de bestuurder. Ook toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed.

De Raad van Toezicht vervult extern een ambassadeursrol. Het is de kunst van een goede Raad van Toezicht om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop toezicht gehouden wordt, zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie de organisatie en haar prestaties
 • het functioneren van de bestuurder
 • het omgaan met belangrijke externe ontwikkelingen
 • het financieel management
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie

De Raad van Toezicht van De Kindertelefoon werkt met een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Binnen de Raad van Toezicht zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl. Ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Tenslotte passen bij deze Raad van Toezicht mensen die open zijn, een warme persoonlijkheid hebben en oprecht trots willen zijn op een organisatie als De Kindertelefoon. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Meer informatie over De Kindertelefoon vindt u op www.kindertelefoon.nl en op www.allesoke.nl

Het delen van deze vacature of onder de aandacht brengen in uw netwerk stellen we zeer op prijs!

Publicatie datum:

11 May 2023

Opdrachtgever:

De Kindertelefoon

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People