Interim Directeur Juridische Zaken voor de gemeente Amsterdam

Reageer nu!

Wij zoeken per direct een Interim Directeur Juridische Zaken voor de gemeente Amsterdam

Wat ga je doen?

• Aansturen van de directie Juridische Zaken, continueren van de in gang gezette doorontwikkeling van de directie, versterken van de samenwerking op het gebied van de juridische werkzaamheden binnen de organisatie, en bijdragen aan de realisatie van de besparingsopgave van de directie.

• Je wilt werken aan een mooier Amsterdam door met de medewerkers van je afdeling bij juridische kwesties niet alleen te kijken naar de rechtsvraag maar ook naar de vraag van de burger en van de samenleving;

• De gemeente Amsterdam ondersteunen bij de topprioriteit om te ontwikkelen naar een integere, inclusieve en sociaal veilige cultuur zodat alle medewerkers zich gehoord, gewaardeerd en erkend voelen en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten.

De functie

In de functie van directeur Juridische Zaken a.i. ben je verantwoordelijk voor het resultaat en de aansturing van de directie. Op strategisch niveau ben je het aanspreekpunt voor het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de gemeenteraad en de ambtelijke top. Daarnaast ben je de juridisch concerncontroller a.i. Je zorgt voor een optimale juridische functie tezamen met de andere organisatieonderdelen waar ook juridische taken worden verricht.

Voor het managementteam van de directie JZ en de medewerkers ben je een verbindende en richtinggevende leider. Je weet hoe je inclusief leiding moet geven en je hebt hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.

Dit doe je op een gemiddelde dag

• Je geeft dagelijks leiding aan de directie JZ en je stuurt op resultaten met oog voor inclusie, sociale veiligheid, vertrouwen en samenwerking;

• Je adviseert de burgemeester, de gemeentesecretaris en de directeuren van de gemeente op directie overstijgende en politiek gevoelige en strategische dossiers;

• Je onderhoudt nauwe samenwerking met de collega directeuren om te zorgen voor een rechtvaardige gemeente.

Hier ga je aan de slag

Werken voor Amsterdam betekent werken voor circa 900.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s. Die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

DJZ is een onderdeel van het cluster Bestuur en Organisatie van de gemeente. DJZ is de juridisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de gemeenteraad en de ambtelijke top van de gemeente. Het adviseert en procedeert vooral in strategisch juridische, politiek gevoelige of directie overstijgende vraagstukken en het stelt ook regelgeving op. Verder ziet het toe op de kwaliteit van de juridische werkzaamheden binnen de gemeente. Dit gebeurt onder meer door advisering, juridisch control, signalering, kaderstelling, aanbevelingen en monitoring. DJZ werkt niet alleen maar acteert in nauwe samenwerking met andere organisatieonderdelen en de stadsdelen.

De opgave van DJZ is het verder uitvoeren van de strategische agenda. Het continueren van de in gang gezette doorontwikkeling van de directie en het versterken van de samenwerking op het gebied van de juridische werkzaamheden binnen de organisatiemaken hier deel van uit.

DJZ bestaat uit 45 vaste medewerkers en een wisselend aantal tijdelijke medewerkers. DJZ wordt gevormd door de afdeling Publiekrecht, de afdeling Privaatrecht, Europees recht en Huisadvocaten, de Functionaris Gegevensbescherming en het secretariaat.

Dit breng je mee

De gemeente Amsterdam streeft naar inclusief leiderschap en een management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Als directeur JZ a.i. beschik je over:

• Een afgeronde opleiding op academisch niveau;

• Aantoonbare kennis en ervaring met het juridische beleidsveld op het gebied van openbaar bestuur;

• Minimaal 5 jaar ervaring met het leidinggeven en adviseren in meerdere grote bestuurlijke organisaties.

• Relevante ervaring met de politieke en ambtelijke processen bij voorkeur in gemeentelijke omgeving.

• Ervaring met veranderprocessen die gericht zijn op het bevorderen van een inclusieve, innovatieve organisatie en cultuur.

Competenties:

• Inclusief denken en handelen: als leider in een inclusieve organisatie denk en handel je inclusief, je waardeert een diverse werkomgeving en creëert een sociaal veilige omgeving. Je hebt daarbij zorg voor de medewerkers, ongeacht hun identiteit. Je toont respect en begrip voor medewerkers en hun achtergrond en laat medewerkers in hun waarde. Je zorgt voor gelijkwaardigheid op de werkvloer en bent open, empathisch en benaderbaar. Je kunt goed luisteren, bent betrouwbaar en voorspelbaar, en geeft vertrouwen door kwetsbaarheid bij jezelf en bij anderen te omarmen. Je ziet de talenten van medewerkers en het belang van talentontwikkeling.

• Richting geven: Je denkt strategisch en beleidsmatig met daarbij de lange termijn voor ogen. Je zet de koers daadkrachtig uit en stuurt op meerwaarde en resultaat. Dit betekent dat je het geheel van opgaven en ontwikkelingen in de stad overziet en doortastend en besluitvaardig bent. Je hebt een antenne voor het goed laten verlopen van ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen en processen. Je bent oplossingsgericht, toont realisatiekracht en bent veerkrachtig.

• Strategisch denken / analyseren: je beschikt over een analytisch vermogen, kan grote zaken klein maken en kan de politieke werkelijkheid duiden in tijden van hectiek; je stelt kritische vragen en kan juridische risico’s benoemen.

• Samenwerken: Effectieve samenwerking is essentieel voor het bevorderen van integriteit binnen gemeente Amsterdam. Vanuit empatisch en verbindend vermogen weet je een teamgevoel in het MT te creëren en dit team als een geheel te laten opereren. Je stuurt op gezamenlijk resultaat en op gemeenschappelijkheid, waarbij je oog houdt voor de sfeer en de relaties. Je bent omgevingsbewust en zoekt de samenwerking met diverse belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit doe je door een open communicatiecultuur te stimuleren en de expertise van verschillende teamleden en/of stakeholders te benutten. Je hebt een relevant netwerk dat je kunt inzetten voor het uitvoeren van deze functie.

Daar komt bij dat je een uitstekend gevoel hebt voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen, je kunt omgaan met verschillende belangen en je kunt je vanuit de positie als directeur a.i. onafhankelijk positioneren.

Solliciteren naar deze interimpositie?

De gemeente Amsterdam laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Spreekt deze vacature je aan neem dan direct contact op met mr. Rene F. Burgler, senior partner bij Colourful People, via r.burgler@colourfulpeople.nl of via 06 28 57 54 36.

• De selectieprocedure duurt ongeveer 4 weken en zal bestaan uit 3 gesprekken met de leden van de selectie-, en adviescommissie en portefeuillehouder.

• De eerste gespreksronde is naar verwachting in de week van 8 juli 2024. Het streven is om de procedure eind juli af te ronden.

• Wij ontvangen graag, naast je CV, een motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.

• Het opvragen van referenties zal een onderdeel zijn van de procedure.

• Het betreft een tijdelijke functie voor een periode van 3-6 maanden, voor 4-5 dagen per week.

• Het is een schaal 17 positie

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

18 Jun 2024

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People