Directeur-Bestuurder| Woningcorporatie Area | open tot en met 17 mei!

Reageer nu!

Area is een ambitieuze, gezonde woningcorporatie met ruim 8700 woningen in de regio Uden-Veghel. Area blinkt uit in de dienstverlening naar huurders. Medewerkers zijn enorm gedreven en intrinsiek gemotiveerd om het goede te doen voor de huurders. Area staat bekend om haar creatieve oplossingen en heeft een goede reputatie. Binnenkort gaat de directeur-bestuurder met pensioen en daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.

Wij zoeken een maatschappelijk betrokken, ontwikkelingsgerichte leider met een helikopterview en een ondernemende instelling. Samenwerking staat bij jou hoog in het vaandel. Jouw stakeholdervaardigheden zijn uitstekend. Je bent toekomstgericht en weet dat de grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, woongenot en leefbaarheid alleen in samenwerking en samenhang kunnen worden aangepakt. Vanuit dit toekomstbeeld weet jij jouw samenwerkingspartners te inspireren en te verbinden. Je beschikt over natuurlijk leiderschap, waaruit lef, visie, besluitvaardigheid en het creëren van draagvlak blijkt. Je bent toegankelijk en converseert makkelijk met iedereen. Je hebt oprechte interesse in mensen en een heldere kijk op organisaties en ontwikkelingen. Je weet hoe systemen werken en bent je bewust van je omgeving. Je ziet kansen en mogelijkheden waar je je omgeving enthousiast voor maakt. Daarbij ben je altijd bewust van de financieel economische impact van deze kansen en speel je handig in op marktontwikkelingen. Je hebt ervaring als bestuurder en bent bekend met de rollen in de governance-structuur, waardoor je je snel thuis voelt in de samenwerking met de Raad van Commissarissen.

De ontwikkelingen voor Area in de komende tijd:

 • Area heeft veel ambities als het gaat om uitbreiding en verduurzaming van het woningbezit en tegemoetkomen aan de wensen en verwachtingen van de huurders als het gaat om woningkwaliteit, -aanpassing, betaalbaarheid en leefbaarheid. De financiële basis van Area is goed, maar de maatschappelijke uitdagingen zijn groot en vereisen strakke, verantwoorde keuzes. Er zijn meer ambities dan middelen. Een reële afweging van wat wel en niet mogelijk is en het zoeken naar creatieve oplossingen is van essentieel belang.
 • Area staat bekend om haar bewonersgerichtheid en sociale instelling! Dat wil Area natuurlijk behouden. De houding van medewerkers is zeer betrokken en sociaal. Er is ook een verharding in de maatschappij te bespeuren en dat ervaren de medewerkers bij Area. Gelet op de financiële mogelijkheden en de verharding van de maatschappij, zou een iets meer ondernemende en zakelijke instelling gewenst zijn.
 • Area is een onderdeel van het grotere geheel van samenwerkende organisaties en gemeenten om een leefbare, fijne woon/leefomgeving te creëren. Het netwerk verder versterken en uitbouwen is noodzakelijk om impact te blijven maken voor huidige en toekomstige huurders.
 • Momenteel bestaat het MT uit 5 leden en er is een vacature. De afgelopen jaren is men aan de slag gegaan met verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen. Het MT, de medewerkers en de OR hebben behoefte aan een doorontwikkeling op dit terrein met heldere kaders over rollen en verantwoordelijkheden. Ook het MT zou zich als team verder willen ontwikkelen.

De gevraagde competenties zijn:

 • Visie/helikopterview
 • Omgevingsbewust
 • Integer
 • Ontwikkelingsgerichte leiderschapsvaardigheden
 • Mensgericht (op samenwerking en verbinding)
 • Besluitvaardig en resultaatgericht
 • Lef
 • Innovatief

Als jij je hierin herkent en aangesproken voelt, zien we graag je reactie tegemoet.

Governance van Area

Area wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur. De directeur-bestuurder geeft leiding aan het managementteam met daarin de manager Bedrijfsvoering, de manager Wijkontwikkeling, manager Dienstverlening, manager Wonen en twee stafleden namelijk de controller en HR-business partner.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, die grote waarde hechten aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht.

Area is een maatschappelijke onderneming die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoert. Area staat voor goed, betaalbaar, veilig en duurzaam wonen. Daarvoor zijn grote investeringen nodig en er staan veel maatschappelijke belangen op het spel. Het realiseren van de maatschappelijke doelen staat voorop, met financiële continuïteit van de organisatie als randvoorwaarde. Area ontwikkelt zich op bestuurlijk en operationeel vlak. De toezichthoudende functie moet zich in gelijke mate ontwikkelen.

Voor meer informatie over Area verwijzen wij graag naar de website: https://www.areawonen.nl/over-ons/

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie in een fijne werkcultuur en omgeving;
 • In beginsel geldt een aanstelling voor een bestuursperiode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming;
 • Het salaris is gebaseerd op de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
 • De functie in ingeschaald in schaal F.
 • De salariëring vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond.

Interesse?

Area laat zich bij deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232). Je kunt je interesse kenbaar maken door een motivatiebrief en CV (PDF) in te sturen via de 'solliciteer' knop op deze pagina. Als je sollicitatie succesvol is geüpload ontvang je een bevestigingsmail. Niet ontvangen? Neem contact op met Hatice Türkmen. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Proces & Planning

 • De reactietermijn voor deze positie sluit op 17 mei 2024;
 • Colourful People doet de voorselectie en deze gesprekken vinden plaats op 21 en 22 mei;
 • De gesprekken met de selectiecommissie van Area staan gepland op 7 en 14 juni;
 • Adviesgesprekken met MT en OR staan gepland op 19 juni;
 • Arbeidsvoorwaarden gesprek staat gepland op 21 juni;
 • De RvC zal eind juni een voorgenomen besluit voor benoeming nemen, waarna het traject adviesaanvraag OR en aanvraag zienswijze Autoriteit woningcorporaties in gang gezet zal worden;
 • Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure. De selectiecommissie kan besluiten tot een (ontwikkel)assessment.

Toetsing Autoriteit woningcorporaties

Onderdeel van de procedure voor een benoeming als lid van een RvC van een woningcorporatie is een toetsing door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Aw vindt een uitgebreid competentie- en referentieonderzoek plaats. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Aw.

Locatie

Uden

Publicatie datum:

17 Apr 2024

Opdrachtgever:

Area Wonen

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People