Directeur-bestuurder | VOBO-Scholen

Vervuld

We zoeken een innovatieve en gepassioneerde Directeur-Bestuurder die de trots uitstraalt die we voelen voor het Kempenhorst College te Oirschot en het Heerbeeck College te Best! De ideale Directeur-Bestuurder is iemand die met schwung en frisse ideeën met het team van ervaren directeuren en medewerkers de doorontwikkeling van Voortgezet Onderwijs Best Oirschot verder vormgeeft. Een Directeur-Bestuurder die er met ons voor staat om jonge mensen te helpen het allerbeste in zichzelf naar boven te halen, zodat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op de toekomst!

Functie
Als Directeur-Bestuurder breng je permanent de buitenwereld naar binnen en sta je in goede verbinding met de samenleving. Op deze manier weet je in onze snel veranderende wereld op innovatieve wijze in te spelen op ontwikkelingen en tegelijkertijd vast te houden aan de ingezette strategische koers. VOBO doet dit door aantrekkelijk onderwijs te blijven bieden en aan te sluiten bij noden en behoeftes van de samenleving. We blijven ons vernieuwen en onderscheiden, zo willen we ook in de toekomst interessant blijven voor leerlingen en ouders in onze regio.

We hebben een bijzonder profiel van twee scholen met elk hun eigen pedagogische en onderwijskundige karakter. Het Heerbeeck College biedt mavo, havo en vwo aan. Leerlingen die een havo- of vwo-opleiding volgen kunnen ook kiezen voor het Tweetalig Onderwijs in de vorm van Heerbeeck International College. Het Kempenhorst College biedt de theoretische leerweg en de beroepsgerichte leerwegen (basis- en kadervariant) aan. Het is een Brainport school in een regio waar techniek dominant is. Naast het bieden van vernieuwend onderwijs staat de begeleiding van en zorg voor onze leerlingen hoog in het vaandel. Ontdek bij VOBO de allerbeste versie van jezelf!

Voor de Directeur-Bestuurder hebben wij een aantal belangrijke strategische opgaves voor de komende jaren:

 • Voorop staat de doorontwikkeling van het proces van onderwijsvernieuwing waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden neergelegd en ook het doorontwikkelen van de huidige organisatiestructuur;
 • Kwalitatief goed en vernieuwend onderwijs blijven bieden dat aansluit bij de missie om jonge mensen een bepaalde mindset mee te geven zodat ze zich kunnen aanpassen aan de wereld van morgen en de allerbeste versie van zichzelf kunnen ontdekken;
 • Het beleid rondom de krimp in leerlingenaantallen handen en voeten geven met het oog op aantrekkelijk blijven voor leerlingen in de regio;
 • Sturen op het blijven van een aantrekkelijke school en daarmee medewerkers weten aan te trekken, te inspireren, boeien en behouden.

Profiel
Van jou als Directeur-Bestuurder wordt verwacht dat je een boegbeeld bent, met een dienende en verbindende leiderschapsstijl en aandacht voor een sterke balans tussen strategie, inhoud, het primaire proces, de ontwikkeling van medewerkers en passie voor inclusief onderwijs.

We zoeken iemand die een heldere visie heeft en deze kan ontwikkelen op het onderwijsdomein. Je kunt goed delegeren, samenwerken en onderhandelen, weet vertrouwen te geven en hebt het talent om stevig positie in te nemen in het lokale, regionale en landelijke netwerk.

Verder breng je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Aantoonbaar relevante bestuurlijke ervaring;
 • Ervaring in het leidinggeven aan professionals, het betrekken van de medezeggenschap en vaardigheid in processturing;
 • Scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die je kunt vertalen naar het onderwijs;
 • Kracht en slagvaardigheid om met lef en visie door te pakken, je weet keuzes te maken en beslissingen te nemen en bovenal daar goed en duidelijk over te communiceren;
 • Ervaring in het omgaan met dilemma’s en lastige issues met stakeholders met verschillende belangen;
 • Ervaring op het gebied van de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en je weet dat ook over te brengen.

Aanbod
Een salaris conform de Bestuurders CAO Onderwijs, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en eigen bedrijfsregelingen.

Interesse in de functie van Directeur-Bestuurder?
VOBO laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door uiterlijk 13 januari contact op te nemen met mr. René F. Burgler, Partner bij Colourful People, via Whatsapp 06 28 57 54 36 of mail r.burgler@colourfulpeople.nl . De gesprekken bij VOBO zullen plaatsvinden op 10 februari. We zijn voornemens de procedure in de maand februari af te ronden.

Informatie over VOBO:

 1. Organogram
 2. Meerjarenbegroting
 3. Strategisch beleidsplan
 4. Presentatie van oktober 2022 aan inspectie onderwijs
 5. Schoolgids Kempenhorst College
 6. Schoolgids Heerbeeck College
 7. Bestuursverslag 2021

Locatie

Best Oirschot

Publicatie datum:

22 Dec 2022

Opdrachtgever:

Voortgezet Onderwijs Best Oirschot (VOBO)

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People