Directeur-Bestuurder | TextielMuseum

Vervuld

TextielMuseum is een internationaal, dynamisch en creatief museum. Het is de enige plek ter wereld waar design, kunst, mode, erfgoed én innovatie op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie van inspirerende tentoonstellingen, educatieve programma’s en het gespecialiseerde TextielLab voor onderzoek en productie, maakt het museum uniek in zijn soort.

Over Textielmuseum
In het TextielLab werken (inter)nationale ontwerpers, kunstenaars en veelbelovende studenten samen met textielexperts om de eindeloze mogelijkheden van textiel te ontdekken.

TextielMuseum is in ontwikkeling, en transformeert van een museum dat zich richt op een kleine niche van textielliefhebbers, naar een echt familiemuseum, waar de liefde voor textiel wordt aangewakkerd en waar straks meer dan 100.000 bezoekers de relevantie van textiel in het eigen leven kunnen ervaren. Op dit moment worden deze plannen uitgewerkt in een programma van eisen samen met de gemeente Tilburg en het gerenommeerde architectenbureau Mecanoo. Het huidige gebouwencomplex en het naastliggende Dröge complex, een andere oude textielfabriek, ondergaan een transformatie, worden verduurzaamd en opnieuw ingericht in een campusachtige setting waarbij het geheel meer zal zijn dan de som der delen. Daarbij wordt ook invulling gegeven aan de publieke ruimte en de verbinding met de stad.

Middels een overkoepelende erfgoed stichting, Stichting Mommerskwartier, is TextielMuseum verbonden met Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg. Regionaal Archief Tilburg loopt mee in de kopgroep op het gebied van digitalisering van overheidsarchieven, Stadsmuseum Tilburg is een vernieuwende verbinder tussen de erfgoed communities in de stad en dringt door tot in de haarvaten van de lokale gemeenschap.

De functie
Dit is een Directeur-Bestuurder functie in een unieke context met een diversiteit aan krachtige proposities en uitdagende transities. Door de combinatie van instellingen, een internationaal opererend TextielMuseum/Lab, een regionaal opererend Archief Tilburg en stedelijk opererend Stadsmuseum Tilburg (met Vincents Tekenlokaal als onderdeel), en de verschillen tussen de instellingen, zowel in grootte, als in missie en visies, als in verdienmodel als in type medewerkers. Bovendien heeft elke instelling forse ambities in de komende jaren:

 • TextielMuseum vanuit een ambitieus vernieuwingsprogramma uitbouwen tot een breed internationaal textielinstituut met state-of-the-art werkplaats;
 • Stadsmuseum Tilburg ontwikkelen tot een centrum voor cultureel erfgoed en stedelijke identiteit van Tilburg;
 • Regionaal Archief Tilburg een eigen positie laten innemen als excellente (digitale) dienstverlener voor 12 gemeenten in de regio;
 • In samenwerking met andere culturele instellingen werken aan het gemeenschappelijk geformuleerde doel: een top 10 positie voor de gemeente Tilburg wat betreft cultuuraanbod;
 • De interne organisatie toekomstbestendig maken en verder professionaliseren.

Hierbij wordt zo’n 70%-80% van de tijd aan TextielMuseum besteed, verschillend per periode en afhankelijk van behoeften van de andere instellingen.

Vanwege pensionering van de huidige Directeur zijn wij op zoek naar een ambitieuze en bevlogen nieuwe Directeur-Bestuurder voor de stichting die gemakkelijk schakelt tussen de verschillende kunstdisciplines, erfgoed en maatschappelijke thema’s. Die samen met alle medewerkers het ontwikkelde plan voor een nieuw TextielMuseum van de Toekomst en een plek van betekenis voor de stad gaat realiseren.

Je vertaalt de ontwikkelde plannen naar een nieuw TextielMuseum met een heldere koers en intrigerende programma’s die maatschappelijk relevant zijn. Je leidt de transitie naar een nieuw museum dat een vliegwiel gaat zijn voor het museumkwartier en de buurt, dat bezoekers gaat trekken met geheel nieuwe programmering vanuit een nieuwe visie. Daar hoort een nieuwe organisatie bij met nieuwe functies. De financieringsvraag en exploitatie zal veranderen, om die rond te krijgen ga je als cultureel ondernemende Directeur langdurige relaties aan met stakeholders en missiepartners. De Directeur stuurt daartoe integraal opererende managers aan op hoofdlijnen en binnen de kaders van de missie en visie van de organisatie op basis van jaarplannen. Daarbij verdeel je de aandacht evenredig over de verschillende onderdelen van de stichting. Verder zijn jouw verantwoordelijkheden:

 • Het stimuleren van de samenwerking en verbinding binnen de stichting, op basis van de shared service gedachte en bevorderen van kennisdeling en samenwerking daar waar versterking mogelijk is;
 • Het stimuleren van een transparante, integere, veilige op ontwikkeling gerichte organisatie in lijn met het besturingsmodel van integraal management met resultaat verantwoordelijke eenheden;
 • Een goede balans houden tussen het kunst inhoudelijke, de erfgoed agenda en het maatschappelijk rendement van de organisatie en zorgen voor een gezonde financiële huishouding. Door een ondernemende houding en een stevige lobby, wordt het mogelijk extra middelen te genereren voor de realisatie van grote ambities. Daartoe grijp je als cultureel ondernemer je kansen, en ga je samenwerkingen aan met andere culturele, maatschappelijke en commerciële organisaties;
 • Vorm en inhoud geven aan het artistieke beleid en maatschappelijke relevantie binnen programma’s en evenementen, op een onderscheidende, spraakmakende en vernieuwende wijze. Een mooie ambitie is onder andere het aanbieden van een educatie programma voor basis- en middelbare scholieren in de leeftijd 6 t/m 16 jaar met als doel "met je handen en fantasie samen (leren) werken (3D!)”;
 • Zorgen voor de continuïteit van de organisatie met een goede bedrijfsvoering en een gezonde, financiële huishouding met een sluitende begroting en gezonde reserves in overleg met het Hoofd Bedrijfsvoering/Controller;
 • Een modern, divers personeelsbeleid vormgeven, waarbij de medewerkerstevredenheid (gemeten in MTO) aantoonbaar hoog scoort en medewerkers zich veilig en gehoord voelen en ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen;
 • Je bent boegbeeld en ambassadeur van de gehele stichting en in het bijzonder TextielMuseum, op nationale en internationale gremia en geeft zo vorm aan de strategische ontwikkeling en gewenste profilering van de instellingen in de organisatie binnen de kaders van de missie en visie van het Museum en de beleidsplannen;
 • De realisatie van de aan het college B en W en de gemeenteraad voorgelegde plannen voor een nieuw TextielMuseum van de toekomst;
 • Verantwoording afleggen middels planning en control rapportages aan de Raad van Toezicht en houdt deze nauw aangelijnd tijdens de realisatie van de plannen voor het vernieuwde museum Toezicht. Je draagt zorg voor goede transparante verhoudingen met alle belangrijke stakeholders.

Profiel
Je bent een krachtige, inspirerende, en natuurlijke leider en verandermanager die op een stimulerende, overtuigende en daadkrachtige wijze leidinggeeft. We zoeken een Directeur-Bestuurder met veel energie, een visionair die al eerder voor een complexe transitie heeft gestaan. Je bent een vernieuwende leider en een strategisch denker, die alle interne en externe vraagstukken tegen elkaar af wegend, de organisatie voortdurend koersvast stuurt richting de gewenste transitie. Bovendien beschik je over empathische kwaliteiten, ben je sociaal zeer vaardig en weet je uit een divers team de beste kwaliteiten naar boven te halen.

Je beschikt over een goede organisatiesensitiviteit en hebt een uitstekende politieke antenne. Daarmee ben je in staat je gemakkelijk te bewegen in uiteenlopende gremia zoals gemeentelijke lobby en politieke beïnvloeding, hebt lokale binding met regio Tilburg. en voelt je als een vis in het water op grote podia. Je bent rolvast, gestructureerd en besluitvaardig, een doorzetter en niet bang voor tegenwind. Hebt ervaring met het functioneren in complexe structuren en beschikt over senioriteit. Je geeft leiding vanuit een verbindende en dienende houding op basis van heldere kaders, brengt structuur en focus en geeft medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. Verder beschik je aantoonbaar over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Tenminste vijf jaar (bij voorkeur 10 jaar), ervaring als Directeur-Bestuurder in een culturele complexe organisatie in transitie, van 100 of meer FTE;
 • Je hebt ervaring in een culturele instelling en de organisatie van projecten, multidisciplinaire programma’s en evenementen;
 • Je hebt ervaring met grootschalige verbouwingen en vernieuwingen van culturele instellingen;
 • Je hebt ervaring met ondernemerschap in de culturele sector. Voor TextielMuseum zijn er geweldige verbindingen te maken met andere domeinen, zoals de textielindustrie, het techniekonderwijs en creatieve vakonderwijs en het sociale domein.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van financiën en een goed ontwikkeld gevoel voor de bedrijfsvoeringsfuncties en een gedegen bedrijfsmatig inzicht van culturele (non profit) organisaties.
 • Je bent in staat een inspirerend werkklimaat te creëren dat het team faciliteert en ruimte geeft voor ontwikkeling en creativiteit;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent luistervaardig, coachend, faciliterend en een sparringpartner voor de integraal managers en een echte teamspeler;
 • Je bent in staat leiding te geven aan organisatieveranderingsprocessen;
 • Hebt oog voor artistieke thema’s en trends en ontwikkelingen en kunt die vertalen naar relevante programma’s;
 • Je beschikt over een ambitieuze visie op de ontwikkeling van musea en andere culturele instellingen en bent in staat dat op innovatieve manier te doen;
 • Je hebt ervaring met de Governance Code, De Fair Practice Code, en de Code Diversiteit en Inclusie in de culturele sector.

Aanbod
Een benoeming als Directeur-Bestuurder bij de overkoepelende erfgoed stichting, Stichting Mommerskwartier, hierin is TextielMuseum verbonden met Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg. Bij deze mooie positie hoort een nader op te vragen passend arbeidsvoorwaardenpakket.

Interesse in de functie van Directeur-Bestuurder?
TextielMuseum/Stichting Mommerskwartier laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf) uiterlijk 9 januari 2023 te uploaden via www.colourfulpeople.nl of door direct contact op te nemen. Voor direct contact of vragen over deze functie kun je spreken met mr. René F. Burgler, senior partner bij Colourful People, via r.burgler@colourfulpeople.nl of via 06 28 57 54 36. De (pre-)selectie gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden in januari van 2023. De wens is om de nieuwe Directeur-Bestuurder per 1 april te benoemen.

Locatie

Tilburg

Publicatie datum:

20 Dec 2022

Opdrachtgever:

Stichting Mommerskwartier

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People