Directeur-Bestuurder Stichting Omroep Muziek

Vervuld

Stichting Omroep Muziek is op zoek naar een bevlogen en daadkrachtige Directeur-Bestuurder

De Stichting Omroep Muziek heeft een unieke positie in het Nederlandse muziekleven, omvat het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest en is het productiehuis voor levende muziek bij de publieke omroep.

De Stichting Omroep Muziek (SOM) produceert in opdracht van en in samenwerking met de NTR en AVROTROS levende muziek in twee grote symfonische series voor NPO Klassiek: de NTR ZaterdagMatinee en het AVROTROS Vrijdagconcert. Deze concerten worden live uitgezonden op NPO Klassiek. De concertseries worden voor publiek uitgevoerd in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam en TivoliVredenburg in Utrecht. Met de bijzondere programmering en uitvoering, beide van internationale klasse, biedt de SOM een verrijking ten opzichte van het aanbod van de andere Nederlandse koren en orkesten. Hierdoor heeft de SOM een uitzonderlijke positie in het Nederlandse muziekleven, zowel in relatie tot de publieke omroepen als in relatie tot het klassieke-muziekbestel. De belangrijkste stakeholders zijn het ministerie van OCW, de NPO, de NTR en de AVROTROS en andere instellingen van de publieke omroep, de gemeente Hilversum en het concertpubliek.

Wij zoeken een nieuwe bevlogen en daadkrachtige directeur-bestuurder die de visie van de SOM weet uit te dragen. Iemand die op alle niveaus in een complexe omgeving (intern en extern) vertrouwen en draagvlak weet te creëren. Iemand die met flair, tact én autoriteit de ambassadeursrol voor de SOM weet te vervullen binnen het brede culturele (muziek)landschap en de wereld van de publieke omroep.

Voor de periode 2022-2026 ligt de nadruk op het ontwikkelen van het artistieke profiel en het verkrijgen van voldoende artistieke slagkracht voor het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Beide hebben een bewezen hoge kwaliteit voor het uitvoeren van het bestaande klassieke muziek repertoire en het uitvoeren van nieuw gecomponeerde muziek.

De functie, de directeur-bestuurder:

  • ontwikkelt in samenspraak met de belangrijkste interne en externe stakeholders een (lange termijn) visie en strategie voor de organisatie om het artistieke profiel uit te bouwen. Heeft daarbij oog voor de muzikale ambities van de ensembles, rekening houdend met de wensen van de omroepen;
  • realiseert een succesvol en toekomstgericht artistiek en zakelijk beleid. Uitgangspunt is het meerjarenbeleidsplan 2022-2026, en de reactie van 19 juni 2023 op het advies van de Raad voor Cultuur over dit beleidsplan, van de Staatssecretaris van OCW;
  • vertegenwoordigt de organisatie extern, met name op strategisch niveau en participeert in overlegstructuren en onderhoudt een relevant extern relatienetwerk, waaronder de participerende omroepen en het ministerie van OCW;
  • geeft samen met het managementteam leiding aan de doorontwikkeling van de organisatie en schept optimale randvoorwaarden voor een slagvaardige organisatie. Hij/zij staat voor een organisatie waarin duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van het personeel hoog in het vaandel staan. Hij/zij is gesprekspartner van de ondernemingsraad en zorg voor een adequate invulling van de medezeggenschap.

Functie-eisen, de directeur-bestuurder heeft:

  • ruime strategisch bestuurlijke en leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het culturele veld en/of bij de publieke omroep;
  • fascinatie voor het klassieke en hedendaags klassieke repertoire;
  • visie op de positie en profilering van de SOM in de publieke omroep en het Nederlandse muzikale landschap;
  • ruime ervaring met het onderhouden van een open en respectvolle communicatie met alle geledingen van een complexe culturele organisatie en de belangrijkste stakeholders.

Competentieprofiel

We zoeken een directeur-bestuurder met een verbindende stijl van leiderschap die met tact kan opereren in een omgeving van stakeholders met tegengestelde belangen. Hij moet de organisatie op koers houden. Iemand die medewerkers de ruimte en het vertrouwen geeft dat ze nodig hebben om te groeien en te excelleren. Jouw benadering is motiverend en daadkrachtig, waarbij je op een betrokken manier leidinggeeft. Dit combineer je met een diplomatieke en tactvolle manier van aansturen. Je denkt altijd in kansen en mogelijkheden. Je bent besluitvaardig en betrouwbaar. Als een echte procesdenker zorg je ervoor dat processen effectief worden gerealiseerd en bewaakt.

Je bent sociaal vaardig en je hanteert een transparante communicatiestijl. Je bent benaderbaar en staat open voor ideeën en feedback, waardoor je een prettige werkomgeving creëert. Als warme en verbindende persoonlijkheid bouw je sterke relaties op, zonder dat je aanwezigheid dominerend of ego-gedreven is. Deze combinatie van eigenschappen maakt jou een unieke en gewaardeerde leider binnen de organisatie.

Extra informatie over de SOM

Voor de uitvoering van haar taken ontvangt de SOM jaarlijks een subsidie van het ministerie van OCW. De SOM maakt geen deel uit van de Culturele Basis Infrastructuur (BIS). Wel stelt het Groot Omroepkoor incidenteel capaciteit beschikbaar aan BIS-orkesten. Daarnaast is de SOM in haar rol als eigenaar verantwoordelijk voor de verduurzaming en exploitatie van het rijksmonumentale Muziekcentrum van de Omroep (MCO gebouw). De SOM produceert in nauwe samenwerking met de participerende omroepen de Levende Muziekseries (het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en het Zondagochtend Concert). Namens de betrokken omroepen beheert de SOM het budget van deze series en legt daarover verantwoording af aan de omroepen.

De huidige begroting bedraagt ruim € 23 mln. op jaarbasis. Daarvan is ca € 17 mln. door het ministerie van OCW geoormerkt voor kosten van de ensembles, de ondersteunende organisatie en de huisvesting. Dit bedrag wordt door het ministerie via de NPO beschikbaar gesteld aan de SOM op basis van het goedgekeurd meerjarenbeleidsplan 2022-2026. Andere inkomsten komen uit kaartverkoop, verhuurinkomsten, uitkopen, fondsenwerving etc. Bij de SOM werken ca. 230 medewerkers.

Over het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 heeft de Raad voor Cultuur in februari 2023 een advies uitgebracht. De staatssecretaris heeft in haar brief van 19 juni 2023 laten weten dit advies op hoofdlijnen te volgen. Dit betreft het realiseren van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met NTR en AVROTROS, onder regie van de NPO, waarin de SOM afdoende artistieke slagkracht krijgt

De SOM kent een bestuursmodel met een raad van toezicht waarvan de leden benoemd zijn door de NPO, in afstemming met de betrokken omroepen NTR en AVROTROS. De SOM volgt de Governance Code Cultuur, Governance Code Publieke Omroep en de Fair Practice Code.

Interesse?

De SOM laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv (in pdf) uiterlijk 10 januari 2024 te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de procedure eerder. Voor direct contact of vragen over deze functie kun je spreken met mr. René F. Burgler, senior partner bij Colourful People, via r.burgler@colourfulpeople.nl of via 06 28 57 54 36.

De SOM streeft naar een samenstelling van het team die de organisatie in alle opzichten meer divers maakt. De functie wordt gewaardeerd in overeenstemming met de honoreringsnormen van de publieke omroep en de culturele sector, passend bij de zwaarte van de functie. Standplaats is het Muziekcentrum van de Omroep, gelegen aan de Heuvellaan 33 te Hilversum en de uitvoeringen vinden plaats in Utrecht (TivoliVredenburg) en Amsterdam (Concertgebouw).

Locatie

Hilversum

Publicatie datum:

19 Dec 2023

Opdrachtgever:

Stichting Omroep Muziek (SOM)

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

René Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact René Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People