Executive search met aandacht voor diversiteit, omdat meer van hetzelfde minder oplevert!

Executive search met aandacht voor diversiteit, omdat meer van hetzelfde minder oplevert.

Training & Advies afgestemd op het divers en inclusief werven binnen de eigen organisatie.

Diversiteit een duw in de rug geven

Breed leeft de opvatting dat diversiteit binnen raden van commissarissen goed is voor de kwaliteit van het intern toezicht. Zo kan diversiteit bevorderen dat vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en dat vastgeroeste patronen in de groepsdynamiek worden doorbroken. Wezenlijke voorwaarde is dat de ‘nieuwe’ leden van de raad van commissarissen de capaciteiten hebben om de rol van toezichthouder te vervullen.

Dat was reden voor de VTW (vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) om samen met zeven searchbureaus een leergang op te zetten voor potentiële toezichthouders tussen 35 en 50/55 jaar, waarvan tenminste de helft vrouwen en meerdere personen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. De leergang is net afgesloten. De evaluatieve terugblik heeft de initiatiefnemers doen besluiten om door te gaan en dit jaar met een nieuwe leergang en nieuwe deelnemers te beginnen.
Hoe ziet de leergang eruit? De leergang bestaat uit 6 workshops van een middag en avond verspreid over het jaar. Parallel aan de workshops lopen de deelnemers een jaar ‘stage’ bij de raad van commissarissen van een woningcorporatie. De workshops worden opgezet en begeleid door het bureau Governance Support. Verschillende docenten behandelen onderwerpen als: good governance en de rol van de commissaris, juridische aspecten van het commissariaat, kenmerken van woningcorporaties en de wereld waarin zij opereren, het ontwikkelen en monitoren van volkshuisvestelijke strategieën en financieel beleid bij corporaties, integriteit en teamdynamiek. Op de stageplekken worden de deelnemers ondersteund door een lid van de raad van commissarissen als mentor.
Een goede selectie van de deelnemers aan de leergang is wezenlijk. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de betrokken searchbureaus, te weten Atrive, Colourful People, Ebbinge, Erly, Nationaal Register Commissarissen Toezichthouders, Public Spirit en Zitoe. Zij zetten zich na afloop van de leergang ook in voor een passende plaatsing van de deelnemers bij raden van commissarissen.

De leergang beoogt de deelnemers een stevige bagage mee te geven voor hun toezichttaak, maar the proof of the pudding is in the eating. De deelnemers moeten zich in de raad van commissarissen zelf gaan bewijzen. Dat geldt ook voor de raad van commissarissen die diversiteit nastreven. Je bent er niet met een jonger, vrouwelijk lid met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Van de raad wordt gevraagd om daadwerkelijk open te staan voor andere inbreng en verandering in de teamdynamiek. Geen sinecure. Diversiteit kan namelijk ook lastig zijn. Zo kan het moeilijker zijn om een vertrouwd team op te bouwen van mensen die – ook in onverwachte en crisisachtige situaties - weten wat zij aan elkaar hebben. Het kan lastiger zijn om tot een gezamenlijk besluit te komen. En – om te beginnen - moet je bij de keuze van een nieuw lid open staan voor personen die geen ‘kloon’ zijn van de zittende leden.

Diversiteit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De VTW en de genoemde searchbureaus willen diversiteit een duw in de rug geven door potentiële kandidaten de nodige bagage mee te geven, ze voor te dragen bij passende vacatures en de zoekende raden van commissarissen te helpen de kwaliteiten die zij nodig hebben te zien, ook bij een ander soort kandidaten dan men gewend is.

Hildegard Pelzer, Governance Support, www.governancesupport.com
Albert Kerssies, directeur VTW, www.vtw.nl
Melek Usta, directeur Colourful People, www.colourfulpeople.nl

Onze expertise

Vanuit een toegewijde dienstverlening besteedt Colourful People zowel inhoudelijk als persoonlijk veel aandacht aan het verbinden van de juiste mensen en organisaties. Wij zetten onze ervaring met diversiteit en inclusie ook in voor het adviseren en begeleiden van opdrachtgevers bij het implementeren van thema’s als inclusief leiderschap, talent-management en het inrichten van een inclusief werving- en selectiebeleid.

Executive Search

“Executive search is onze professie. Als ervaren en gedreven headhunters verdiepen wij ons grondig in de organisatie en de voorliggende opgave van onze opdrachtgever en de context van de functie. Wij hebben daarbij oog voor diversiteit.”

Training en Advies

“Onze ervaring met diversiteit en het inclusief werven en selecteren bieden wij ook aan in de vorm van een uitgebalanceerd Training en Advies traject voor het implementeren van diversiteit binnen de eigen organisatie structuur.”

Interim Management

“We beschikken over een relevant netwerk van deskundige interim-managers met een breed en divers specialisme binnen een uiteenlopend gebied. Hierdoor hebben wij de juiste ondersteuning voor complexe verandertrajecten altijd binnen handbereik.”

Onze vacatures

Vertrouwelijk | Hogeschool INHOLLAND
Hogeschool Inholland zoekt een lid raad van toezicht met ervaring met Innovatie en Transformatie, die de vertaalslag van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen naar onze organisatie kan maken. Wil jij als lid van onze RvT bijdragen aan onderwijs voor een veerkrachtige en duurzame samenleving? Zoek jij een RvT-rol met impact? Dan gaan wij graag met je in gesprek!
Vertrouwelijk | Colourful People
Colourful People zoekt twee nieuwe collega’s die als associate partner willen bijdragen aan de verdere groei van ons bureau. Eén van de posities richt zich op onze klanten in de (semi) publieke sector voor de andere positie zoeken wij een nieuwe collega die onze positie in de private sector gaat uitbouwen.
Houten | Utrechtzorg
Utrechtzorg zoekt een senior communicatieadviseur die bij wil dragen aan onze belangrijke maatschappelijke opdracht: een gezonde arbeidsmarkt zorg en welzijn in onze regio. Utrechtzorg is dé arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de regio’s Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vechtstreek. Samen met 85 werkgevers zetten we ons in voor een sterke, stabiele sector zorg en welzijn.
Nijmegen | Valkhof Museum
Wil jij een leidende rol spelen in de transformatie van een museum dat een rijke geschiedenis heeft en een veelbelovende toekomst? Heb jij de strategische marketingskills, creativiteit, visie en leiderschapsskills om ons team van experts te inspireren en te leiden? Dan ben jij de persoon die we zoeken voor de rol van Hoofd Publiek bij Valkhof Museum!

Colourful Stories

Binnen de executive search trajecten van Colourful People leerden we de afgelopen jaren een heel aantal inspirerende opdrachtgevers en kandidaten kennen. We mochten mensen aan elkaar koppelen die samen, zij het ieder op hun eigen manier, dagelijks het verschil maken. In Colourful Stories delen we de verhalen die wij terug krijgen uit het werkveld, hopend dat ze weten te prikkelen tot meer diversiteit en inclusie. 


Lees alle Stories

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People