Executive search met aandacht voor diversiteit, omdat meer van hetzelfde minder oplevert!

Executive search met aandacht voor diversiteit, omdat meer van hetzelfde minder oplevert.

Training & Advies afgestemd op het divers en inclusief werven binnen de eigen organisatie.

Vacatures binnen de publieke sector van organisaties die diversiteit belangrijk vinden.

Diversiteit een duw in de rug geven

Breed leeft de opvatting dat diversiteit binnen raden van commissarissen goed is voor de kwaliteit van het intern toezicht. Zo kan diversiteit bevorderen dat vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en dat vastgeroeste patronen in de groepsdynamiek worden doorbroken. Wezenlijke voorwaarde is dat de ‘nieuwe’ leden van de raad van commissarissen de capaciteiten hebben om de rol van toezichthouder te vervullen.

Dat was reden voor de VTW (vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) om samen met zeven searchbureaus een leergang op te zetten voor potentiële toezichthouders tussen 35 en 50/55 jaar, waarvan tenminste de helft vrouwen en meerdere personen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. De leergang is net afgesloten. De evaluatieve terugblik heeft de initiatiefnemers doen besluiten om door te gaan en dit jaar met een nieuwe leergang en nieuwe deelnemers te beginnen.
Hoe ziet de leergang eruit? De leergang bestaat uit 6 workshops van een middag en avond verspreid over het jaar. Parallel aan de workshops lopen de deelnemers een jaar ‘stage’ bij de raad van commissarissen van een woningcorporatie. De workshops worden opgezet en begeleid door het bureau Governance Support. Verschillende docenten behandelen onderwerpen als: good governance en de rol van de commissaris, juridische aspecten van het commissariaat, kenmerken van woningcorporaties en de wereld waarin zij opereren, het ontwikkelen en monitoren van volkshuisvestelijke strategieën en financieel beleid bij corporaties, integriteit en teamdynamiek. Op de stageplekken worden de deelnemers ondersteund door een lid van de raad van commissarissen als mentor.
Een goede selectie van de deelnemers aan de leergang is wezenlijk. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de betrokken searchbureaus, te weten Atrive, Colourful People, Ebbinge, Erly, Nationaal Register Commissarissen Toezichthouders, Public Spirit en Zitoe. Zij zetten zich na afloop van de leergang ook in voor een passende plaatsing van de deelnemers bij raden van commissarissen.

De leergang beoogt de deelnemers een stevige bagage mee te geven voor hun toezichttaak, maar the proof of the pudding is in the eating. De deelnemers moeten zich in de raad van commissarissen zelf gaan bewijzen. Dat geldt ook voor de raad van commissarissen die diversiteit nastreven. Je bent er niet met een jonger, vrouwelijk lid met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Van de raad wordt gevraagd om daadwerkelijk open te staan voor andere inbreng en verandering in de teamdynamiek. Geen sinecure. Diversiteit kan namelijk ook lastig zijn. Zo kan het moeilijker zijn om een vertrouwd team op te bouwen van mensen die – ook in onverwachte en crisisachtige situaties - weten wat zij aan elkaar hebben. Het kan lastiger zijn om tot een gezamenlijk besluit te komen. En – om te beginnen - moet je bij de keuze van een nieuw lid open staan voor personen die geen ‘kloon’ zijn van de zittende leden.

Diversiteit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De VTW en de genoemde searchbureaus willen diversiteit een duw in de rug geven door potentiële kandidaten de nodige bagage mee te geven, ze voor te dragen bij passende vacatures en de zoekende raden van commissarissen te helpen de kwaliteiten die zij nodig hebben te zien, ook bij een ander soort kandidaten dan men gewend is.

Hildegard Pelzer, Governance Support, www.governancesupport.com
Albert Kerssies, directeur VTW, www.vtw.nl
Melek Usta, directeur Colourful People, www.colourfulpeople.nl

Onze expertise

Vanuit een toegewijde dienstverlening besteedt Colourful People zowel inhoudelijk als persoonlijk veel aandacht aan het verbinden van de juiste mensen en organisaties. Wij zetten onze ervaring met diversiteit en inclusie ook in voor het adviseren en begeleiden van opdrachtgevers bij het implementeren van thema’s als inclusief leiderschap, talent-management en het inrichten van een inclusief werving- en selectiebeleid.

Executive Search

“Executive search is onze professie. Als ervaren en gedreven headhunters verdiepen wij ons grondig in de organisatie en de voorliggende opgave van onze opdrachtgever en de context van de functie. Wij hebben daarbij oog voor diversiteit.”

Training en Advies

“Onze ervaring met diversiteit en het inclusief werven en selecteren bieden wij ook aan in de vorm van een uitgebalanceerd Training en Advies traject voor het implementeren van diversiteit binnen de eigen organisatie structuur.”

Interim Management

“We beschikken over een relevant netwerk van deskundige interim-managers met een breed en divers specialisme binnen een uiteenlopend gebied. Hierdoor hebben wij de juiste ondersteuning voor complexe verandertrajecten altijd binnen handbereik.”

Onze vacatures

Utrecht | Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit
Mensen hebben de vrijheid om eigen keuzes te maken op het gebied van seksualiteit, met respect voor de rechten van anderen, binnen een ondersteunende samenleving. Rutgers verbindt onderzoek, praktijk en lobby. We werken aan verbetering van seksuele rechten, seksuele vorming, verbeterde toegang tot anticonceptie en veilige abortus en de preventie van seksueel geweld. 
Nijmegen | KION
KION is de grootste kinderopvangorganisatie van Nijmegen en omgeving. Als kindkenner bij uitstek, biedt KION kinderen van nul tot dertien jaar een veilige en uitdagende omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. KION gelooft daarbij in de kracht van verbinding met scholen, gemeentes, kennisinstellingen en andere kindpartners. De norm voor KION: altijd opvang, altijd in de buurt.
Hoofddorp | Probiblio
Bibliotheken werken aan een toekomst waarin iedereen meedoet. Probiblio ondersteunt de bibliotheken daarbij. Dit doen we met passie voor verbinding, maatschappelijke gedrevenheid en grondige kennis en deskundigheid. Samen zorgen we voor een slagvaardige en ondernemende bibliotheek. Wil jij daaraan bijdragen? Wij zoeken een Adviseur Onderwijs (32-36 uur per week)
Amstelveen | Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de nationale en internationale dienstverlener van sociale zekerheid en draagt bij aan de bestaanszekerheid en eigen regie van burgers. Vijfenhalf miljoen burgers ontvangen van de SVB het geld waar zij recht op hebben. In 2020 is de SVB verkozen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar.

Colourful Stories

Vanuit onze executive search expertise hebben wij door de jaren heen samen mogen werken met een breed palet aan inspirerende opdrachtgevers en kandidaten. Bijzondere organisaties en kandidaten, die ieder op hun eigen manier het verschil maken. 


Omdat een succesvolle executive opdracht verder gaat dan het vinden en verbinden alleen, besteden we vanuit Colourful Stories ook aandacht aan het vervolg. Hoe is het de opdrachtgevers en kandidaten vergaan en wat drijft hen, welke uitdagingen zien zij voor zichzelf en voor de eigen organisatie?


Lees alle Stories

Recente artikelen

Lid Raad van Toezicht Stichting Beeld en Geluid 
16-12-2020
Lid RvT Hogeschool InHolland en Lid RvT JBRR 
20-11-2020
Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People