Geplaatst

Test Blog

DEN HAAG - Het maatschappelijk middenveld van de Turkse gemeenschap in Nederland moet een belangrijkere rol gaan spelen bij het oplossen van de problemen van de Turks-Nederlandse jongeren.

Dat stelt de Turkse Melek Usta, zwarte zakenvrouw van 2006 en bestuurslid van het Turks Academisch netwerk Tannet.

Ze vindt het goed dat een groep Turken uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld door middel van een manifest in de Volkskrant gisteren aandacht voor de problemen in de Turkse gemeenschap vroeg, maar het ontbreekt volgens haar aan een concreet oplossingsvoorstel.

'We moeten ertegen waken dat we onszelf in een slachtofferrol plaatsen. Er is veel potentie en kracht binnen de eigen gemeenschap. Dat wordt, wat mij betreft, nog onvoldoende aangesproken en benut', zegt de directeur van werving- en adviesbureau Colourful People. De Turken die gisteren de problemen onder Turks-Nederlandse jongeren aankaartten, noemen het 'zeer verontrustend' dat Turkse jongeren in Nederland niet integreren in de Nederlandse samenleving. De schoolprestaties van de huidige generatie blijven volgens hen te veel achter bij autochtonen. Ook is de band van Turkse jongeren met het thuisland te groot. 'De jeugd voelt zich ondergewaardeerd. De overheid moet laten zien dat ze welkom zijn', schrijven de Turkse ondernemers.

Het is volgens Usta de taak van de overheid, alle Nederlandse jongeren kwalititatief goed onderwijs te bieden, juist ook kansarme groepen. De specifiek Turkse problemen moeten echter vooral vanuit de gemeenschap worden opgelost en niet bij de overheid worden neergelegd, stelt Usta. 'De Turkse gemeenschap zit vol met krachtige, bereidwillige en ondernemende mensen. Het zou goed zijn als er op ons ook een beroep zou worden gedaan.'

Volgens Usta kan het maatschappelijk middenveld van de Turks-Nederlandse gemeenschap haar verantwoordelijkheid nemen door jongeren te coachen, voor te lichten en een rolmodel te zijn door te laten zien dat een open benadering richting de maatschappij de grootste kans op maatschappelijk succes biedt. 'Dat kan op kleinschalig niveau, maar ook door organisaties die niet afhankelijk zijn van overheidssubsidie, op te richten.' Zelf geeft Usta masterclasses aan allochtone leerlingen op mbo-scholen. Zij wijst hen op de mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid om succesvol te worden in de Nederlandse maatschappij.

Volgens Jaco Dagevos van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaan Turken het heel lastig krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt, zolang hun beheersing van het Nederlands en hun schoolprestaties niet beter worden. 'Nu is de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt niet veel slechter dan die van Marokkanen, maar Turken integreren veel minder goed. Als er niets verandert is dat verschil ook te zien op de maatschappelijke ladder.'

De sterke banden tussen Turken onderling zijn een belangrijke reden dat integreren voor Turken moeilijk is, stelt Dagevos. Hij ziet het tegenovergestelde bij Marokkanen. 'Grote sociale controle bij Turken voorkomt veel criminaliteit, maar daardoor staan ze minder open voor omgang met Nederlanders. Dat staat integratie in de weg.'

Betere scholing is de oplossing, meent de socioloog. 'Turkse kinderen worden in het Turks opgevoed, waardoor ze slecht Nederlands kunnen, als ze op de basisschool komen. Die achterstand maken ze niet meer goed. De oplossing is, die kinderen al op jonge leeftijd naar kinderdagverblijven
Copyright © 2024 Colourful People