Colourful Stories

Sahar Yadegari | VHTO

“Laten we de omgeving veranderen: fix the system, not the girls.”

Sahar Yadegari is nu al anderhalf jaar de directeur van VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en it. Indertijd een echte ‘wildcard’ volgens de consultant van Colourful People: “ze was nog niet eerder eindverantwoordelijke van een organisatie geweest, maar had wel heel veel potentie.” Nieuwsgierig geworden naar Sahar, besloot de Raad van Toezicht het gesprek aan te gaan en met haar intelligentie, drive en persoonlijkheid wist ze hen te overtuigen. Nu laat ze zien hoe een nieuw soort, misschien wel feminien, leiderschap eruit kan zien. ‘Ik denk dat er een generatie van mensen opstaat die op een andere manier die rol in durft te vullen en dat ook waardeert in anderen, alleen... dat is geen kritische massa.’