Wooncompas zoekt een verbindende directeur financiën en bedrijfsvoering.

Reactietermijn gesloten

Wooncompas is een woningcorporatie met een ambitieuze ontwikkelopgave. Wij zoeken een integraal lid van ons directieteam dat daarin met ons het verschil maakt. Je bent een maatschappelijk gedreven directeur die in staat is om mede sturing te geven aan de brede opgaven van onze organisatie. Je beschikt over leidinggevende ervaring met de verschillende bedrijfsvoeringportefeuilles. Je bent mensgericht, verbindend en vernieuwend en een inspirerend leider voor de afdeling. Herken jij je hierin? Lees dan verder!

Over Wooncompas

Wooncompas is een gezonde, groeiende en ambitieuze woningcorporatie met een passie voor volkshuisvesting. Wij zetten ons in om mensen met een bescheiden inkomen of in een bijzondere situatie een thuis te bieden. Een thuis dat bij huurders past en waarbij ze de ruimte krijgen om daar hun eigen woonwensen vorm te geven. Zo wordt een huis een thuis. Dat scheelt maar één letter, maar voor ons en voor onze bewoners maakt dat een wereld van verschil. We zetten daarbij in op groei van onze woningvoorraad en op bovenverwachte dienstverlening aan onze huurders. Oftewel: we go the extra (s)mile.

Onze ambities

Onze woningen, bedrijfspanden en woonzorg-locaties bevinden zich in Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk (BAR) en in Rotterdam. Vanuit onze historie zijn we gegroeid tot de grootste sociale verhuurder in de BAR-gemeenten met een sterke basis in Ridderkerk. In de BAR gemeenten en vooral in Ridderkerk werken we aan veel (sloop)nieuwbouwprojecten waar we sociale huurwoningen en ook middeldure huur toevoegen. In Barendrecht zijn we samen met andere corporaties betrokken bij de ontwikkeling van betaalbare woningen in de nieuwe wijk Stationstuinen. In Rotterdam geven we verder invulling aan de groeiambitie van onze woningportefeuille. Wij investeren de komende tien jaar zo’n 700 miljoen in renovatie, verduurzaming, verwerving en projectontwikkeling. Daarmee groeit ons bezit van zo’n 10.000 verhuureenheden de komende periode door naar zo’n 13.000 verhuureenheden, met name in Rotterdam. Wij leveren daarmee onze bijdrage aan het vergroten van de woningvoorraad. Meer informatie over Wooncompas vind je in ons ondernemingsplan en in ons jaarverslag 2022.

Onze mensen

Bij Wooncompas werken ongeveer 100 mensen. Samen zijn we gedreven om blijvend het verschil te maken voor onze huurders van vandaag en morgen. Wij doen dat vanuit de menselijke maat en met oog voor ons menselijk kapitaal. Wij zijn een waarden-gedreven organisatie die werkt vanuit de kernwaarden ‘mensgericht, verbindend en ondernemend’. Wij hebben vanuit onze sociaal-maatschappelijke rol en betrokkenheid grote ambities. Om die waar te maken werken wij nauw met elkaar samen en geven wij onze professionals de ruimte. Daarom zijn wij een platte organisatie, waarin iedereen inbreng kan hebben en waarin je bijdrage gewaardeerd wordt. Samenwerken is voor ons belangrijk. Niet alleen intern, maar ook met onze externe partners en met onze huurders. Vandaar verbindend. En wij zijn ondernemend als het gaat om nieuwe mogelijkheden benutten om onze bijdrage te leveren aan de volkshuisvesting in onze regio.

De afdeling financiën en bedrijfsvoering (F&B)

De afdeling F&B bestaat uit twee teams:

  • Het team financiën, met daarin de financiële administratie, de financieel adviseurs en de businesscontrollers.
  • Het team bedrijfsvoering met daarin de onderdelen HR, I&A en Facilitair.

De afdeling draagt zorg voor het proces rond de jaarcyclus (P&C) en adviseert de andere afdeling op brede F&B-vraagstukken. Tevens bewaakt de afdeling de kaders (compliance) op F&B en toets het risicomanagement. De afdeling ontwikkelt beleid op alle bedrijfsvoeringsaspecten en zorgt voor de organisatiebrede implementatie daarvan. Je geeft leiding aan de twee teamleiders en bent eindverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van alle vakgebieden binnen jouw afdeling. Je geeft richting aan de visievorming op die vakgebieden. Dat doe je samen met betrokken en kundige professionals. Je zorgt voor de verbinding met de andere organisatieonderdelen en stuurt op ontwikkeling en innovatie. Met name de snelle ontwikkelingen binnen het I&A vakgebied zullen impact hebben op onze procesoptimalisatie en vragen extra aandacht. Wooncompas is een ambitieuze woningcorporatie, ook op onze bedrijfsvoering. Wij bieden veel ruimte voor initiatieven en vernieuwing.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een collega die vanuit ons directieteam mede sturing gaat geven aan onze ambities. Die brede ervaring heeft met financiën en met de verschillende bedrijfsvoeringsfuncties en die een inspirerende leider is voor de collega’s in de afdeling die zich herkent in- en werkt vanuit onze kernwaarden.

  • Een lid van ons directieteam

Wij werken met een integraal sturend directieteam (DT). Samen met de directeur-bestuurder en je collega-directeur Wonen en de directeur Vastgoed geven wij sturing aan onze opgaven. Hoewel de DT-leden hun eigen portefeuille hebben, is elk lid medeverantwoordelijk voor de besluitvorming op alle thema’s. Dat betekent dat je in staat bent om je de brede thematiek zoals die binnen een woningcorporatie speelt, je eigen te maken en daarop ook je inbreng te hebben. Je hebt het vermogen om op strategisch niveau de kern van een discussie te pakken en de consequenties van besluitvorming samen met je collega’s te vertalen naar de noodzakelijke organisatieontwikkeling op alle bedrijfsvoeringsonderdelen in jouw portefeuille.

Wij kijken bij de samenstelling van ons DT naar de balans, diversiteit en complementariteit in persoonlijkheden. Aanvullend daarop gaat onze voorkeur uit naar een collega die denkt vanuit mogelijkheden met voldoende focus, resultaatgerichtheid en de borging van onze agenda. Je bent tevens adviseur van de auditcommissie van onze Raad van Commissarissen. Ervaring met governance is daarom een pré. Tenslotte vertegenwoordig je Wooncompas in externe sector overleggen op het vlak van financiën en bedrijfsvoering.

  • Een vakinhoudelijk deskundige collega

Je hebt brede leidinggevende ervaring met bedrijfsvoering en financiën. Je hebt een goede bedrijfskundige basis (bijvoorbeeld MBA) en hebt de ervaring of het vermogen om op strategisch niveau leiding te geven. Bij voorkeur heb je ook visie op de ontwikkelingen binnen het I&A-vakgebied (digitalisering, datamanagement, governance, AVG en security). Je bent klankbord op inhoud en proces naar je teamleiders en andere collega’s binnen de afdeling. Je bent in staat sturing te geven aan het proces rond vernieuwing en innovatie maar weet ook de implementatie van projecten en programma’s te prioriteren en te borgen. En je hebt ervaring met procesoptimalisatie.

  • Een leider voor de afdeling

Je werkt met professionals. Wij zijn een platte organisatie waarin wij onze professionals ook vertrouwen en ruimte geven. Dat betekent dat je stuurt op kaders en faciliteert op randvoorwaarden en dat je waar nodig een klankbord bent voor je twee teamleden en voor de overige professionals in jouw afdeling. Zowel op inhoud als op processen. Je stuurt en coacht op de ontwikkeling van je mensen en daagt ze daarin uit. Je brengt senioriteit en overzicht en stuurt op de verbinding en samenwerking binnen de hele organisatie.

Wat wij belangrijk vinden is dat je je herkent in onze maatschappelijke functie en nieuwsgierig en leergierig bent en over het vermogen beschikt om je snel ons werkveld eigen te maken. Wij staan open voor kandidaten van buiten onze sector.

Wat bieden wij?

Werken bij Wooncompas betekent werken bij een organisatie met een goed sociaal beleid. Er is aandacht voor de individuele medewerker en er bestaan ruime opleidingsfaciliteiten. Wij werken vanuit de CAO Woondiensten en bieden je op grond daarvan een uitstekend set van secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal N. Dat betekent dat wij je een salaris bieden van maximaal € 8.422,- bruto per maand (op basis van een 36-urige werkweek).

Procedure

Wooncompas laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Colourful People doet de voorselectie op basis van gesprekken met kandidaten. Voor meer informatie over de functie of de procedure kun je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 2670 6757). Je kunt je interesse kenbaar maken door een motivatiebrief en CV (PDF) uiterlijk 28 augustus in te sturen via de website van Colourful People. De gesprekken met de selectie en de adviescommissie van Wooncompas zullen plaats vinden in september (week 37).

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van je gegevens gewaarborgd

Locatie

Ridderkerk

Publicatie datum:

28 Jul 2023

Opdrachtgever:

Wooncompas

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People