Woningcorporatie Woonwaard zoekt een Manager Bedrijfsvoering

Vervuld

Heb jij een visie op moderne bedrijfsvoering, financiën en ICT? Wil je dit samen met een team van bevlogen professionals handen en voeten geven? En wil je bijdragen aan onze volkshuisvestelijke opgave? Dan gaan we graag met jou het gesprek aan!

Wij zijn op zoek naar een:

Manager bedrijfsvoering

De functie

In deze brede functie ben je verantwoordelijk voor de terreinen van Financiën, Informatisering & Automatisering, Inkoop en HR. De gewenste manier van aansturing is richtinggevend (vanuit de Woonwaard visie), ontwikkelingsgericht waarbij vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid voorop staan en verbindend in het team en naar buiten. Met je collega-managers en het bestuur denk je mee over de te realiseren organisatiedoelen en geef je richting aan het ontwikkelen van plannen en beleid op bovengenoemde gebieden. Deze weet je ook te vertalen naar uitvoering in de organisatie.

De komende periode zijn de speerpunten:

 • Verbinden; het ontwikkelen van partnerschap in het team en het versterken van de samenwerking binnen de organisatie door in verbinding te staan met de andere teams: adviserend, proactief en deskundig.
 • Het borgen van de financiële continuïteit en soliditeit.
 • Het ontwikkelen van informatiemanagement en het vormgeven van de digitalisering van de interne en de externe processen.
 • De realisatie van ICT-projecten op basis van goed ontwikkeld opdrachtgever – opdrachtnemerschap (IT-governance).
 • Het ontwikkelen van databeleid en de BI-functie.
 • Het adviseren en begeleiden van de organisatie op het gebied van performance management, procesoptimalisatie en ontwikkeling van de bedrijfsvoeringskolom, met gebruik van nieuwe technologie.
 • Het verbeteren van risicomanagement en de interne beheersing.
 • Het professionaliseren en doorontwikkelen van financieel- en business-control.
 • Het efficiënter inrichten en uitvoeren van (financieel-administratieve) processen, het versterken en verbeteren van de kwaliteit van managementinformatie.
 • Het doorontwikkelen van de inkoopfunctie en het contractbeheer.

Het team

Het team bedrijfsvoering bestaat uit ruim 20 professionals die in subteams werken op het eigen aandachtsgebied: Inkoop, HR, Financiën en Informatisering & Automatisering. Financiën bestaat uit de financiële administratie en control. Informatisering & Automatisering bestaat uit ICT-projecten, Business Intelligence en functioneel beheer. Inkoop en HR zijn bij individuele medewerkers belegd. Het team bedrijfsvoering is een krachtig team van individuen die zich graag ontwikkelen. Naast een verzameling van individuen en specialismen is er ook eenheid in het team. Collega’s binnen het team wensen dat de nieuwe manager de eenheid en energie die in het team zit vasthoudt en verder uitbouwt.

Wij

Woonwaard verhuurt zo’n 14.500 woningen in de regio Alkmaar/Heerhugowaard. Wij staan voor: betaalbaar wonen, in een huis dat bij je past, in een buurt die je bevalt, nu en in de toekomst. Als corporatie krijgen we kleur door onze ambitie, ons realisatievermogen en de betrokkenheid van onze medewerkers. De komende periode ligt onze focus op de inclusieve samenleving, het versterken van onze portefeuille (groeien, verversen, verduurzamen) en het goedkoper maken van wonen. Dit doen we vanuit een krachtige schakelrol, waarin we vraag en mogelijkheden met elkaar verbinden.

Woonwaard kent naast het team bedrijfsvoering de teams Verhuur, Onderhoud, Wonen & Wijken, het Klantcontactcentrum en een breed samengesteld Bestuursteam.

Elk team is verantwoordelijk voor een afgebakend deel van de bedrijfsvoering. Deze teams worden aangestuurd door een manager of teamcoach die integraal (proces)verantwoordelijk is voor de te behalen teamresultaten en voor de inzet van mensen en middelen. De managers leggen rechtstreeks verantwoording af aan het tweehoofdig bestuur.

Wat breng jij mee?

Je bent enthousiast en hebt een brede scope (en visie) op het gebied van bedrijfsvoering. Je hebt er zin in om aan de slag te gaan bij een bij middelgrote woningcorporatie in de regio Alkmaar en bij te dragen aan de volkshuisvestelijke opgaven. Je hebt een sterke affiniteit met ICT, financiën en inkoop en volgt ontwikkelingen op de voet. Ook benut je een extern netwerk voor kennisuitwisseling.

Je stijl van leidinggeven is motiverend en coachend, en gericht op verbetering van prestaties en ontwikkeling van de medewerkers in het team. Je hebt een kijk op wat nodig is voor ontwikkeling van het team naar de toekomst. Je bent in staat om inhoudelijk en relationeel verbindingen tot stand te brengen tussen jouw team en de andere teams. Je bent een klankbord voor medewerkers, geeft ruimte en verantwoordelijkheid en weet wanneer je los moet laten en meer moet sturen. In je communicatie ben je duidelijk en consequent.

Het team bedrijfsvoering weet je op de juiste manier te positioneren in de organisatie. Je hebt een visie op Informatiemanagement en op de digitalisering van processen binnen een woningcorporatie. Je weet de mogelijkheden die de digitalisering bieden realistisch en planmatig uit te lijnen en in nauwe samenwerking met je collega’s in de lijn te implementeren. Je beschikt over voldoende bagage om de digitalisering binnen de organisatie te professionaliseren. Je weet nieuwe ontwikkelingen en technieken aan te sluiten op de interne processen met daarbij een actieve rol bij de handhaving van integriteit zoals op het gebied van security.

Je stuurt op financiële soliditeit en je beschikt over een scherp financieel en cijfermatig inzicht en bent in staat om financiële planning te maken om interne doelstellingen financieel mogelijk te maken. Daarnaast heb je een visie op interne beheersing, risico- en informatiemanagement. Je sluit aan op de vragen en behoeften vanuit de andere teams, en levert vanuit jouw team de benodigde expertise, tools en systemen. Als het nodig is, pak jij je rol als manager bij dreigende escalaties (bijvoorbeeld wanneer sprake is van vertraging van projecten met een aanzienlijke impact). Je bent een stevige gesprekspartner voor het bestuur, de concern controller en voegt waarde toe in strategische overleggen (zoals de stuurgroep I&A).

Functievereisten:

 • Je beschikt over een relevante afgeronde WO-opleiding richting Bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde.
 • Je hebt ruime managementervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met bedrijfskundige en -economische vraagstukken, informatiemanagement/ICT, opdrachtgeverschap/inkoop en risicomanagement.
 • Je hebt kennis en ervaring met het optimaliseren en digitaliseren van processen en de innovatie/beleid- en planning & controlcyclus.
 • Je vindt het leuk om een brede verantwoordelijkheid te dragen, waarbij je makkelijk en snel moet kunnen schakelen tussen strategisch en tactisch/operationeel niveau.
 • Je bent analytisch sterk en weet plannen en beleid te ontwikkelen op de verschillende aandachtsgebieden en bij te dragen aan een slimme bedrijfsvoering.
 • Je bent verbindend en hanteert een coachende leiderschapsstijl, waarbij je medewerkers weet te inspireren en te motiveren.
 • Je bent proactief en doortastend; stuurt op resultaten en hebt een goed bedrijfseconomisch en financieel inzicht.
 • Je hebt een brede belangstelling en een visie op moderne bedrijfsvoering.
 • Kennis van en ervaring met de woningcorporatie is een pre.

We bieden je

Een uitdagende werkomgeving waarin jij samen met betrokken en gemotiveerde collega’s dagelijks aan de slag gaat voor onze huurder. Je krijgt volop ruimte om jezelf persoonlijk en vakinhoudelijk te ontwikkelen. We bieden in eerste instantie een jaarcontract aan op basis van 32-36 uur. Je krijgt een salaris van minimaal € 4.514,- en maximaal € 6.451,- (schaal M CAO Woondiensten), een smartphone, een Surface, een goede pensioenregeling en een fijne balans tussen werk en privé. Hierbij kun je denken aan thuiswerken, 4*9, de mogelijkheid voor het inkopen van extra vakantiedagen en werktijden tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

Daarnaast werken we met 16 andere corporaties samen in ‘Project Loopbaan’, en stimuleren we medewerkers het beste uit zichzelf te halen en hun talenten optimaal te benutten en ontplooien. Dit faciliteren we met een website, een kansenportaal (waar vacatures en stageplekken gedeeld worden), scholings- en loopbaanadvies, trainingen, vakmeetings en evenementen.

Solliciteren

Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People: 06267 067 57. Heb je interesse in deze baan en voldoe je aan bovenstaand profiel, dan kan je uiterlijk 24 mei via onderstaande ‘solliciteer’ knop je brief en CV uploaden.

Planning gesprekken

De eerste gespreksronde met de selectiecommissie van Woonwaard staat gepland op maandag 17 juni tussen 11.00 - 15.00 uur. De tweede gespreksronde staat gepland op woensdag 3 juli, tussen 09.00 - 11.00 uur.

Meer informatie over Woonwaard kun je vinden op onze website: www.woonwaard.nl .

Publicatie datum:

09 May 2019

Opdrachtgever:

Woonwaard Noord-Kennemerland

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement