Voorzitter Raad van Toezicht | Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

Nieuw

Vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter, is er een vacature voor een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht (RvT) van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.

Over de Organisatie
Aan het Keizer Karelplein staat een prachtige monumentale Stadsschouwburg als podium van de stad. Daartegenover staat één van de iconen van Nijmegen, De Vereeniging, een concertzaal met internationale allure en uitstraling en een rijke historie van meer dan 100 jaar.

De Stadsschouwburg behoort tot de grotere theaters in Nederland. Voorzien van een groot podium met bijbehorende faciliteiten is de zaal geschikt voor activiteiten waar veel theater- of presentatietechniek aan te pas komt. Concertgebouw De Vereeniging is wereldberoemd vanwege de fantastische akoestiek. Door de grote vlakke vloer, waarvan de stoelen verwijderd kunnen worden, is deze zaal multifunctioneel.

Stichting Stadsschouwburg en De Vereeniging programmeert jaarlijks 250 voorstellingen en concerten. Daarnaast vinden er tientallen zakelijke evenementen plaats, zoals congressen, symposia en diners. Met circa 150 enthousiaste medewerkers, oproepkrachten en vrijwilligers worden jaarlijks ruim 255.000 gasten ontvangen in de Stadsschouwburg en De Vereeniging.

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden:
Het verantwoord vervullen van toegekende taken krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes. De RvT is belast met het toezicht op het beleid en de bedrijfsvoering van Stadsschouwburg en De Vereeniging. Daarnaast is de raad de werkgever van de directeur bestuurder en staat de raad deze bij met gevraagd en ongevraagd advies. Belangrijke dossiers waar de organisatie de komende jaren voor staat, zijn de renovatie van de schouwburg en de bedrijfsvoering na Corona.

De RvT houdt daarnaast toezicht op het werken volgens de Governance Code Cultuur, de Fair Praktice Code en de Code Diversiteit en Inclusie en draagt naar buiten als ambassadeur de belangen uit van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging;

Samenstelling Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit vijf personen. Naast de plenaire vergaderingen hebben alle leden afzonderlijke taken. Binnen de raad zijn de volgende taken belegd: toezicht op het culturele beleid, het financiële beleid, juridische beleid, personeelsbeleid en medezeggenschap.

Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling en verdeling van sekse, leeftijd en culturele achtergrond.

Profielschets
Voor elke lid van de RvT geldt het volgende:

 • Weet wat er in de samenleving speelt en weet dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging.
 • Opereert onafhankelijke en kritisch ten opzichte van elkaar en de directeur bestuurder.
 • Is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
 • Is bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daar op voor te bereiden.
 • Heeft affiniteit met podiumkunsten, muziek en cultuur en kennis van professionele organisaties.
 • Is bereid zijn/haar netwerk ter beschikking te stellen.

De voorzitter
Voor de voorzitter geldt het volgende:

 • De voorzitter is in staat om binnen de Raad van Toezicht collegiaal te functioneren en deze als team te laten samenwerken.
 • De voorzitter is bij uitstek het aanspreekpunt en de sparringpartner van de directeur bestuurder buiten de vergaderingen om.
 • De voorzitter heeft een groot relevant en actief netwerk in de Groene Metropoolregio van Arnhem-Nijmegen.
 • Heeft een goede politiek-bestuurlijke antenne en is in staat op bestuurlijk niveau met de gemeente Nijmegen het gesprek te voeren.
 • Heeft het juridisch inzicht om op belangrijke dossiers tijdig advies in te winnen
 • Is lid van de remuneratie commissie.
 • Heeft eerdere ervaring in een toezichthoudende rol.

Vergaderfrequentie en vergoeding
De Raad van Toezicht komt bij een normale beleidscyclus zes keer per jaar bijeen. Indien nodig of gewenst worden er extra vergaderingen ingelast. Deze vinden wanneer mogelijk telefonisch of online plaats. De leden van de Raad van toezicht ontvangen een vacatievergoeding van € 3.500,- per jaar.

Planning
De huidige voorzitter treedt terug per 1-1-2023. Het streven is dat de nieuwe voorzitter al in het najaar van 2022 tweemaal bij een RvT vergadering aanwezig kan zijn. Reacties op deze functie graag vóór zondag 12 juni.

Interesse?
Stadsschouwburg Nijmegen | Concertgebouw De Vereeniging laat zich in deze procedure adviseren door Colourful People. Winfred Voordendag, senior partner bij Colouful People geeft graag antwoord op uw vragen via w.voordendag@colourfulpeople.nl of 06-28284706.

Reacties zijn welkom via de solliciteerbutton met een CV en motivatiebrief. De reactietermijn voor deze functie loopt tot 12 juni 2022. Gesprekken zijn gepland op maandag 28 juni einde middag.

Locatie

Nijmegen

Publicatie datum:

12 May 2022

Opdrachtgever:

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

Contactpersoon

W. Voordendag
M: (06) 2828 4706

Winfred Voordendag
Vragen over deze vacature?
Contact Winfred Voordendag
mobiel (06) 2828 4706
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People