Voorzitter Raad van Toezicht | Nederlands Fotomuseum

Reactietermijn gesloten

Het Nederlands Fotomuseum zoekt een verbindend voorzitter met veel ervaring, zelfreflectie, een relevant netwerk, gevoel voor governance en natuurlijk een groot hart voor fotografie!

In Het Nederlands Fotomuseum vind je een schatkamer aan foto’s van 1841 tot nu, en daarmee vind je ook hét verhaal van de Nederlandse fotografie. Beelden die ons onderdompelen in de geschiedenis en het heden van de fotografie en die ons door andere ogen naar de wereld laten kijken. Het Nederlands Fotomuseum is opgericht in 2003 op basis van het legaat van amateurfotograaf Hein Wertheimer. Het is tevens een rijksgesubsidieerd museum en ook de stad Rotterdam draagt bij. Het museum is een modern, open en financieel gezond museum, in alle opzichten geworteld in het Nederland en Rotterdam van nu.

Met een rijke fotocollectie van 5,6 miljoen beelden en 175 archieven van historische en eigentijdse fotografen waken wij over het visuele erfgoed van Nederland en laten dit zien in een actuele context. Toegankelijkheid, inclusie en meerstemmigheid zijn daarbij leidende principes. Het Nederlands Fotomuseum is een nationaal museum - van ons allemaal voor ons allemaal. Met ingang van 2021 is met een extra bijdrage van het ministerie een inhaalslag op het gebied van collectieregistratie ingezet. Met een extra investering van de gemeente en de Bankgiroloterij is de tentoonstellingsruimte uitgebreid met de permanente Eregalerij van de Nederlandse fotografie,

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is het Nederlandse Fotomuseum op zoek naar een nieuwe

Voorzitter voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

Het Nederlands Fotomuseum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de strategie en de sturing en de Raad van Toezicht toeziet op het strategisch beleid en de algemene gang van zaken. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert hij als klankbord. Dit met een passende, statutair vastgelegde rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden. De Code Culturele Governance geldt als leidraad.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment – inclusief de voorzitter – uit vijf leden. De komende periode zal naast de voorzitter een zittend lid vanwege het verlopen van de zittingstermijn aftreden en vervangen worden. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht besloten tot uitbreiding naar zes leden. De nieuwe voorzitter zal als ‘primus inter pares’ een belangrijke rol hebben bij deze vernieuwing van de Raad van Toezicht. Het Nederlands Fotomuseum gelooft in de kracht van het verschil. Daarom streven we ernaar dat deze vernieuwing van de Raad van Toezicht leidt tot een sterkere afspiegeling van de samenleving waarin het museum opereert.

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen en de leden zijn zo veel mogelijk aanwezig bij openingen van tentoonstellingen en speciale middagen/avonden. De sfeer en wijze van omgang zijn open en professioneel, de Raad fungeert als team waarbij ieders kracht benut en gerespecteerd wordt. Transparantie, zelfreflectie en inclusie zijn daarbij belangrijke pijlers. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar en de leden ontvangen vacatiegeld. Van de nieuwe leden verwachten wij dat zij naast een specifiek profiel, voldoen aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals in de bijlage hieronder geschetst.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken voor de rol van voorzitter kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:

 • Je bent een ervaren bestuurder en toezichthouder met een scherp oog voor passende governance-verhoudingen;
 • Je staat achter de missie en visie van het Nederlands Fotomuseum
 • Je hebt affiniteit met het culturele veld;
 • Je neemt met een natuurlijk en mensgericht gezag de leiding in de Raad en de vergaderingen;
 • Je bent onafhankelijk en analytisch sterk en weet strategische verbanden te leggen;
 • Je hebt inzicht in het samenspel met de lokale en nationale overheid en de politiek-bestuurlijke en culturele context waarin het Nederlands Fotomuseum met zijn vele stakeholders opereert;
 • Je bent sociaal en verbindend naar collega toezichthouders en het bestuur;
 • Je hebt oog voor en onderschrijft de lange termijn koers van het museum;
 • Je bent zelfreflectief, empathisch en creëert graag ruimte voor het open gesprek;
 • Je hebt voldoende tijd en ruimte om naast de formele vergaderkaders je rol als sparringpartner te vervullen en te zorgen voor een soepel samenspel met het bestuur.

Verder sta je midden in het maatschappelijk leven en heb je affiniteit met vraagstukken rond diversiteit en inclusie. Je kunt goed luisteren, bent communicatief sterk en (organisatie)sensitief. Je beschikt over een relevant netwerk en bent bereid het bestuur in contact te brengen met voor het museum relevante spelers. En tot slot, ben je enthousiasmerend, stimulerend en geef je graag richting aan de Raad van Toezicht.

Geïnteresseerd?
Het Nederlands Fotomuseum laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Naima Azough, partner bij Colourful People (06-43449717) of n.azough@colourfulpeople.nl.

Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk maandag 14 juni 2021 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina. Conform de eigen maatschappelijke visie en principes van goed bestuur gaat de voorkeur van de Raad van Toezicht uit naar kandidaten die de diversiteit van de Raad versterken.

Relevante datum:

Gesprekken met de selectiecommissie van het Nederlands Fotomuseum vinden plaats op maandag 5 juli tussen 14.00 en 18.00 uur

Het Nederlands Fotomuseum

Onze missie is te waken over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en de toekomst en dit toegankelijk te maken voor het publiek. Om de fotografie toegankelijk te houden zijn bescherming en conservering van groot belang. Nederlands Fotomuseum beschikt over een gespecialiseerd depot en restauratie- en digitaliseringsateliers en is daarmee één van de belangrijkste fotografiemusea van Europa met expertise op het gebied van de conservering, restauratie en digitalisering van fotografisch materiaal.

Daarbij plaatsen we de fotografie altijd in een actuele context, van grote maatschappelijke vraagstukken tot ogenschijnlijk alledaagse thema’s. Wij kiezen voor fotografen die de wereld bevragen en bieden deze fotografen een podium, zodat hun verhalen met publiek gedeeld kunnen worden in de vorm van tentoonstellingen, debatten en activiteiten. Wij verzamelen en tonen fotografie die reflecteert op de wereld. Zo verrijken wij het leven van mensen met visuele verhalen die ertoe doen.

Het Nederlands Fotomuseum ziet de diversiteit van onze samenleving als een verrijking en streeft naar een personeelssamenstelling die even divers is als de Nederlandse samenleving. Op de werkvloer zijn de laatste jaren grote stappen gezet, die willen we nu ook zetten in de Raad van Toezicht. Kandidaten met een migratieverleden worden dan ook nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

Bijlage: Algemene profiel en verantwoordelijkheden leden Raad van Toezicht

Naast de statutaire dimensie is de Raad van Toezicht zich bewust van de sectorspecifieke en situationele dimensies. Te denken valt aan het diverse veld van culturele instellingen waarin het Nederlands Fotomuseum acteert en aan de diverse publieke en private belanghebbenden van het museum. De Raad van Toezicht is in staat de plannen en resultaten van het Nederlands Fotomuseum op waarde te schatten en hierover als collectief het gesprek met de directeur-bestuurder aan te gaan.

Om dit te bewerkstellingen wordt in de Raad van Toezicht gestreefd naar een goede mix van sectorspecifieke kennis en algemene kennis:

• Museale inhoudelijke expertise;

• Kennis van de (internationale) fotografiesector;

• Financiële en bedrijfskundige expertise;

• Juridische expertise;

• Kennis van interculturele communicatie.

Verder beschikken de leden over:

• Een passende rolopvatting als toezichthouder;

• Competenties als onafhankelijk denken, een constructief kritische houding, een (pro-)actieve inbreng en het zijn van een teamplayer;

• Een relevant netwerk en de bereidheid dit in te zetten.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

19 May 2021

Opdrachtgever:

Het Nederlands Fotomuseum

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People