Voorzitter Raad van Toezicht | Museum Arnhem

Reageer nu!

Een ervaren voorzitter Raad van Toezicht

Museum Arnhem is hét museum voor (inter-)nationale moderne en hedendaagse kunst én vormgeving van de stad Arnhem. De hoogwaardige collectie bevat realistische kunst uit de 20ste eeuw, hedendaagse sieraden en vormgeving, met extra aandacht voor niet-Westerse kunst en werk van vrouwelijke kunstenaars.
Museum Arnhem vernieuwt. We breiden het museum uit met een prachtige nieuwe vleugel, ontworpen door Benthem Crouwel Architects. De monumentale oudbouw wordt gerenoveerd en we richten de beeldentuin, met fenomenaal uitzicht over de Rijn, opnieuw in. We vernieuwen ook als museum. De rijke collecties van het museum worden ingezet in een inspirerend en inventief programma van tentoonstellingen en activiteiten, dat een breed en divers publiek aan zich bindt. Gender en kunst vanuit diverse culturele achtergronden heeft onze speciale aandacht. De opening van het nieuwe museum is gepland in het voorjaar van 2022.

Missie
Museum Arnhem brengt kunst naar mensen toe: vanuit het hart. Wij zoeken daarbij steeds naar de verbinding: met jou, met de stad en met het nu. Kunst die gaat over de samenleving en de positie van mensen is wat onze collecties realisme, hedendaagse kunst en vormgeving verbindt. Op onze unieke locatie waar natuur- en cultuurbeleving samenkomen, willen wij inzicht én uitzicht bieden. Wij doen dat met een gevarieerd en gedurfd programma.

Toekomstvisie
Museum Arnhem vernieuwt. Er komt meer hoogwaardige tentoonstellingsruimte, de voorzieningen voor u als bezoeker verbeteren sterk en het prachtige uitzicht en de tuin worden nog meer bij het museum betrokken. In de publicatie Vergezicht lees je over de toekomstplannen van Museum Arnhem.

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in Governance, toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Ook toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten of reglementen dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.

Profiel lid Raad van Toezicht (Wat heb je in huis?)
Wegens het vertrek van de huidige voorzitter zoeken wij kandidaten met stevige ervaring als voorzitter in een vergelijkbare rol. Een empathische verbinder die rust en gezag uitstraalt en alle perspectieven aan bod laat komen. Verder heb je ervaring met politieke besluitvorming (landelijk en/of lokaal) en een (lokale/Arnhemse) politieke antenne. Je hebt affiniteit met de gemeentelijke politiek en een goede bekendheid binnen de Arnhemse samenleving. Je beschikt over een actueel en relevant netwerk in Arnhem.

Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij/zij op een natuurlijke en constructieve manier leiding geeft aan het team van leden van de Raad van Toezicht. Binnen de raad is de sfeer informeel en transparant. De relatie tussen RvT-leden onderling en tussen de RvT en de bestuurder is gebaseerd op vertrouwen. De voorzitter is iemand die deze relatie koestert en zorgdraagt voor verbinding. Iemand die met beide benen in de samenleving staat en een grote betrokkenheid heeft met de kunst- en cultuurwereld.

Let op! We zoeken ook een lid Raad van Toezicht.

Algemene competenties en vaardigheden:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • Strategisch denkvermogen;
 • Ondernemende instelling met begrip voor de context waarbinnen het museum opereert;
 • Affiniteit met het besturen van een organisatie met de omvang van Museum Arnhem met de bijbehorende dynamiek;
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling;
 • Sterk ontwikkeld normbesef;
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van Museum Arnhem en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • Helikopterview en integrale blik; in staat om breder dan de eigen portefeuille te kijken;
 • (Culturele) diversiteit.
 • Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Beschikbaarheid
De (onbezoldigde) Raad van Toezicht komt 5-6 keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks zijn er een of meer werkbezoeken en/of bijeenkomsten. Daarnaast zijn er twee commissies; remuneratiecommissie waar de voorzitter aan deelneemt en een auditcommissie.

Procedure
Museum Arnhem laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colouful People (06-46081232)

Planning
Heb je interesse reageer dan vóór 29 november 2021 via de solliciteerbutton.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 1 en 2 december. De selectiegesprekken bij Museum Arnhem zijn gepland op 14 januari 2022.

Locatie

Arnhem

Publicatie datum:

05 Nov 2021

Opdrachtgever:

Museum Arnhem

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People