Voorzitter Raad van Toezicht | MeerWaarde

Nieuw

Voorzitter Raad van Toezicht MeerWaarde

Wilt u met uw kwaliteiten als ervaren toezichthouder het verschil kunnen maken in de welzijnssector? Weet u als geen ander structuur aan te brengen en het gesprek op strategisch niveau te sturen en te verdiepen? Wilt u zich inzetten voor een organisatie die mensen ondersteunt wanneer zij even niet op eigen kracht verder kunnen? Dan nodigen wij u van harte uit te reageren voor de vacature:

Voorzitter Raad van Toezicht van MeerWaarde

Over MeerWaarde
MeerWaarde is een welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer die wil voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op zwaardere of langdurige hulp. MeerWaarde helpt mensen hun eigen kracht te ontwikkelen en te versterken. Tegelijkertijd stimuleert zij mensen om zich maatschappelijk in te zetten en faciliteert initiatieven hiertoe. Zo draagt MeerWaarde bij aan een sociale omgeving die tot steun is voor mensen die dat (even) nodig hebben.

In de visie van MeerWaarde staat de inwoner centraal. De inwoner die zelf in staat is om bij te dragen aan zijn welzijn in de sociale omgeving waarin hij actief is en ook steun kan putten uit die omgeving. Door inwoners met elkaar te verbinden, te activeren en te stimuleren stelt MeerWaarde hen in staat hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. MeerWaarde versterkt sociale netwerken door inwoners te stimuleren maatschappelijk actief te zijn. MeerWaarde werkt intensief in het lokale sociaal domein samen.

MeerWaarde is op uiteenlopende vakgebieden in het sociaal werk actief: kinderwerk, jongerenwerk, ouderenwerk, (jeugd)maatschappelijk werk, buurtbemiddeling, sociaal raadslieden werk, sociaal makelen, vrijwilligerscentrale en maatschappelijk betrokken ondernemen. De organisatie telt zo’n 100 medewerkers en circa 350 vrijwilligers.

De kernwaarden van MeerWaarde zijn betrokken, betrouwbaar, nieuwsgierig, toegankelijk, lef en professioneel. De begroting bedraagt een kleine € 7 miljoen. MeerWaarde kent een Raad van Toezicht model. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die de statutaire eindverantwoordelijkheid draagt en rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt vijf leden. Per 1 januari 2025 ontstaat in de Raad van Toezicht een vacature vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van de voorzitter.

Over de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder in lijn met recente ontwikkelingen in governance. De raad is tevens werkgever van de bestuurder, toetst besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De raad fungeert als klankbord en keurt, indien de statuten dat voorschrijven, besluiten goed. Zowel intern als extern vervult de raad een ambassadeursrol, waarbij verantwoording wordt afgelegd aan de buitenwereld. Een goede raad kan schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankborden, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand, en kan stevigheid en toegankelijkheid combineren. De voorzitter van deze raad van toezicht ontvangt een vergoeding van € 5.500 per jaar (leden € 4.000 per jaar).

De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn de audit-, remuneratie- en kwaliteitscommissies actief. Een goede raad bestaat uit complementaire leden, zowel qua inhoud als stijl; ze gaan op een positief kritische wijze met elkaar om en dragen graag collectief bij.

De kernwaarden van de Raad van Toezicht zijn gerelateerd aan de kernwaarden van de organisatie en aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad:

 • Betrokken bij de maatschappelijke opgave van MeerWaarde
 • Toegankelijk, Zichtbaar en Aanspreekbaar
 • Onafhankelijk: De Raad van Toezicht stelt zich onafhankelijk en boven alle partijen op
 • Vertrouwen: De Raad van Toezicht handelt vanuit vertrouwen in de (be)sturing van de organisatie
 • Collegiaal: De Raad van Toezicht is als geheel verantwoordelijk voor het invullen van de toezichtrollen. Besluiten worden collegiaal genomen en kunnen worden voorbereid in commissies (zoals de remuneratiecommissie, auditcommissie en commissie kwaliteit).
 • Transparant: De Raad van Toezicht is transparant in woord en geschrift en in zijn handelen

De onderwerpen waarop de RvT toezicht houdt zijn onder andere:

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie
 • Prestaties van de organisatie
 • Werkklimaat en kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg
 • Functioneren van de bestuurder
 • Belangrijke externe ontwikkelingen
 • Relatie met belangrijkste stakeholders en externe reputatie
 • Statutair voorgeschreven taken

Het profiel van de voorzitter omvat:

 • Een duidelijke visie op toezicht, rolbewust en in staat om te reflecteren op het eigen handelen als toezichthouder.
 • Verbindend leiderschap waardoor de RvT als een hecht team opereert en alle leden evenredig bijdragen.
 • Uitgebreide kennis van -en affiniteit met- het sociaal en/of zorg domein en het vermogen als autoriteit hierover spreken.
 • Een relevant netwerk en bereid dit in te zetten;
 • Voldoende beschikbaarheid voor een goede vervulling van het voorzitterschap.

Gevraagde vaardigheden en competenties:

 • Aantoonbare ervaring in bestuurlijke posities bij maatschappelijke organisaties. Bij voorkeur in het domeinen zorg of welzijn.
 • Diepgaand begrip van governance principes, ethische normen en regelgeving die van toepassing zijn op non-profitorganisaties.
 • Uitstekende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, met het vermogen om effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden.
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden, met het vermogen om complexe vraagstukken te begrijpen en passende strategieën te duiden.
 • Een proactieve en resultaatgerichte benadering, met een sterke focus op het bereiken van positieve impact en meerwaarde voor de gemeenschap.
 • Integriteit, ethisch leiderschap en een sterke betrokkenheid bij de missie en waarden van MeerWaarde.
 • Passende toezichthoudende ervaring en het vermogen die in te zetten bij invulling van het voorzitterschap van de raad. Voor de voorzitter geldt daarnaast dat een zekere mate van ‘stevigheid’ wenselijk is.
 • Bekendheid met het werkgebied van MeerWaarde is een pre.

Geïnteresseerd?
MeerWaarde laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de rol of de procedure kunt u contact opnemen met Jantien Plooij, partner bij Colourful People (06-17703534 of j.plooij@colourfulpeople.nl).

U kunt uw interesse kenbaar maken door brief en CV (in PDF) voor 19 augustus 2024 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina. Als de sollicitatie succesvol is geüpload, ontvangt u een bevestigingsmail. Niet ontvangen? Neem contact op met Jantien Plooij. Een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens is vanzelfsprekend gegarandeerd.

Planning
De selectiegesprekken worden gehouden op 3 oktober op het kantoor van MeerWaarde in Hoofddorp. De benoeming van de nieuwe voorzitter staat gepland op 1 januari 2025.

Locatie

Hoofddorp

Publicatie datum:

19 Jun 2024

Opdrachtgever:

Stichting Meerwaarde

Contactpersoon

Plooij
M: (06) 1770 3534

Jantien Plooij
Vragen over deze vacature?
Contact Jantien Plooij
mobiel (06) 1770 3534
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People