Voorzitter Raad van Toezicht Centraal Museum Utrecht

Reactietermijn gesloten

Over het Centraal Museum

In het Centraal Museum, het oudste stedelijk museum van Nederland, tref je een zeer diverse collectie aan. Van de grootste Rietveld-collectie ter wereld tot het originele Dick Bruna-atelier. Van de Utrechtse Caravaggisten tot Pyke Koch. Van Jan Taminiau, hedendaagse kunst en design tot het indrukwekkende 17e eeuwse poppenhuis en het beroemde, eeuwenoude Utrechtse schip. Wij willen met onze kunst en verhalen de blik van de bezoeker verruimen. Utrecht is daarbij onze basis, de wereld is ons speelveld.

Het nijntje museum, het allerleukste museum voor peuters en kleuters, en het Rietveld Schröderhuis maken deel uit van het Centraal Museum Utrecht. In 2019 trokken deze drie locaties 364.000 bezoekers. Het museum is nu een modern, trots museum, in alle opzichten geworteld in het Utrecht van toen en nu. Het museum is financieel gezond en werkt met een begroting van circa € 12 miljoen.

Ter vervanging is de Raad van Toezicht van het Centraal Museum op zoek naar een:

Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing en de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op het beleid van de directie. De RvT staat de directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie. De RvT draagt tevens zorg voor de evaluatie van het functioneren van de statutair directie.

Op dit moment bestaat de RvT uit vijf personen, inclusief de voorzitter. De komende twee jaar zullen de zittende leden wegens het verlopen van hun zittingstermijn aftreden en vervangen worden. Daarnaast heeft de RvT besloten tot uitbreiding naar 7 leden. Voor 2020 betekent dit dat wij op zoek gaan naar twee nieuwe leden. De eerste helft 2020 zullen twee nieuwe leden geworven worden, waaronder de beoogd voorzitter.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar. De RvT komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen voor de reguliere vergadering. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal meer inhoudelijke en specifieke bijeenkomsten waarbij aanwezigheid facultatief, maar gewenst is. Van de nieuwe leden verwachten wij dat zij naast het specifieke profiel, voldoen aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals in de bijlage geschetst.

Profiel: Voorzitter

Wij zoeken voor dit profiel een ervaren voorzitter. De nieuwe voorzitter zal als ‘primus inter pares’ een belangrijke rol hebben bij de vernieuwing van de Raad van Toezicht. Wij zoeken kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel: Je hebt ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en bent goed op de hoogte van governance-verhoudingen. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de kunst & cultuursector, met name ook met de museale sector. Je bent verbindend naar collega toezichthouders en naar het bestuur. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent (organisatie)sensitief. Je bent daarnaast onafhankelijk en analytisch sterk en je weet strategische verbanden te leggen om vandaar uit richting en structuur te kunnen brengen aan discussies. Je weet anderen in hun kracht te zetten en beschikt over zelfreflectie. Van de voorzitter verwachten wij dat je naast de reguliere RvT vergaderingen en bijeenkomsten in voorkomende gevallen beschikbaar bent. Betrokkenheid of verbondenheid met Utrecht is voor deze functie gewenst. Kandidaten met een breed netwerk in bedrijven, instellingen en maatschappelijke groeperingen in Utrecht en omstreken worden daarom in het bijzonder uitgenodigd te reageren.

Procedure

Het Centraal Museum Utrecht laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedures kan je contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57).

Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk 28 maart 2020 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onder aan deze pagina. De gesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden in week 17 en eventueel week 19.

Conform de eigen maatschappelijke visie en de principes van goed bestuur gaat de voorkeur van de Raad van Toezicht uit naar kandidaten die de diversiteit van de Raad versterken.

Medewerkers, freelancers, inhuurkrachten van het Centraal Museum of anders aan het museum gelieerde personen komen niet in aanmerking voor deze functie, evenals personen waarbij er een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.

Bijlage: Algemene profiel en verantwoordelijkheid leden Raad van Toezicht

Verantwoordelijkheden:

Alle leden, inclusief de voorzitter, zijn belast met onder andere:

 • Het toezichthouden op de algemene gang van zaken in de stichting;
 • Het toezichthouden op het door de directie gevoerde beheer en beleid;
 • Het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties door de directie;
 • Het benoemen en ontslaan van de directie;
 • Het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
 • De taken en bevoegdheden die de leden van de RvT bij de statuten zijn toegekend;
 • Het naleven van de Code Cultural Governance op basis van pas toe of leg uit;
 • Het goedkeuren van directiebesluiten;
 • De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 • De vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 • Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 • De benoeming van de registeraccountant.

Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de RvT bevat (tenminste) de volgende aspecten:

 • De leden hebben affiniteit met moderne en hedendaagse kunst, mode en/of de geschiedenis van de stad;
 • De leden hebben zicht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en beschikken over relevante contacten;
 • De leden beschikken bij voorkeur over bestuurlijke senioriteit en hebben affiniteit met maatschappelijke organisaties;
 • Van hen wordt verwacht dat ze een visie hebben op het beleid van de directeur/bestuurder met betrekking tot strategie, positionering, samenwerking, cultureel ondernemerschap, etc.;
 • Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te acteren;
 • De leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden;
 • Daarnaast hebben de raadsleden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten.

Procedure

Het Centraal Museum Utrecht laat zich in deze procedure begeleiden door Colourful People. Voor verdere vragen over de procedure of over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People. Hij is bereikbaar op r.verhoeven@colourfulpeople.nl of op telefoonnummer 06-26706757.

U kunt uw reactie kenbaar maken door uw motivatie en cv te sturen via de onderstaande 'solliciteer' button.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

13 Mar 2020

Opdrachtgever:

Centraal Museum Utrecht

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement