Voorzitter Raad van Toezicht Atria

Vervuld

Atria zoekt een voorzitter Raad van Toezicht met een verbindende persoonlijkheid, bewezen inzet voor emancipatie en diversiteit, een breed netwerk en bestuurlijke ervaring in het publieke domein.  

Atria (sinds 1935) onderzoekt de positie van vrouwen in de samenleving en heeft verschillende rollen. In de eerste plaats is het een erfgoedinstelling als het gaat om gendergeschiedenis, verbindend naar het heden en de toekomst. Verder is het een instituut voor (toegepast) onderzoek en beleidsadvies met een goede reputatie, zowel nationaal als internationaal. Een derde belangrijke rol is het functioneren als centrum voor opinievorming en kennisverspreiding, als het gaat om inclusiviteit, diversiteit, gendergelijkwaardigheid en emancipatie.

Sharing the past, debating the present, creating the future

Atria’s motto ‘Sharing the past, debating the present, creating the future’ vormt de leidraad voor de activiteiten van het instituut. Het instituut stimuleert bewustwording op het gebied van gender om maatschappelijke verandering te creëren. Dat doet Atria door (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en het bewaren en ontsluiten van gendererfgoed.

De raad van toezicht is op zoek naar een nieuwe voorzitter die op basis van haar ervaring en voorzitterskwaliteiten sturing en leiding kan geven aan de raad van toezicht en daarnaast, samen met de bestuurder, Atria succesvol naar de volgende fase kan brengen.

Profiel

Functie-eisen:
De nieuwe voorzitter voldoet aan de volgende functie-eisen. Je hebt:

 • ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder, bij voorkeur in het publieke domein;
 • toegang tot relevante landelijke en lokale politiek-bestuurlijke netwerken in het werkveld van Atria en is bereid dit netwerk actief te benutten;
 • een visie op gender, emancipatie, gelijkwaardigheid en diversiteit;
 • affiniteit met geschiedenis, erfgoed en cultuur;
 • kennis van de organisatie Atria en het werkveld waarin het instituut opereert.

Eigenschappen
Daarnaast beschik je over de volgende eigenschappen:

 • verbindende leiderschapskwaliteiten;
 • een frisse kijk op waarde gedreven toezicht;
 • sensitief en omgevingsbewust;
 • strategisch, diplomatiek, oplossingsgericht en constructief;
 • creëren van een prettige en open sfeer tijdens vergaderingen.


Verantwoordelijkheid voorzitter
De voorzitter is, samen met de andere leden van de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor het toezicht op het realiseren van de doelen van Atria. De voorzitter heeft regelmatig afstemming met de directeur-bestuurder en draagt zorg voor:

 • het verder professionaliseren van de Raad van Toezicht;
 • de voorbereiding van de agenda, samen met de directeur-bestuurder;
 • het leiden van de vergaderingen;
 • het zorgen voor besluitvorming conform statuten en reglementen.

Als voorzitter ben je beschikbaar voor gemiddeld 8 uur per maand. Het honorarium bedraagt: € 4.000,- per jaar.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Atria voert zijn toezicht uit binnen het geheel aan wet- en regelgeving, de statuten en reglementen van Atria, waarbij de Code Cultural Governance de leidraad vormt voor bestuur, toezicht en verandering. De belangrijkste taken van de raad zijn:

 • vervullen van de werkgeversrol met betrekking tot de bestuurder;
 • toezichthouden op een doelmatige en controleerbare besteding van de middelen van Atria;
 • adviseren en ondersteunen van de bestuurder;
 • ambassadeurschap voor doelstellingen van Atria naar maatschappelijke organisaties, media, politiek en bedrijfsleven.

De Raad van Toezicht bestaat, samen met de nieuwe voorzitter, uit 7 leden en komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar. De samenstelling van de raad is zodanig dat de leden gezamenlijk kennis hebben op de terreinen financiën, HR, bestuur, management, juridisch, communicatie & marketing, wetenschap, genderstudies, overheid, archief- en bibliotheekwezen, emancipatie en politiek.
De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens drie jaar.

Voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht zie Raad van Toezicht | Organisatie (atria.nl)

Procedure

De Raad van Toezicht van Atria laat zich in deze wervings- en selectieprocedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. De werving en voorselectie van de kandidaten vindt door Colourful People plaats op basis van de reacties. Geschikte kandidaten worden gepresenteerd aan de benoemingsadviescommissie van Atria en op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 12 juli 2021 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina.

De selectiegesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in week 32 en 33. Het streven is de benoeming af te ronden voor 1 september 2021.

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot van Colourful People. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl

Publicatie datum:

16 Jun 2021

Opdrachtgever:

Atria

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People