Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Nieuw

Voor de Stichting Huisartsenpost Amstelland (SHA) zijn wij op zoek naar een voorzitter en een lid Raad van Toezicht Wij zoeken een ervaren voorzitter en een nieuw lid met een bedrijfseconomische achtergrond

Ontwikkelingen

SHA is recentelijk overgestapt naar een nieuw besturingsmodel met een Raad van Toezicht. De nieuwe raad, die nu bestaat uit drie leden, is gevormd door twee leden die zijn benoemd op voordracht van de Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA) en één lid op voordracht van de Cliëntenraad van SHA. De positie van voorzitter en de positie van een lid met een bedrijfseconomisch profiel zijn vacant. SHA is een organisatie in ontwikkeling. In de komende jaren zullen nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende stakeholders verder worden uitgediept. Met veel nieuwe partijen zal er nauwer samengewerkt gaan worden ook met het oog op het op te richten spoedplein. Dit brengt veel dynamiek en de nodige inzet van de RvT met zich mee. De nieuwe RvT zit in de startblokken om zich te ontwikkelen tot een toezichthoudend orgaan, dat de Raad van Bestuur ter zijde kan staan met advies en strategisch inzicht. Het doel is om toekomstbestendige kwalitatieve spoedzorg te leveren in een dynamische omgeving.

Profielkenmerken voorzitter:

Je hebt bestuurlijke ervaring opgedaan in een complexe omgeving en weet met jouw natuurlijk overwicht rust in de groep te brengen, bij voorkeur heb je juridische kennis m.b.t. governance of een juridische achtergrond. Daarnaast heb je voorzitterservaring en goede kennis van governance. Je bent goed in het opbouwen van samenwerkingsrelaties en alert op de groepsdynamica. Je hebt ervaring met teamontwikkeling en weet wat je moet doen om de individuele leden in de raad tot hun recht te laten komen en benut je verschil van inzicht om te komen tot betere besluitvorming. Met andere woorden je beschikt over voorzitterskwaliteiten zoals; boven de partijen kunnen staan, luistervermogen, het vermogen om de vergadering naar besluitvorming te leiden, helder kunnen samenvatten, een open sfeer creëren en uitnodigend zijn naar anderen om te spreken en te reflecteren. Je bent goed ingevoerd in organisatieprocessen en herkent snel situaties die aandacht vereisen. Verder ben je reflectief ingesteld en in staat om effectieve feedback te geven en te ontvangen. Je bezit coachende vaardigheden, die je kunt inzetten voor de samenwerking met de bestuurder en de opbouw en ontwikkeling van de nieuwe raad. Daarnaast kun je de organisatie indien nodig intern en extern vertegenwoordigen.

Gevraagde competenties:

 • Helicopterview
 • Empathisch en mensgericht
 • Natuurlijk leider
 • Betrokken
 • Verbindend
 • Affiniteit met zorg

Profielkenmerken lid met bedrijfseconomische achtergrond:

Met jouw bedrijfseconomische achtergrond en je ondernemende instelling ben jij een aanwinst voor het team, dat momenteel voornamelijk bestaat uit leden met een zorgachtergrond. Je hebt ervaring met fusies en strategische allianties, en vanuit een toezichthoudende positie weet je de juiste vragen te stellen en mee te denken over toekomstige ontwikkelingen. Door jouw brede kijk op financiën en bedrijfsvoering gecombineerd met jouw intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede basiszorg, ben je een ideale sparringpartner voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Verder heb je een breed netwerk. Vanuit deze positie ben je ook lid van de auditcommissie.

Gevraagde competenties:

 • Strategisch inzicht
 • Onafhankelijk in denken en spreken
 • Verbindend
 • Betrokken
 • Empathisch en mensgericht
 • Teamspeler
 • Affiniteit met de zorg

Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht worden kandidaten met een biculturele achtergrond en vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Profielschets Raad van Toezicht als geheel

De Raad van Toezicht als geheel is zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 • er een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar gender, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren ;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder.

Missie en Visie

De SHA heeft als primaire taak het exploiteren van Huisartsenpost Amstelland. Binnen deze taakstelling faciliteert de SHA spoedeisende huisartsenzorg in de avond- nacht en weekend (ANW) uren en op officiële feestdagen. Het zorgaanbod wordt gerealiseerd vanuit de volgende visie: het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige spoedeisende huisartsenzorg, waarbij de patiënt centraal staat.

De SHA richt zich op het versterken van de acute huisartsenzorg, het verbeteren van de samenwerking binnen de spoedpost en het optimaliseren van de samenhang en samenwerking met acute ketenpartners.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website: https://www.huisartsenpost-amstelland.nl/spoedpost-amstelland/

Interesse?

Stichting Huisartsenpost Amstelland laat zich bij de werving voor deze vacatures ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de rol of de procedure kun je contact opnemen met Hatice Turkmen, partner bij Colourful People (06-46081232) of h.turkmen@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV (in PDF) voor 8 juni 2024 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina. Als je sollicitatie succesvol is geüpload ontvang je een bevestigingsmail. Niet ontvangen? Neem contact op met Hatice Türkmen. Een vertrouwelijke behandeling van je gegevens is vanzelfsprekend gegarandeerd.

Op 12 en 13 juni worden kandidaten uitgenodigd voor een online pre-selectiegesprek. De selectiegesprekken bij de SHA zijn gepland op 2 juli en 8 juli.

Locatie

Amstelveen

Publicatie datum:

08 May 2024

Opdrachtgever:

Huisartsenpost Amstelland

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People