Voorzitter College van Bestuur voor Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Vervuld

Wij zoeken een Voorzitter van het College van Bestuur voor Samenwerkingsstichting Kans & Kleur in Wijchen. Ben jij die gepassioneerde bestuurder die met oog voor het kind weet verder te bouwen aan de kwaliteit en de toekomst van het onderwijs in Wijchen? Dan spreken wij je graag!

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder, neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen de scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. De 14 basisscholen tellen ongeveer 3250 leerlingen en een kleine 400 medewerkers. Kans & Kleur heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun school.

De missie van Kans & Kleur

Deze ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school zijn eigen kleur. Binnen Kans & Kleur bestaan scholen van diverse levensbeschouwelijke stromingen en pedagogisch didactische stromingen naast elkaar en werken met elkaar samen. Dit betekent dat de scholen binnen Kans & Kleur niet alleen de ruimte krijgen maar ook de opdracht hebben om vorm te geven aan de eigen identiteit met eenzelfde streven naar kwaliteit. De gezamenlijke kernwaarden van Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.

Voorzitter van het College van Bestuur

Kans & Kleur wordt bestuurd door het College van Bestuur bestaande uit één persoon. De voorzitter van het College van Bestuur is het bevoegd gezag, bestuurt de stichting, geeft direct leiding aan de 11 directeuren en de 5 medewerkers van het bestuurskantoor en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De ondersteuning en beleidsontwikkeling binnen de stichting komt vanuit de medewerkers en vanuit de directeuren. Directeuren en medewerkers adviseren middels vaste beleidscommissies het directieberaad waarvan de bestuurder voorzitter is.

Vanwege het vertrek van de huidige bestuurder naar een andere werkkring zoeken wij een opvolger die met passie voor onderwijskwaliteit voortbouwt aan de toekomst van het onderwijs in Wijchen.

We zijn op zoek naar:

 • Een stevige persoonlijkheid die kennis van zaken heeft en goed op de hoogte is van ontwikkelingen binnen het brede onderwijsvakgebied. Die daardoor tijdig weet in te spelen op kansen en bedreigingen. Een bestuurder met visie en die koers weet te bepalen voor de toekomst van Kans & Kleur in de huidige veranderende arbeidsmarkt en maatschappij.
 • Een verbindende persoonlijkheid die met lef, durf en tact ruimte biedt aan medewerkers om te excelleren en tegelijkertijd iedereen in z’n waarde weet te laten. Daarbij zichtbaar en toegankelijk is in en buiten de organisatie. Een communicatief sterk en vaardig netwerker die het bindende element en vaandeldrager is van en voor Kans & Kleur.

Kortom, we zoeken iemand die vanuit passie toekomstgericht werkt aan de koers van Kans & Kleur met oog voor stabiliteit, innovatie en warme zakelijkheid!

Je brengt daarvoor mee:

 • brede (onderwijskundige) kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het Primair Onderwijs en de bijbehorende politiek-bestuurlijke processen (in de regio);
 • een eigentijdse visie op het onderwijs en het maatschappelijke belang daarvan en de vaardigheid in het formuleren van innovatieve ideeën;
 • het vermogen om de visie van Kans & Kleur te vertalen in organisatiestrategie en lange termijn doelen;
 • bedrijfskundige expertise naast aantoonbare bestuurlijke ervaring en WO-werk en denkniveau;
 • expertkennis op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, digitalisering van het onderwijs of de opzet van samenwerkingsvormen zoals integrale kindcentra.
 • een goed ontwikkeld moreel kompas waarmee je koersvast binnen en buiten weet te verbinden.

Om deze functie te kunnen vervullen moet de nieuwe bestuurder de volgende competenties aantoonbaar hebben ontwikkeld:

 • Analytisch vermogen;
 • Daadkracht;
 • Empathisch vermogen;
 • Onafhankelijkheid;
 • Teamspeler;
 • Visie.

Wat bieden wij?

 • Werken in Wijchen aan de kwaliteit van het primair onderwijs binnen een enthousiast en gedreven team samen met schooldirecteuren die zich identificeren met Kans & Kleur en die solidair met elkaar zijn.
 • Een betrokken Raad van Toezicht die richting en ruimte geeft en samenwerking stimuleert.
 • De CAO Bestuurders PO is van toepassing. De bezoldiging van de bestuurder valt in groep B4.

De Procedure:

De Raad van Toezicht van Kans & Kleur laat zich in deze procedure adviseren door werving en selectiebureau Colourful People. Mr. René Burgler, partner bij Colourful People, geeft je graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of op 06 2857 5436.

3 mei : Sluiting reactietermijn

4-8 mei : Preselectiegesprekken bij Colourful People

Week 21 : 1e ronde Sollicitatiegesprekken bij Kans & Kleur

Week 22 : 2e ronde Adviesgesprekken bij Kans & Kleur

Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. We zijn voornemens de procedure in mei af te ronden. Bij indiensttreding is het overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht.

Locatie

Wijchen

Publicatie datum:

10 Apr 2020

Opdrachtgever:

Samenweringsstichting Kans & Kleur

Contactpersoon

R. Burgler
M: (06) 2857 5436

Rene Burgler
Vragen over deze vacature?
Contact Rene Burgler
mobiel (06) 2857 5436
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2020 Colourful People Privacy statement