Voorzitter Bestuur | VOB (vereniging van openbare bibliotheken)

Reactietermijn gesloten

VOB, de branchevereniging van de openbare bibliotheken, is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Je bent het gezicht van de vereniging naar binnen, de persoon die kan verbinden en bouwen. Je ziet de belangen van de verschillende leden en weet deze bij elkaar te brengen. Samen met anderen bouw je aan het repareren, versterken en vernieuwen van de bibliotheeksector.

De bibliotheeksector heeft in de afgelopen jaren dankzij bezuinigingen, toegenomen internetgebruik en ontlezing flink onder druk gestaan. Maar dankzij het Bibliotheekconvenant 2020-2023, een overeenkomst tussen de bibliotheken en de drie overheidslagen hebben ze hun positie weten te versterken door zich gezamenlijk in te zetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Met de uitwerking van het convenant in de Netwerkagenda 2021-2023 geven bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties, de provinciale ondersteuningsorganisaties en de Koninklijke Bibliotheek praktisch invulling aan de samenwerking in en vernieuwing van de sector. Dankzij forse investeringen door de Rijksoverheid, die onlangs bekend zijn gemaakt, kan de sector de maatschappelijke impact van de bibliotheek nog verder vergroten. Voor de komende jaren ligt er een stevige ambitie, namelijk om iedereen in Nederland toegang te bieden tot een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening in 2025.

De VOB speelt een belangrijke rol in het verwezenlijken van die ambitie. Na een woelige periode van snelle wisselingen bij bestuur en bureau is de rust weer gekeerd en is de VOB nu stabiel aan het bouwen aan het versterken van de positie en het imago van de bibliotheken. Voor het realiseren van de grote opgaven door de sector voor de komende jaren is men op zoek naar een verbindende, aansprekende en inspirerende voorzitter.

Profiel
De voorzitter weet de gekozen route als netwerkorganisatie verder uit te bouwen en te stimuleren. Hij/zij/die is een primus inter pares, faciliteert het bestuur, weet goed de deskundigheid van de bestuursleden te benutten en draagt zorg voor een goed proces van besluitvorming. De voorzitter heeft een aansprekende manier van voorzitten waarin iedereen zich gehoord voelt.

De voorzitter is het gezicht van de vereniging met de focus op de interne organisatie, dat wil zeggen het contact met het bestuur, de directeur (en via de directeur met het bureau) en de leden. Hij/zij/die heeft in voorkomende gevallen een belangrijke vertegenwoordigende rol naar buiten, maar altijd samen met of in afstemming met de directeur. De voorzitter werkt vanzelfsprekend nauw samen met de directeur en het bureau, als klankbord en aanspreekpunt.

De voorzitter ziet de belangen van álle aangesloten leden en speelt daarbij een verbindende rol. Er is sprake van een grote diversiteit aan leden, met verschillende belangen en opgaven, werkend vanuit een verschillende context (als bibliotheek, als cultuurcentrum, als lokaal of regionaal ontmoetingscentrum, e.d.). De voorzitter heeft als opdracht om groepsvorming tussen de leden op z’n merites te beoordelen, in goede banen te leiden en is een vanzelfsprekend en benaderbaar aanspreekpunt voor de leden.

Uit eigen ervaring en betrokkenheid weet de voorzitter wat er speelt in de samenleving vanuit het perspectief van de branche. De antenne daarvoor staat altijd aan. Het is iemand die staat voor de verschillende opgaven van openbare bibliotheken vanuit ervaring in dezelfde branche of een aanpalende branche.

Gevraagde kennis, ervaring en competenties
De voorzitter:

  • is een inspirerende netwerkspeler, heeft ervaring met netwerkvorming en heeft oog voor de professionaliteit van alle bibliotheekdirecteuren;
  • heeft een aansprekende manier van voorzitten waarin iedereen zich gehoord voelt;
  • heeft kennis van relevante netwerken in de domeinen waarbinnen de openbare bibliotheken actief zijn;
  • kan de branche in deze netwerken goed vertegenwoordigen;
  • heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor belangen en verhoudingen in het brede bibliotheeknetwerk;
  • is ervaren in politiek-bestuurlijke processen (lokaal, provinciaal en/of landelijk);
  • heeft zicht op het functioneren van branche-en werkgeversorganisaties;
  • heeft het begrip integriteit hoog in het vaandel staan;
  • vindt diversiteit en inclusie vanzelfsprekende waarden om binnen de branche te versterken.

Aanstelling
De voorzitter beschikt over voldoende tijd, gemiddeld 0,5 dag per week. De aanstelling zal voor drie jaar zijn met mogelijkheid voor tweede termijn. De bezoldiging bedraagt € 1.000 per maand.

NB. De voorzitter is niet verbonden aan een lid van de VOB.

Achtergrondinformatie

De branche
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) verenigt de branche van openbare bibliotheken en bestaat uit ruim 140 leden, een bestuur en bureau. Samen met de leden werkt de VOB aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI's) en de landelijke organisaties. Centraal staat de versterking van de maatschappelijke rol van de bibliotheken, zodat iedereen in de samenleving toegang heeft tot goede informatie en kansen om zichzelf te ontwikkelen, op elk niveau. Met meer dan zes miljoen gebruikers, 100 miljoen fysieke en digitale bezoeken, ruim 7.500 medewerkers en een omzet van 500 miljoen euro is die maatschappelijke waarde bijzonder hoog te noemen.

De VOB
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) faciliteert haar leden bij het uitvoeren van haar maatschappelijke rol. Dit doet ze door belangenbehartiging, vormgeven van goed werkgeverschap, en het organiseren van dialoog en kennisuitwisseling. Als brancheorganisatie treedt de VOB daarbij slagvaardig, flexibel en vraag gestuurd op.

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) van de VOB bestaat uit 15 leden, die een afspiegeling vormen van de diversiteit van de aangesloten leden. Het AB komt vier keer per jaar bij elkaar en bereidt de agenda voor van de algemene ledenvergaderingen die twee keer per jaar gehouden worden. Het bestuur stelt daarnaast commissies en onderhandeldelegaties in en benoemt de voorzitter. De commissies en onderhandeldelegaties werken altijd in opdracht van het bestuur. Werkgroepen ondersteunen het bureau of commissies met kennis en menskracht.

Bureau
Het bureau van de VOB is klein maar slagvaardig. Het wordt geleid door een directeur en er werken 9 medewerkers. Het bureau ondersteunt de branche op het gebied van belangenbehartiging, werkgeverszaken, kennisuitwisseling & netwerkvorming en marketing & positionering. De directeur werkt nauw samen met de voorzitter van het algemeen bestuur, ze vormen samen een tandem en zijn het gezicht van de vereniging.

Procedure
Het VOB laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 2 december 2022 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina of stuur je reactie direct naar r.pot@colourfulpeople.nl

Locatie

Utrecht

Publicatie datum:

14 Nov 2022

Opdrachtgever:

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2024 Colourful People