VluchtelingenWerk Oost Nederland zoekt regiomanager

Reactietermijn gesloten

Inleiding

Vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland komen staan er vaak alleen voor. Ze hebben in veel gevallen geen familie of vrienden om op terug te vallen, hebben veel meegemaakt en het is voor hen moeilijk wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) biedt als onafhankelijk belangenbehartiger maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers. VWON handelt vanuit haar missie en kernwaarden: “VluchtelingenWerk Oost Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen en anderen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.” Haar kernwaarden zijn: betrokken, onafhankelijk, respectvol en deskundig.

Het werkgebied

VluchtelingenWerk Oost Nederland is een van de vijf regionale stichtingen van de vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Vrijwilligers en medewerkers ondersteunen asielzoekers en vluchtelingen in de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeenten Zeewolde, Veenendaal, Rhenen en Renswoude. In de meeste gemeentes en alle azc's in dit gebied heeft VWON een kantoor.

Het werkgebied is opgedeeld in vier regio's, De werkzaamheden worden lokaal in de regio’s uitgevoerd. Het hoofdkantoor van de stichting is gevestigd in Arnhem. De vrijwilligers en medewerkers begeleiden vluchtelingen in hun eigen gemeente. Bij VWON werken circa 4200 medewerkers. Het grootste deel van het uitvoerende en dienstverlenende werk wordt gedaan door circa 3950 vrijwilligers op zo’n 80 locaties in de vier regio’s. Veel van locaties bevinden zich op plekken waar mensen samenkomen; zoals in buurthuizen en bibliotheken. Ook wordt er veel samengewerkt met lokale partners zoals gemeenten, woningcorporaties en burgerinitiatieven.

Activiteiten

De activiteiten van VWON richten zich op de belangenbehartiging van vluchtelingen en op ondersteuning en begeleiding van asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers. Inburgering vormt daarbij een belangrijk onderdeel van het taakpakket. Uitgangspunt daarbij is ‘de klant centraal; mensen in hun kracht zetten’ De integrale dienstverlening is rond 4 programmalijnen georganiseerd: Toelating&Terugkeer; Vestiging & Algemene Diensten, Inburgering en (Arbeids)Participatie

Vacature Regiomanager regio Noord

VWON heeft vier regiomanagers die leidinggeven aan de uitvoering van het primaire proces op de locaties. Samen met de directeur-bestuurder en het hoofd bedrijfsbureau vormen de regiomanagers het Management Team (MT) van VWON en bepalen het beleid binnen VWON.

Per 1 februari zoekt VWON vanwege personele ontwikkelingen binnen het MT een Regiomanager voor 32 - 36 uur (88,89% - 100%) per week. Het inwerken zal plaatsvinden in de regio Noord.

De hoofdtaken

De functie Regiomanager betreft een functie met een overwegend tactisch karakter. Je bent verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse leiding als voor de bedrijfsvoering in jouw regio. De functie is gericht op maatschappelijk ondernemen en op belangenbehartiging. Daarnaast is het bevorderen van innovatie van producten en diensten een onderdeel van de functie. Je bent in je regio verantwoordelijk voor de samenwerking en het relatiebeheer met de gemeenten.

En, last but not least, je zorgt ervoor dat de klanten in jouw regio zo goed mogelijk bediend worden. Bij al deze taken spelen jouw teamleiders, die op regionale locaties in jouw regio werkzaam zijn, een belangrijke rol. Je moet dan ook in staat zijn om een grotere groep medewerkers binnen de regio aan te sturen en je kunt goed delegeren en prioriteren. Na een inwerkperiode word je volledig zelfstandig verantwoordelijke voor de aansturing van een regio . De hoofdtaken bestaan uit:

  • Aansturen van het team van betaalde medewerkers die in de regio Noord op de diverse locaties werkzaam zijn, inclusief de docenten;
  • Bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling en zorg dragen voor de implementatie en bewaking van dit beleid in de regio;
  • Positionering van VluchtelingenWerk op lokaal en regionaal niveau;
  • Zorg dragen voor effectieve financiële en administratieve bedrijfsvoering;
  • Als portefeuillehouder binnen het MT verantwoordelijk voor één van de vier programmalijnen.

Wie zoeken wij?

Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau. Ook beschik je over leidinggevende ervaring en kun je goed delegeren. Je weet je mensen in je team in hun kracht te zetten. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met het werk en de doelgroep van Vluchtelingenwerk. Kennis van en ervaring met het werken in vrijwilligersorganisatie(s) is een pré, maar je begrijpt in ieder geval het belang van vrijwilligers voor onze organisatie en je weet verbinding met mensen te maken. Ten slotte beschik je over een proactieve en resultaatgerichte houding, ook in relatie t.o.v. onze opdrachtgevers en relaties.

Informatie over de vacature

  • Aanstelling is in het werkgebied van de stichting, waarbij je verantwoordelijk zult zijn voor een regio;
  • De aanstelling is in eerste instantie op basis van een tijdelijk contract van een jaar, dat eenmaal verlengd kan worden, waarna het bij goed functioneren de intentie is om dit daarna in een vaste aanstelling om te zetten.
  • Werkdagen en -tijden zijn te bepalen in overleg;
  • De CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing. Inschaling vindt plaats in schaal 11 van de salarisregeling CAO. Schaal 11 heeft een bereik van € 3.156,- tot € 4.902,- bruto per maand bij een volledig dienstverband van 36 uur per week

De functie ressorteert hiërarchisch onder de directeur-bestuurder. Een flexibele instelling en mobiliteit (eigen vervoer) zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goed uitvoering van deze functie.

VluchtelingenWerk Oost Nederland streeft naar een MT met een samenstelling die recht doet aan de diversiteit van de organisatie en de cliënten waarvoor ze werkzaam is. Dat betekent dat de voorkeur voor deze functie uitgaat naar een kandidaat met een migratieachtergrond.

VluchtelingenWerk staat in de top drie van 'Beste werkgever'. Lees meer hierover in het interview met Jan van de Werff

Procedure

VluchtelingenWerk Oost Nederland laat zich bij de werving van kandidaten voor deze functie ondersteunen door Colourful People. Een assessment maakt deel uit van de procedure. Voor vragen over deze functie kun je bellen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57).

Je reactie kun je uiterlijk 28 november 2018 sturen naar r.verhoeven@colourfulpeople.nl.

Locatie

Arnhem

Publicatie datum:

08 Nov 2018

Opdrachtgever:

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Contactpersoon

Rick Verhoeven
T: (023) 5671 030
M: (06) 2670 6757

Rick Verhoeven
Vragen over deze vacature?
Contact Rick Verhoeven
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2670 6757
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures via Colourful People

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement