Twee startende of ervaren leden raad van toezicht | Dynamo

Reactietermijn gesloten

Voor Dynamo, een grote welzijnsorganisatie in Amsterdam, zijn wij op zoek naar twee enthousiaste leden voor de raad van toezicht met een inhoudelijke en een financiële portefeuille. We nodigen iedereen, die zich aangesproken voelt of zich herkent in het profiel, uit om te reageren. Wij staan open voor startende toezichthouders met de juiste competenties

Profiel inhoudelijke portefeuille
Als lid met een inhoudelijke portefeuille heb je sterke binding met de stad Amsterdam en ben je gedreven om vanuit jouw maatschappelijke betrokkenheid een waardevolle bijdrage te leveren aan het welzijn van de Amsterdammers. Met jouw empathische vermogen en inzicht in de doelgroep kun je een essentiële rol spelen in strategische discussies binnen de raad. Je fungeert als een waardevolle sparringpartner voor de bestuurder en brengt vanuit jouw eigen achtergrond en ervaring een frisse en vernieuwende visie met je mee. Je bent bekend met zowel de leefwereld als de systeemwereld en hebt concrete ideeën over hoe deze twee samen kunnen worden gebracht.

Profiel financiële portefeuille
Als lid met een financiële portefeuille beschik je over bestuurlijke en/of directie ervaring, en uiteraard een gedegen financiële achtergrond. Je hebt een grote maatschappelijke betrokkenheid en wilt je inzetten voor de stad Amsterdam vanuit een collegiale verantwoordelijkheid. Als financieel deskundige in de raad neem je deel aan de auditcommissie en voer je onder andere gesprekken met de accountant. Uiteraard heb je ruime ervaring op het gebied van audits en ben je in staat om de financiële cijfers snel te doorgronden en ben je op de hoogte van financieringsstromen in het sociale domein.

Voor beide profielen
Naast de algemene kenmerken die gelden voor de leden van de raad van toezicht, leggen we bij de werving en selectie van kandidaten voor beide vacatures een sterke nadruk op diversiteit. Diversiteit verwijst naar de mix van verschillen tussen mensen, waaronder demografische aspecten (leeftijd, religie, gender, seksuele diversiteit, cultuur), fysieke mogelijkheden, karaktereigenschappen, opleidingsniveau, vakgebieden, organisatiecultuur, en meer. Diversiteit komt ook tot uiting in het vermogen tot sociaal innovatief zijn. We spreken dan over het verbinden van verschillende werelden, het creëren van contact tussen verschillende systemen of culturen, het samenbrengen van voorheen gescheiden tradities, kennisdomeinen, leefwerelden of netwerken. Sociale innovatie en diversiteit zijn nauw verbonden met het werkgebied van Dynamo in Amsterdam en sluiten goed aan bij de cultuur en de werkwijze van de raad.

Belangrijke uitdagingen voor Dynamo in de komende jaren zijn
Dynamo is een van de grotere welzijnsorganisaties in Amsterdam, met een omzet van 30 miljoen, 400 medewerkers en 500 vrijwilligers, die actief zijn op 70 locaties. Onze opgave is om samen met Amsterdammers te bouwen aan hun ontwikkeling, hun eigen regie én een krachtige sociale infrastructuur. Zo kunnen ze veilig, gezond, en vol vertrouwen naar de volgende levensfase stappen. Hiermee dragen we bij aan het welbevinden van Amsterdammers. Meer weten? Via link Strategische koers 2023-2026.

Er spelen in de stad grote ontwikkelingen die in bredere zin een uitdaging voor Amsterdammers opleveren, zoals de digitalisering bij de overheid, (energie- en intergenerationele) armoede, kansenongelijkheid in onderwijs en arbeidsmarkt en de woningnood. Op verschillende cruciale momenten in het leven is het risico op een kwetsbare situatie, op afhankelijk worden, groot. Daarnaast is er in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk minder zorg beschikbaar voor Amsterdammers, mede door de toenemende vergrijzing.

De komende jaren staan in het teken van de transitie van medisch naar sociaal, van curatief naar preventief en gericht op talentontwikkeling. Dynamo wil samen met partners in zorg, onderwijs en welzijn impactvolle, innovatieve concepten met een sociale benadering ontwikkelen en verzilveren.

Algemeen profiel toezichthouders

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • de voor de stichting relevante ervarings- en deskundigheidsgebieden (bestuur en management, financiën, human resources, juridische aspecten, de diverse en uiteenlopende doelgroepen) en de relatie met het werkterrein zijn vertegenwoordigd;
 • de leden van de Raad complementair zijn qua kennis, ervaring en netwerken;
 • er voldoende affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en met de doelstellingen van de stichting in het bijzonder aanwezig is de belangrijkste belanghebbenden van de stichting zich in de samenstelling van de Raad kunnen herkennen. Dit betekent dat de raad van toezicht idealiter een diversiteit aan achtergronden, kennis en ervaring moet hebben en openstaat voor verschillende perspectieven;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder.

Kwaliteiten en eigenschappen die van alle leden van de raad van toezicht worden verwacht:

 • binding met de missie, ambitie en strategie van de stichting en affiniteit met het werk en de doelstellingen van de stichting;
 • brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • beschikking over een breed netwerk en bereidheid dat in te zetten voor de stichting;
 • in staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden en beschikken over (helicopter)kwaliteiten voor een toezichthouder en over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • voldoende mate van beschikbaarheid, dat wil zeggen bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en zich daar goed op voor te bereiden;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling, dat wil zeggen zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggespraak;
 • het vermogen om de directeur-bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • zelf maatschappelijk actief zijn.

Bezoldiging en tijdbesteding

Leden van de rvt krijgen vacatiegeld (€ 316,-) per vergadering en onkostenvergoeding zoals reiskosten. Gemiddeild zijn er 6 reguliere vergaderingen en 1 strategiedag (1,5 vergadering) en twee an drie werkbezoeken, telt voor 1 vergadering.


Ben je enthousiast geworden?

Dynamo laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf wel even aangeven voor welk profiel) uiterlijk 18 augustus te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People via 06 46 08 12 32. De preselectiegesprekken vinden plaats op 23 en 24 augustus (via een online meeting). De selectiegesprekken bij Dynamo zijn gepland op 6 en 12 september.

Uitgebreide informatie

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

16 Jun 2023

Opdrachtgever:

Dynamo

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People