Twee leden voor de Raad van Toezicht | Stichting Omroep Muziek (SOM)

Nieuw

Stichting Omroep Muziek (SOM) zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht.

Radio Filharmonisch Orkest | Groot Omroepkoor | NTR ZaterdagMatinee | AVROTROS Vrijdagconcert | Muziekcentrum van de Omroep | Muziekschatten.nl

De Stichting Omroep Muziek (SOM) is met ca. 230 medewerkers het productiehuis voor levende muziek bij de publieke omroepen. De SOM heeft in het kader van de taakstelling Levende Muziek en op basis van afspraken met de Nederlandse Publieke Omroep, NTR en AVROTROS, de opdracht voor de productie van drie grote symfonische series voor NPO Radio 4: de NTR ZaterdagMatinee, het AVROTROS Vrijdagconcert en het Zondagochtendconcert.

Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, onderdeel van de SOM, verzorgen de hoofdmoot van de concerten in de series. Met deze drie series en twee ensembles toont de SOM zich hoeder van vijf merkiconen van traditie én vernieuwing, mede dankzij een constructieve en intensieve samenwerking met NTR, AVROTROS en NPO Radio 4. We produceren vanuit ons eigen gebouw, het rijksmonument Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum, dat vaste en incidentele huurders kent en waar door ons een aantal goed lopende concertseries wordt geprogrammeerd.

De SOM produceert voor de omroepseries jaarlijks tenminste 75 concerten. Daarnaast kunnen de ensembles hun producties ook elders spelen. Sinds 1 maart 2018 is via de website Muziekschatten.nl gedigitaliseerde bladmuziek in bezit van Stichting Omroep Muziek in te zien en te downloaden.

SOM ontvangt jaarlijks 16,5 mln Euro subsidie van het Ministerie van OCW op basis van de Mediawet en wordt net zoals de publieke omroep gefinancierd voor haar taken per concessieperiode. Een nieuwe periode van 5 jaar gaat in per 2022. Directeur-bestuurder van SOM is Roland Kieft, ter zijde gestaan door de senior manager bedrijfsvoering en de senior manager artistieke zaken.

De Raad van Toezicht is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in governance, toezicht houdt op en werkgever is van de directeur-bestuurder. Ook toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten of reglementen dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.

Ambities SOM

Belangrijkste ambities voor de komende jaren zijn:

 • Het doorontwikkelen van artistiek beleid en intensivering van de relatie met de partners NTR, AVROTROS en NPO Radio 4;
 • Het versterken van de positionering als productiehuis voor de omroep; het ontwikkelen van actuele en relevante presentatievormen in antwoord op de veranderende samenleving.
 • Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van educatie, diversiteit, maatschappelijke projecten, community vorming en talent¬ en kwaliteitsontwikkeling;
 • Het verkennen van mogelijkheden en ideeën voor speciale (media)producties in bijzondere omstandigheden, in overleg met podia als TivoliVredenburg en het MCO;
 • Het verder ontwikkelen van initiatieven voor ‘ondernemerschap’ en die benutten voor het versterken van innovatie en organisatieontwikkeling;
 • Het realiseren van de volgende financiële ambities: verdere doelmatige besteding van middelen en sturing op productie¬ en organisatiekosten; optimalisatie van de eigen inkomsten; Investeringen in innovatie en publieksbereik.
 • Het opzetten van strategisch personeelsbeleid ten behoeve van de flexibiliteit, vitaliteit en toekomstbestendigheid van de formatie en de organisatie.

De Raad van Toezicht

Profiel leden

Wegens het vertrek van één van de leden en de wens om de RvT uit te breiden tot 5 leden zoeken wij kandidaten voor de Raad van Toezicht met stevige ervaring als toezichthouder en kennis van het veld waarin SOM opereert.
Bij samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar diversiteit, zowel in deskundigheid en ervaring, als in een evenwichtige vertegenwoordiging voor wat betreft culturele achtergrond, leeftijd en gender.
De SOM volgt de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021.

Algemene competenties en vaardigheden leden van de Raad van Toezicht

 • Bestuurlijke ervaring in de culturele sector, in het bijzonder met gesubsidieerde instellingen;
 • Strategisch denkvermogen, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling;
 • Een onafhankelijke instelling en de juiste balans tussen betrokkenheid en een toezichthoudende rol;
 • Ervaring als toezichthouder met het geven van kritisch tegenspel aan en constructieve ondersteuning van de directeur-bestuurder;
 • Bekend met het medialandschap in Nederland, in het bijzonder de rol en positie van de publieke omroep;
 • Affiniteit met het werkterrein van de SOM (orkest en koor);
 • Als teamspeler kunnen functioneren in de RvT als team;
 • Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Specifieke profielschets lid Raad van Toezicht, twee vacatures

Voor de twee nieuw te werven leden van de RvT zijn de navolgende specifieke competenties wenselijk:

Vacature 1:

 • Heeft een brede expertise op het gebied van financieel management van een gesubsidieerde (culturele) organisatie en bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van beheer en financiering van vastgoed.

Vacature 2

 • Heeft ervaring met het cultuur- en mediabeleid van de landelijke overheid, beschikt over een relevant politiek-bestuurlijk netwerk en weet verbindingen te leggen met strategische partners.

Voor leden van de RvT van de SOM geldt een bescheiden vacatiegeldvergoeding van € 1.500 per jaar voor de voorzitter en € 1.000 per jaar voor leden. Daarnaast worden in redelijkheid gemaakte onkosten voor het zorgvuldig uitoefenen van de functie vergoed.
De vergaderfrequentie is ca 4 maal per jaar, terwijl ook tussen de vergaderingen door geregeld formeel en informeel overleg kan plaatsvinden.

Procedure

Stichting Omroep Muziek laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People, bereikbaar via 06 28 28 47 06, of via mail: w.voordendag@colourfulpeople.nl.

Planning

Heb je interesse voor deze positie, reageer dan vóór 20 december 2021 via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People.

De telefonische voorselectiegesprekken zijn gepland tussen 20 december 2021 en 4 januari 2022. De selectiegesprekken bij SOM zijn gepland op 18 & 19 januari 2022 in de avond.

Locatie

Hilversum

Publicatie datum:

24 Nov 2021

Opdrachtgever:

Stichting Omroep Muziek (SOM)

Contactpersoon

W. Voordendag
M: (06) 2828 4706

Winfred Voordendag
Vragen over deze vacature?
Contact Winfred Voordendag
mobiel (06) 2828 4706
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People