Twee leden RvT | SIPOR

Nieuw

Voor Sipor zoeken wij in verband met de uitbreiding van de RvT twee maatschappelijk betrokken RvT-leden, met een onderwijskundig en een HR of bestuurlijk profiel.

De organisatie
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR), is een professionele onderwijsorganisatie met islamitische grondslag in de regio Rijnmond. Stichting SIPOR bestaat uit zes scholen: Al-Ghazali, Ibn-i Sina, Ikra, Noen, Risala en Isra. Het totaal aantal leerlingen bedraagt 2026 het aantal medewerkers 240. Onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur wordt in het Bovenschools Management Team, waarin alle directeuren zitting hebben, het beleid voorbereid.

Missie van SIPOR
SIPOR wil door middel van kwalitatief goed primair onderwijs kinderen vormen tot wereldburgers met een islamitische identiteit, die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor hun omgeving en het milieu, en op betrokken wijze in de Nederlandse samenleving staan.

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in Governance, toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Ook toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Zij fungeert voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten of reglementen dat voorschrijven, de besluiten goed.

Profiel lid RvT (Wat heb je in huis?)
Wij zoeken twee leden; een lid RvT met een onderwijskundig profiel en een lid RvT met een HR profiel.
Wij zoeken maatschappelijk betrokken kandidaten die ervaring hebben opgedaan in de onderwijssector (PO) en/of het sociale domein.

Je bent iemand die kritisch kan denken en beschikt over een helikopterview. Je bent een sociaal betrokken persoon. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan je na aan het hart, waardoor je gemotiveerd ben om daar een bijdrage aan te leveren. De uitdagingen waar SIPOR in de komende tijd voor staat, zijn; het imago van het Islamitisch onderwijs, hoog ziekteverzuim bij leerkrachten, het lerarentekort en de verdere professionalisering van de RvT.

Algemene competenties van toezichthouder:

 • Strategisch inzicht en overstijgend en integraal denkvermogen.
 • Sparringpartner en gesprekspartner van niveau.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen vanuit een positieve grondhouding. Vasthoudendheid.
 • Reflectief vermogen op eigen rol en positie.
 • Relativeringsvermogen en humor.
 • Goede balans tussen governance en guidance en tussen betrokkenheid en distantie.
 • Organisatiesensitiviteit en politieke sensitiviteit. Ziet en houdt rekening met de verschillende belangen bij de diverse in-en externe stakeholders, waaronder de betrokken gemeentes.
 • Samenwerkingsgericht. Betrokken, integer, bereidheid tot verantwoording.
 • Communiceert op open en transparante wijze.
 • Sociabel en verbindend vermogen op alle niveaus in de organisatie.


Specifieke competenties:

 • Affiniteit hebben met het Islamitisch onderwijs en betrokken zijn bij wat er speelt binnen de organisatie en de directe omgeving, zonder daardoor de afstand te verliezen die past bij de toezichtfunctie. Kandidaten die (praktiserend) moslim zijn genieten de voorkeur.
 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Aantoonbare actuele kennis en relevante ervaring op bestuurlijk/ strategisch niveau bij voorkeur binnen een onderwijsorganisatie of in een aanpalende organisatie (bestuurlijk/strategisch achtergrond). Of; aantoonbare actuele kennis en relevante ervaring op het gebied van HR en personeelsbeleid bij voorkeur binnen een onderwijsorganisatie of in een aanpalende organisatie (HR achtergrond).
 • Middels een proactieve houding en gedrag initiatieven kunnen nemen om onderwerpen en invalshoeken te belichten en op deze wijze een kritische sparringpartner kunnen zijn voor het CvB.
 • Kunnen fungeren als klankbord en adviseur voor het CvB en in staat zijn om het uitgezette beleid op hoofdlijnen te kunnen beoordelen.
 • In staat zijn tegengestelde belangen te kunnen afwegen bij het nemen van besluiten. Hierbij is van belang dat men toeziet op de deugdelijkheid en de aansluiting op de uitgezette koers, c.q. de besluiten met betrekking tot de organisatie beoordeelt binnen het kader van een maatschappelijke onderneming.
 • Goed in teamverband kunnen werken en gebruik kunnen maken van de complementaire kennis, vaardigheden en competenties van de overige leden van de RvT.
 • Heeft durf, om zich uit te spreken, ook als het een tegengeluid is binnen de Raad.
 • Kan ook out of the box denken bij complexe vraagstukken.


Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Bij voorkeur ben je woonachtig in Zuid-Holland of de Randstad. Je bent van onbesproken gedrag (VOG).

Beschikbaarheid
De Raad van Toezicht komt 5-6 keer per jaar bij elkaar. De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 6000,- per jaar, vallend binnen het kader van de WNT. Je bent bereid om je verder te professionaliseren als toezichthouder door het volgen van cursussen.

Procedure
SIPOR laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232)

Planning
Heb je interesse reageer dan vóór 12 mei 2021 via de 'solliciteer' button.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 18 en 19 mei. De selectiegesprekken bij SIPOR zijn gepland op 28 mei.

Publicatie datum:

14 Apr 2021

Opdrachtgever:

SIPOR

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People