Twee leden Raad van Toezicht | Wereldkidz

Nieuw

Wegens het vertrek van een aantal leden, zijn wij op zoek naar een tweetal bevlogen nieuwe leden met een moderne kijk op het toezichthouderschap. Een lid met een juridisch en een lid met een financieel profiel.

De organisatie
WereldKidz omvat 29 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Met in totaal ruim 5200 leerlingen en circa 730 medewerkers is WereldKidz een intensief samenwerkende onderwijsorganisatie met een herkenbare visie. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering, die stevig is geworteld in de omgeving, met een grote diversiteit aan onderwijsconcepten en leerlingpopulaties.

De scholen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist bieden jonge mensen op weg naar volwassenheid een optimale basis voor de toekomst. WereldKidz-scholen zijn plekken waar nieuwsgierigheid aangewakkerd wordt en kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Kinderen hebben deze vaardigheden in hun latere leven nodig, in het vervolgonderwijs en voor hun verdere sociale en emotionele ontwikkeling. Zo kunnen zij volwaardig aan onze samenleving deelnemen.

Toekomstperspectief WereldKidz
De ontwikkelingen in de maatschappij hebben een grote impact op het basisonderwijs. Toekomstgericht werken is een belangrijke doelstelling van WereldKidz.
De ambities waar alle scholen aan werken, zoals verwerkt in het Strategisch Beleidsplan:

 • Collectieve verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs, het realiseren van goed onderwijs ondanks het lerarentekort;
 • Digitale geletterdheid;
 • Burgerschap;
 • Talentontwikkeling voor kinderen en leerkrachten;
 • Waarderend leiderschap;
 • Werken aan kansengelijkheid.

Deze focus heeft ertoe geleid dat WereldKidz een onderscheidende en vernieuwende aanpak voor basisonderwijs voor asielzoekers en migranten heeft ontwikkeld. Zodoende worden er verschillende groepen Oekraïense en Afghaanse kinderen opgevangen.
Binnen deze filosofie hoort ook modern toezichthouderschap. Er is een cultuur binnen de organisatie en de rvt waarin de term ‘kritische vriend’ passend is. Modern toezichthouderschap houdt in dat buiten naar binnen wordt gehaald, proactief wordt gehandeld, meer contact en betrokkenheid ook buiten de vergaderingen wordt verlangd. Rolvastheid is een belangrijk uitgangspunt.

De raad van toezicht WereldKidz
De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur. Dat gaat ook om toezicht op de strategie, het gevoerde beleid en het beleid voor de toekomst. De raad van toezicht heeft in dit verband een klankbordfunctie en reflecteert op keuzevraagstukken waarmee het college van bestuur wordt geconfronteerd.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding, waardoor zij het onderwijsveld gezamenlijk goed kunnen overzien. Hierdoor kent het toezicht niet alleen diepgang, maar kan de toezichtstaak ook vanuit de samenleving een brede invulling krijgen. Daarbij wordt gewerkt in overeenstemming met de code Goed Bestuur in het primair onderwijs en de code Goed Toezicht van de VTOI. Deze functies zijn bezoldigd (€ 6000,- per jaar).

Binnen de rvt bestaat een drietal commissies: de remuneratiecommissie, de commissie onderwijs & kwaliteit en de auditcommissie.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

Algemene eisen aan de raad van toezicht als geheel

 • Maatschappelijk heterogene samenstelling.
 • Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
 • Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
 • Het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen; dit aspect wordt jaarlijks door de raad geëvalueerd.
 • De sfeer binnen de raad van toezicht kenmerkt zich door modern toezichthouderschap, informeel, open en transparant. Goede verbinding met stakeholders is een essentieel onderdeel van deze aanpak.

De raad streeft ernaar in ieder geval in de volgende rollen te voorzien:

 • Voorzitter
 • Vicevoorzitter

Minimaal de volgende expertises zijn vertegenwoordigd:

 • Financieel deskundige
 • Juridisch deskundige
 • Onderwijskundige
 • HRM deskundige

De secretariële werkzaamheden zijn ambtelijk belegd.

Profiel van een lid raad van toezicht
Wij zoeken kandidaten die affiniteit hebben met het onderwijs, een ander geluid binnen kunnen brengen en willen investeren in deze rollen. Voor het juridische profiel zoeken wij kandidaten die juridische ervaring hebben met bijvoorbeeld risicomanagement, compliance en governance. Voor het financieel profiel nodigen wij graag kandidaten uit die een brede bedrijfsvoering achtergrond hebben of een MBA. Het liefst kandidaten die bestuurlijke of toezichthoudende ervaring hebben. Voor beide functie geldt dat wij graag met mensen in contact willen komen met een ander blikveld en een ander perspectief. Kandidaten met een bi-culturele achtergrond worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te reageren. WereldKidz heeft inclusie, diversiteit en kansengelijkheid hoog in het vaandel staan.

Verder heb je:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving;
 • op strategisch niveau toezicht kunnen uitoefenen;
 • vanuit helikopterview ontwikkelingen analyseren;
 • affiniteit met openbaar onderwijs en maatschappelijk betrokken;
 • missie en doelstelling onderwijsinstelling onderschrijven;
 • inzicht in taken en rollen tussen raad van toezicht en het college van bestuur;
 • bekendheid met de kwesties van Educational Governance;
 • bekend met raad van toezichtmodel en ermee willen werken;
 • als werkgever van het bestuur kunnen opereren;
 • als adviseur/klankbord kunnen optreden;
 • financieel inzicht;
 • vermogen om goed evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te kunnen bewaren;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijk;
 • kunnen functioneren in collegiaal team van toezicht;
 • regionale verankering is een pré.

Wij zoeken een aanvulling voor de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Gevraagde competenties:

 • authenticiteit/ ander blikveld
 • onafhankelijke oordeelsvorming
 • verbindend vermogen en mensgerichtheid
 • helikopterview
 • teamspeler
 • strategisch vermogen
 • zelfreflectie

Interesse?
WereldKidz laat zich bij deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, partner bij Colourful People (06-46081232)
Heb je interesse reageer dan via onze website met een motivatiebrief en CV voor 19 augustus. De voorselectiegesprekken vinden plaats op 22, 23 en 24 augustus. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 7 en 12 september in de avond.

Lijkt deze functie u interessant, maar zou u zelfs nog wel meer willen betekenen? We zijn tevens op zoek naar een Voorzitter voor de Raad van Toezicht bij WereldKidz.

Locatie

Zeist

Publicatie datum:

20 Jun 2022

Opdrachtgever:

WereldKidz

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People