Twee Leden Raad van Toezicht | Trinamiek

Nieuw

Trinamiek is een stichting met 20 basisscholen in de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Vijfheerenlanden, Culemborg en Woerden. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een katholieke- of algemeen bijzondere signatuur. Op de scholen zitten ruim 4200 leerlingen en er werken ruim 450 medewerkers bij Trinamiek.

Door het verschil te maken in het leven van kinderen en kinderen te leren het verschil te maken, draagt Trinamiek een steentje bij aan een betere wereld. Dit is waar de organisatie voor staat. Het verschil maken in het leven van kinderen doen we samen. Samen met medewerkers, kinderen en ouders. De waarden ‘vertrouwen’, ‘vakmanschap’ en ‘verbinding’ vormen de basis waar vanuit Trinamiek per januari 2022 fris is gestart met een nieuw strategisch beleidsplan; de reisgids.

Als veel kleine (en grote) mensen op veel kleine plekken veel kleine stappen zetten, verandert het aanzien van de wereld. Vanuit deze gedachte is onze verschilmakende missie en visie ontstaan.

De toekomst is voor de jeugd, de kinderen. Voor de kinderen die op de Trinamiekscholen zitten. En deze toekomst vindt plaats in een uitdagende wereld die volop in beweging is. De toekomst wordt gemaakt door wat we doen en wat we niet doen, door de keuzes die we maken en de impact daarvan op de korte en de lange termijn. Om deze toekomst zonnig te laten zijn, is het zaak om samen het verschil te maken. De komende jaren gaat Trinamiek op reis naar Rome, de symbolische plaats die staat voor onze idealen. Tijdens deze reis ligt de focus op de kwaliteit van het handelen van medewerkers.

De raad van toezicht
De raad van toezicht vindt het belangrijk dat leerlingen een waardevolle schooltijd beleven. Zij vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, personeel en ouders, houdt toezicht op de organisatie in het algemeen en het bestuur in het bijzonder. De raad van toezicht is de werkgever van het college van bestuur en bewaakt de missie, de lange termijn doelstellingen en de continuïteit van stichting Trinamiek. De wijze van toezichthouden staat beschreven in het Toezichtkader.
De raad is een betrokken, deskundig college met onderling een open en transparante cultuur. Ze heeft een goede relatie met zowel het college van bestuur als met de GMR.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden: per 1 augustus 2022 ontstaan er twee vacatures. De raad van toezicht is op zoek naar twee nieuwe collega’s, die beiden een commissie zullen voorzitten: een collega met een bedrijfskundig profiel en een collega met een onderwijskundig profiel. Deze laatste zal worden benoemd op voordracht van de GMR.
De zittingsperiode van de leden van de raad bedraagt vier jaren. Een lid van de raad kan niet voor meer dan twee aaneengesloten zittingsperioden deel uitmaken van de raad.

Functieprofielen
Vacature lid raad van toezicht met een onderwijskundig profiel, voorzitter Onderwijscommissie (op voordracht van de GMR)
Dit lid van de raad van toezicht:

 • Is een stevige professional die op basis van relevante ervaring in staat is vanuit een helicopter view te reflecteren op (de ontwikkelingen binnen) het onderwijs.
 • Kan in scenario’s te denken, is reflectief en weloverwogen.
 • Heeft het vermogen het college van bestuur proactief te ondersteunen en adviseren met betrekking tot de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit.
 • Is in staat tot positief kritische toezichthoudende reflectie bij (onderwijskundige) innovatie en verandering.
 • Is een collegiale voorzitter, die in staat is de commissie inhoudelijk nader vorm te geven.
 • Kan de goede relatie met GMR borgen en verder uitbouwen.

De Benoemingsadviescommissie (BAC) voor deze vacature bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, de voorzitter van de GMR en de bestuurder in de rol van adviseur.

Vacature lid raad van toezicht met een bedrijfskundig profiel, voorzitter Audit commissie
Dit lid van de raad van toezicht:

 • Is een professional die in staat is vanuit van uit verschillende scenario’s en de gewenste onderwijsontwikkelingen de bedrijfsvoering en financiën te beschouwen en bespreken.
 • Is geïnteresseerd in de feiten achter de cijfers; kan daarover op constructieve wijze doorvragen.
 • Is een collegiale voorzitter, die in staat is de commissie inhoudelijk nader vorm en positie te geven.
 • Is een goede sparringpartner voor zowel het college van bestuur als voor de accountant.
 • Is door opleiding/ervaring financieel en op het terrein van bedrijfsvoering goed onderlegd.

De Benoemingsadviescommissie (BAC) voor deze vacature bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, met de bestuurder in de rol van adviseur.

Verder:
Elk lid van de raad van toezicht:

 • Heeft affiniteit met de doelstellingen van Trinamiek;
 • Bezit algemene toezichthoudende ervaring en kwaliteiten en het bijbehorende werk- en denkniveau;
 • Voelt zich thuis in een cultuur die is gebaseerd op openheid en dialoog en is gericht op samenwerking;
 • Is in staat een juist evenwicht tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand te bewaren;
 • Heeft het vermogen en de instelling het college van bestuur als sparring partner en ‘critical friend’ terzijde te staan;
 • Heeft het vermogen om op constructieve wijze te communiceren en in dialoog te treden;
 • Is een betrokken teamspeler.

Dit bieden wij
De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun tijd en inzet behorende bij de functie. De standplaats voor vergaderingen is IJsselstein.
Er is een budget voor collectieve en individuele deskundigheidsbevordering. Voor de toezichthouders en de bestuurder is er een zogenaamde bestuurders- en toezichthouder aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Procedure
Gesprekken met de Benoemingsadviescommissie (BAC) zijn:

 • Voor de Vacature Bedrijfskundig profiel, voorzitter Audit commissie: 30 mei vanaf 18 uur op het servicebureau van Trinamiek (Boerhaaveweg 39, 3401 MN IJsselstein).
 • Voor de Vacature Onderwijskundig profiel, voorzitter Onderwijscommissie: 1 juni vanaf 18 uur op het servicebureau van Trinamiek (Boerhaaveweg 39, 3401 MN IJsselstein).

Geselecteerde kandidaten worden zo spoedig mogelijk van de exacte tijd van hun sollicitatiegesprek op de hoogte gesteld, uiterlijk een week van tevoren.

Wilt u meer weten?
Bent u geïnteresseerd in een van deze posities en voldoet u aan het betreffende functieprofiel? We laten ons in deze procedures ondersteunen door Colourful People. Heeft u interesse in een van deze functies en heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sandra Lutchman, partner bij Colourful People, via s.lutchman@colourfulpeople.nl of op nummer 06 40744074. Uw motivatiebrief en cv kunt u tot en met 13 mei 2022 als reactie sturen via de solliciteerbutton onder aan de vacaturepagina.

Locatie

IJsselstein

Publicatie datum:

21 Apr 2022

Opdrachtgever:

Trinamiek

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People