Twee leden raad van toezicht | Stichting OPSPOOR

Reactietermijn gesloten

Let op: sluitingstermijn verlengd! Met 37 scholen, honderden medewerkers en duizenden leerlingen is OPSPOOR één van de grote aanbieders van basis- en speciaal onderwijs in de omgeving van Purmerend. Voor onze raad van toezicht zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden. Ben jij een ambitieuze en gedreven toezichthouder? Dan zijn we op zoek naar jou!

Profiel RvT-lid
Door het aftreden van leden zijn wij op zoek naar versterking. Naar stevige toezichthouders met focus op een toekomstgerichte ontwikkeling van OPSPOOR. Wij zoeken twee leden, één met een onderwijskundig en één met een bedrijfskundig profiel.

Profiel 1:
Iemand die onderwijskundig en/of orthopedagogisch is onderlegd. Kennis en expertise brengt ten aanzien van leren en ontwikkelen en de bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs. Bij voorkeur kennis en ervaring heeft in het werkveld kinderopvang. Tevens lid wordt van de onderwijscommissie.

Profiel 2:
Iemand die bedrijfskundig onderlegd is en ruime ervaring meebrengt op het gebied van samenwerking en fusie, schaalvergroting en bedrijfsvoering. Tevens lid wordt van de auditcommissie.

Verder heb je als toezichthouder een brede maatschappelijke interesse en beschik je over een uitgebreid netwerk. Je brengt jouw kennis en ervaring op strategisch niveau in om de visie, missie en strategie van de organisatie te ondersteunen. Je bent onafhankelijk en hebt geen (in)direct belang bij stichting OPSPOOR. Je bent kritisch, kan goed samenwerken en staat open voor verandering en innovatie. Bovendien voel je je thuis als toezichthouder bij een organisatie die ambitieus en volop in ontwikkeling is.


Voor beide profielen
Je bent iemand die zich terdege bewust is dat we in de maatschappij en binnen het onderwijs in een transitieproces zitten. Je weet dat oude mythes niet meer gelden en dat nieuwe ontwikkelingen essentieel zijn om kinderen voor te bereiden op een toekomst waar zelfstandigheid en ondernemerschap kerncompetenties zijn. Met jouw achtergrond in het onderwijs of als iemand met bedrijfsmatige kennis, werk je vanuit vertrouwen. Je bent gewend om te schakelen bij actuele thema’s en je bent een goede netwerker die de verbinding zoekt. Je hebt een heldere visie op de ontwikkelingen in de maatschappij en hebt je verdiept in modern toezichthouderschap, met name waar waardengericht toezicht een belangrijk aspect is. Je bent intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en aan ontwikkeling van jonge mensen specifiek door je kennis en ervaring te delen en je visie uit te dragen. Je bent een echte teamspeler en als sparringpartner weet je de juiste toon te hanteren en relevante vragen te stellen. Je voelt je thuis in een organisatie die continu in beweging is, je brengt buiten naar binnen en durft je kwetsbaar op te stellen.

Over ons
Wij zijn OPSPOOR. Met 37 scholen, honderden medewerkers en duizenden leerlingen is OPSPOOR één van de grote aanbieders van basis- en speciaal onderwijs in de omgeving van Purmerend. Dagelijks werken wij met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van onze toekomstmakers.

Voor toekomstmakers
OPSPOOR bereidt leerlingen voor op een toekomst die ze zelf vorm gaan geven. We weten niet wat de toekomst brengt, maar we zijn wel nieuwsgierig. We geven onze leerlingen de vaardigheden mee om er het beste van te maken: kennis, creativiteit, communicatie, eigen verantwoordelijkheid, een ondernemende en onderzoekende houding en samenwerking. We hebben vertrouwen in ze. Nu en in de toekomst. Maar ook in onszelf. Met ambitie dagen we onze leerlingen én onszelf uit om steeds dat stapje verder te gaan. Om alle kansen en talenten maximaal te benutten.

Raad van Toezicht
Ontwikkeling zit in het DNA van OPSPOOR. Hierbij is OPSPOOR eigenwijs genoeg om zo nodig buiten de gebaande paden te lopen. Altijd met de blik vooruit en op zoek naar relevante innovatie in relatie tot kwaliteit. De raad van toezicht houdt daarbij toezicht op de realisatie van de doelstellingen binnen de regelruimte die er is. Met oog voor zowel het naleven van regelgeving als voor het verkennen van nieuwe oplossingen binnen een complexe dynamiek. De raad van toezicht is klankbord en verleent goedkeuring aan bepaalde besluiten van het CvB. Onderhoudt contacten met diverse gremia in de organisatie, zoals de GMR en de directeuren. Legt schoolbezoeken af om de verbinding met de praktijk te leggen. En vervult de rol van werkgever voor het College van Bestuur.

Ben je enthousiast geworden?
Stichting OPSPOOR laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf wel even aangeven voor welk profiel) uiterlijk 13 november te uploaden via www.colourfulpeople.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People via 06 46 08 12 32. De preselectiegesprekken vinden plaats op 15 en 16 november (via een online meeting). De selectiegesprekken bij Stichting OPSPOOR zijn gepland op 28 november en 1 december.


Locatie

Purmerend

Publicatie datum:

20 Oct 2023

Opdrachtgever:

Stichting OPSPOOR

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Adres
Waterlandlaan 30, Purmerend
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People