Twee Leden Raad van Toezicht | KION

Reageer nu!

KION, de grootste kinderopvangorganisatie van Nijmegen, zoekt twee maatschappelijk betrokken leden Raad van Toezicht

De organisatie
KION is de grootste kinderopvangorganisatie van Nijmegen en omgeving. Als kindkenner bij uitstek, biedt KION kinderen van nul tot dertien jaar een veilige en uitdagende omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. KION gelooft daarbij in de kracht van verbinding met scholen, gemeentes, kennisinstellingen en andere kindpartners. Door goede service en maatwerk in de buurt, stelt KION jonge ouders in staat om hun (dagelijkse) activiteiten uit te voeren. Dat is de norm voor KION: altijd opvang, altijd in de buurt.
KION is in 1993 ontstaan op initiatief van de gemeente Nijmegen uit een samenvoeging van verschillende kinderopvangorganisaties. Sindsdien is de organisatie flink gegroeid en uitgebreid naar omliggende gemeentes. Bij KION werken dagelijks ruim 1300 medewerkers met veel bevlogenheid op de verschillende locaties (ruim 150) vanuit de kernwaarden toegankelijk, vindingrijk, verbindend en gedreven.

Ambities en uitdagingen
KION heeft de ambitie om de beste te zijn in kindontwikkeling en in het ontzorgen van het jonge gezin. Dit is een hoge ambitie binnen een sector die sterk onderhevig is aan invloeden van buitenaf.
Belangrijke trends voor de komende jaren zijn hieronder kort samengevat:

 • Door diverse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is er een discussie ontstaan over de rol van kinderopvang;
 • Deze discussie gaat over een mogelijke systeemwijziging en kan tot gevolg hebben dat de kinderopvang een publieke voorziening wordt;
 • De transitie als gevolg van deze systeemverandering zal grote impact hebben op de kinderopvang zoals wij die nu kennen;
 • Professionalisering is en blijft altijd een punt van aandacht omdat investeringen in de medewerkers ervoor zullen zorgen dat KION aangesloten blijft bij de vragen van de klanten/ouders.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van KION bestaat uit vijf leden. Zij houden toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie. Dit doen zij vanuit de rol van toezichthouder, klankbord en werkgever.

De RvT vindt het belangrijk dat het toezicht wordt uitgevoerd op een wijze die aansluit bij de ontwikkelingen van de organisatie. Het toezicht dient mede toe om de strategische koers van KION te bepalen en diens slagkracht te versterken.

De Raad kent drie commissies; de remuneratiecommissie, de auditcommissie en pas opgerichte commissie kwaliteit & veiligheid. Binnen de RvT heerst een open en veilige sfeer, waarin alle zaken benoemd kunnen worden en er tijd besteed wordt aan zelfreflectie, middels zelfevaluaties. De leden van de RvT onderschrijven de Governance Code Kinderopvang.

Onlangs is er besloten om de Raad uit te breiden naar zes leden. Daarom zijn we op zoek naar twee nieuwe leden voor de RvT.
Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht is er behoefte aan diversiteit in brede zin, verjonging, verkleuring en ondernemerschap zijn hierin de behoeften.

Algemeen profiel RvT
Van elk lid van de RvT wordt verwacht dat hij of zij over de volgende kwaliteiten beschikt:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Een waardengeoriënteerde visie op toezicht en een actuele kijk op besturing, compliance en governance;
 • Een diep besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionaliteit die gevraagd worden van een moderne toezichthouder;
 • Het vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • Maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met kinderopvang; streeft voor de doelgroep van KION maximale maatschappelijke meerwaarde na;
 • Een duidelijke visie op organisaties in transitie; stimuleert en draagt bij aan het toezicht van een slagvaardige en wendbare organisatiecultuur;
 • In staat om kritisch, afstandelijk en onafhankelijk van elk belang te kunnen optreden;
 • Onafhankelijke positief-kritische opstelling en ervaring om aan de adviezen klankbordfunctie invulling te kunnen geven;
 • In staat om collegiaal en in teamverband te werken;
 • Integer en aanspreekbaar op eigen gedrag; spreekt ook anderen hierop aan.

Competenties en persoonlijkheid
Wij zijn op zoek naar kandidaten die een grote maatschappelijke betrokkenheid hebben en intrinsiek gemotiveerd zijn om een steentje te willen bijdragen aan de toekomst van de kinderen in Nederland en de kinderopvang in het bijzonder.

Ter aanvulling van de deskundigheid van de huidige leden van de RvT zijn wij op zoek naar:

 1. Een nieuw lid met een financieel/ICT profiel, die zal deelnemen aan de auditcommissie
 2. Een nieuw lid met een sociaal profiel, die zal deelnemen aan de commissie Kwaliteit & Veiligheid

Voor minstens één van de vacatures is lokale binding gewenst.

Bij financieel/ICT profiel zoeken wij een kandidaat die:

 • Aantoonbare brede ervaring heeft met ICT, financiën en bedrijfsvoering op directie- en/of bestuursniveau bij een maatschappelijke organisatie
 • Oog heeft voor het feit dat IT technische aspecten heeft, maar dat ook kwaliteit en de impact van de digitale wereld op kinderen en ouders erg belangrijk is.
 • Inzicht heeft van de kwalitatieve inzet van IT, passend bij een maatschappelijke organisatie en de verbinding kan maken met waartoe KION op aarde is. Daarbij is een helicopterview en zicht op maatschappelijke ontwikkelingen een essentieel onderdeel.

Bij sociaal profiel zoeken wij een kandidaat die;

 • Ervaring heeft als sociaal ondernemer en/of met de zorg, welzijn en kinderopvang;
 • Een duidelijke affiniteit heeft met de doelgroep en de belangrijkste stakeholders van KION; ouders en kinderen;
 • Op de hoogte is van ontwikkelingen in de kinderopvang en een duidelijke visie heeft op het brede maatschappelijke werkveld van KION;
 • Ervaring heeft met organisatieveranderingen en oog heeft voor kwaliteit en veiligheid.

Qua persoonlijkheid zijn we op zoek naar kandidaten die iets te zeggen hebben, niet bang zijn om door te vragen en lef hebben om een eigen autonoom standpunt in te nemen. Diversiteit in brede zin is van harte welkom. Zoals eerder genoemd een verkleuring en verjonging is gewenst.

Kortom wij zoeken twee leden RvT ‘nieuwe stijl’, die verbindend zijn en goed kunnen schakelen in de snel veranderende tijden en visie hebben op een organisatie in transitie.

Competenties:

 • Nieuwsgierig
 • Verbindend
 • Autonoom
 • Helicopterview
 • In staat tot onafhankelijke oordeelsvorming
 • Frisse blik, nuchter en zakelijk
 • Teamplayer
 • Rolvast en verantwoordelijk.

Interesse?
KION laat zich in deze procedure adviseren door Colourful People. Hatice Türkmen, senior partner bij Colouful People geeft graag antwoord op al uw vragen. Zij is bereikbaar op h.turkmen@colourfulpeople.nl of mobiel op 06-46081232. Reacties zijn welkom via de solliciteerbutton met een CV en motivatiebrief. De reactie termijn voor deze functie loopt tot 29 oktober 2021. De voorselectiegesprekken zijn gepland op 1 en 2 november 2021. De gesprekken met selectiecommissie worden gepland in week 45 of 46.

Locatie

Nijmegen

Publicatie datum:

07 Oct 2021

Opdrachtgever:

KION

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Adres
Ridderstraat 23, Nijmegen
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People