Twee leden Raad van Toezicht | KBA Nw West

Reactietermijn gesloten

Stichting KBA Nw West is het bestuur van zeven basisscholen in Amsterdam. Het betreft vijf katholieke en twee oecumenische scholen. De scholen zijn verspreid over stadsdelen Nieuw-west, West, Zuid en Oost. De Stichting heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Voor de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden, te weten:

 • een lid RvT met het profiel onderwijs en kwaliteit (op voordracht van de GMR)
 • en een lid RvT met het profiel juridisch

Profiel onderwijs en kwaliteit
Voor het RvT-lid met het profiel onderwijs en kwaliteit gelden de volgende eisen:

 • Je bent een ervaren toezichthouder, bij voorkeur in het werkveld van het (primair) onderwijs.
 • Je hebt bij voorkeur gewerkt in het (primair) onderwijs en beschikt over actuele kennis van de onderwijsontwikkelingen en uitdagingen, met name in de grootstedelijke context.
 • Je hebt affiniteit met medezeggenschap en kent het medezeggenschapskader.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor de bestuurder en de RvT op het gebied van onderwijs en kwaliteit.
 • Je hebt een sterke persoonlijkheid, kunt goed luisteren, bent nieuwsgierig en transparant, en hebt oog voor de verschillende belangen.

Profiel juridisch
Het RvT-lid met het profiel juridisch voldoet minimaal aan de volgende eisen:

 • Je hebt een academische achtergrond, bij voorkeur in een juridische richting.
 • Je hebt ervaring op bestuurlijk of strategisch niveau in een (middel)grote organisatie en bent bekend met de juridische aspecten van fusieprocessen
 • Je hebt affiniteit met het onderwijs en bent in staat om je snel een goed beeld eigen te maken van juridisch bestuurlijke aspecten in een onderwijsorganisatie.
 • Je bent een kritische gesprekspartner op het gebied van juridische zaken voor de bestuurder en de RvT-collega’s.
 • Je bent een teamspeler met voldoende zelf-reflectief en sensitief vermogen.

Voor beide profielen geldt:

 • Je respecteert de grondslag en de doelstelling van de stichting.
 • Je hebt voldoende tijd en energie om de functie als lid van de RvT uit te oefenen.
 • Je beschikt over analytisch vermogen en kunt goed hoofd- en bijzaken onderscheiden.
 • Je bent integer, beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Je bent je in je maatschappelijk handelen bewust van je voorbeeldfunctie voor de organisatie en de scholen die deel uitmaken van de stichting.
 • Je hebt een brede maatschappelijke oriëntatie.

De RvT streeft naar een zo breed en divers mogelijke samenstelling. Gezien de omgeving waarin KBA Nw West het onderwijs verzorgt en de huidige samenstelling van de raad worden kandidaten met een migratieachtergrond nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit maximaal vijf leden en vergadert vijf á zes keer per jaar. Twee keer per jaar heeft
de raad overleg met de GMR. Daarnaast vinden er bijeenkomsten plaats in het kader van de zelfevaluatie en themabijeenkomsten met de directeuren van de scholen. Ook worden twee scholen per jaar bezocht. De raad kent drie commissies: een renumeratie-, audit- en onderwijs & kwaliteitscommissie. De leden van de RvT hebben zittingstermijn van vier jaar die één keer verlengd kan worden. De vergoeding bedraagt € 4.506, - en een onkostenvergoeding voor o.a. reiskosten en scholing.

Procedure
KBA Nw West laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over beide vacatures is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 25 maart 2022 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina.

De selectiegesprekken vinden plaats in de weken 16 en 17. De benoeming van het lid RvT met het profiel onderwijs en kwaliteit vindt plaats op voordracht van de GMR. De eerste gespreksronde vindt plaats met de selectiecommissie die is samengesteld uit drie leden van de GMR. De tweede ronde gesprekken vindt plaats met de benoemingsadviescommissie (BAC) die bestaat uit twee leden van de RvT en de directeur-bestuurder. Voor de selectie van de kandidaat met het profiel juridisch streven we naar één gespreksronde met de BAC.
Beide kandidaten zullen met ingang van 1 mei toetreden tot de RvT.

Locatie

Amstelveen

Publicatie datum:

07 Mar 2022

Opdrachtgever:

Stichting KBA Nieuw-West

Contactpersoon

R. Pot
T: (06) 2890 9312
M: (06) 2890 9312

Roeli Pot
Vragen over deze vacature?
Contact Roeli Pot
telefoon (06) 2890 9312
mobiel (06) 2890 9312
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2022 Colourful People