Twee leden Raad van Toezicht I Bibliotheek Rotterdam

Reactietermijn gesloten

Een open, toekomstgerichte en inclusieve bibliotheek van en voor Rotterdammers, maar vooral ook mét alle Rotterdammers. Dat is het streven. Om dat doel te helpen verwezenlijken zoeken wij twee leden voor de Raad van Toezicht uit de boekensector en het onderwijs.

Wie is er niet wel eens in de bibliotheek geweest? Aan de hand van je ouders of leraar om je eerste boeken te lenen, als tiener om rustig te studeren of stiekem af te spreken met je vriendje of als volwassene om iets na te slaan of in een stil hoekje een boek te lezen. De bibliotheek is er voor iedereen. In een tijd van grote verschillen in maatschappelijke kansen is een laagdrempelige plek waar ieder kennis, cultuur, informatie en ontspanning kan vinden van levensbelang. Bibliotheek Rotterdam is zo’n plek die Rotterdammers helpt om bewust, kritisch en actief mee te doen in onze samenleving.

Als een van de oudste instituten in de stad Rotterdam speelt de bibliotheek een grote maatschappelijke rol in informatieoverdracht, educatie en persoonlijke ontwikkeling. Van boeken lenen, cursussen en taalklassen, (digitale) voorlichting, tot films, festivals, lezingen, tentoonstellingen en voorstellingen, er is van alles te beleven. Vandaag de dag is de bibliotheek met haar honderden medewerkers en vrijwilligers in alle haarvaten van de stad te vinden - met 21 vestigingen, zowel fysiek als digitaal, en op 170 basisschoollocaties. De bibliotheek is sinds de verzelfstandiging in 2013 nog verder versterkt en verwelkomde pre-corona in 2019 ruim 2,6 miljoen fysieke bezoeken. Daarmee is Bibliotheek Rotterdam hét kenniscentrum en cultureel podium van Rotterdam. Bibliotheek Rotterdam is ook een neutrale, veilige en letterlijk warme plek, die voor Rotterdammers uit alle wijken van de stad en van alle nationaliteiten, talen en culturen dichtbij en laagdrempelig genoeg is om er gemakkelijk gebruik van te kunnen maken.

Met een inclusieve bibliotheek van en voor Rotterdammers, maar vooral ook mét alle Rotterdammers. Dat is het streven.

Om dat doel te helpen verwezenlijken zoeken wij

  • Twee leden voor de Raad van Toezicht uit de boekensector (1) en het onderwijs (1)

Bij het Onderwijsprofiel zoeken we naar kandidaten met senior ervaring in het primair, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Mensen die goed op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs, een relevant netwerk mee brengen en relationele verbindingen en inhoudelijke verbanden kunnen leggen tussen de bibliotheek en Rotterdamse onderwijspartners.

Voor het profiel Boekensector zoeken we naar senior kandidaten met kennis van de dynamische ontwikkelingen binnen de boekensector als geheel – van veranderend leesgedrag, digitalisering, uitgeverijen en boekwetenschap tot boekverkoop. Ook spelen de strategische samenwerkingen binnen de Nederlandse bibliotheeksector een belangrijke rol. Deze ontwikkelingen zijn van invloed en belang voor de Rotterdamse bibliotheek.

Van deze twee leden wordt gevraagd dat zij hun rol als toezichthouder ook expliciet vanuit deze expertise invullen. Daarnaast voldoen kandidaten aan het basisprofiel voor de Raad van Toezicht:

  • Optimale betrokkenheid en cultureel-maatschappelijk bewustzijn van de doelstellingen en strategie van Bibliotheek Rotterdam;
  • Bestuurlijke ervaring en/of senior managementervaring;
  • Kennis en begrip van openbaar bestuur en/of lokale of regionale politiek;
  • Affiniteit met (Rotterdamse) maatschappelijke en culturele organisaties in het algemeen en met het werkterrein en de doelstellingen van Bibliotheek Rotterdam in het bijzonder;
  • Het kunnen functioneren als adviseur en sparringpartner in relatie tot de bestuurder;
  • In staat tot zelfreflectie en evaluatie van eigen functioneren en dat van de Raad van Toezicht;
  • Met een fris perspectief de beleidsontwikkelingen en koers van Bibliotheek Rotterdam kunnen bevragen en beoordelen;
  • Een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en in staat om rolvast en op een constructieve wijze om te gaan met het spanningsveld tussen toezicht (Raad van Toezicht) en operatie (bestuurder).
  • En natuurlijk voldoende tijd voor een betrokken inzet als toezichthouder.

Organisatie ontwikkelingen

In de afgelopen jaren heeft Bibliotheek Rotterdam een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd om meer impact op de stad te kunnen realiseren. In de nieuwe structuur, toegelicht in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024, werkt de bibliotheek in diverse missielijnen met meer focus op specifieke doelgroepen om zo nóg beter in te spelen op belangrijke maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen in de stad en gemeentelijke prioriteiten op het gebied van laaggeletterdheid, sociale- en digitale inclusie, werk en studie. Samen zorgen voor een geletterde, geïnformeerde, mentaal weerbare en ontspannen stad.

Vernieuwing Centrale Bibliotheek

Naast de verdere organisatieontwikkeling staat de verhuizing en vernieuwing van de Centrale Bibliotheek op de agenda. Zo zal de Centrale Bibliotheek een grootschalige vernieuwing krijgen die start in 2025. Dat betekent dat de Centrale Bibliotheek tijdelijk gaat verhuizen naar de Librijesteeg 4 in Rotterdam (200 meter van de huidige locatie). De voorbereidingen voor besluitvorming rond zowel de verhuizing als ook de vernieuwing van het huidige pand zijn gestart en vergen de nodige aandacht van de huidige en aankomende directeur-bestuurder.

Raad van Toezicht Bibliotheek Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de strategie en de sturing en de Raad van Toezicht toeziet op het strategisch beleid en de algemene gang van zaken. Stichting Bibliotheek Rotterdam is een verbonden partij van de gemeente Rotterdam. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Dit met een passende rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden. De Governance Code Cultuur geldt als leidraad. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 7 leden. De Raad van Toezicht heeft een basisprofiel dat op alle leden van toepassing is (zie hierboven) aangevuld met een aantal specifieke kennisvelden die van belang zijn voor de bibliotheek: Onderwijs, Boekensector, Financiën, Ondernemerschap en Cultuur& Maatschappij én Kansen voor Jongeren. Bibliotheek Rotterdam gelooft in de kracht van het verschil. Daarom streven we ernaar dat de Raad van Toezicht conform de Code Diversiteit en Inclusie een evenwichtige afspiegeling van de Rotterdamse samenleving vormt.

De Raad van Toezicht komt circa 4 tot 6 keer per jaar plenair bij elkaar. Daarnaast zijn er openingen en speciale evenementen waar je als toezichthouder graag verwelkomd wordt, of is er een subcommissie waarin je actief bent. De sfeer is open en prettig, de Raad fungeert als een team waarbij ieders input en kracht gewaardeerd wordt. Transparantie, gelijkwaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt op voordracht van deze raad gedaan door het College van B&W van de gemeente Rotterdam. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar en de leden ontvangen een vacatievergoeding.

Op basis van circa 4 tot 6 plenaire vergaderingen per jaar en locatiebezoeken kent het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een tijdsbeslag van een halve à één dag per maand, afhankelijk van de periode in het jaar. Van de leden wordt wel een zekere flexibiliteit in de agendabeschikbaarheid verwacht, maar de vaste vergaderingen worden ruim op voorhand gepland. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is op basis van de vrijwilligersvergoeding passend binnen de fiscale grenzen, te weten € 2500 per jaar voor het algemeen lidmaatschap.

Geïnteresseerd?

Bibliotheek Rotterdam laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Naima Azough, partner bij Colourful People (06-43449717) of n.azough@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV in pdf uiterlijk zondag 26 februari 2023 te uploaden via de ‘solliciteer’ knop onderaan deze pagina.

Publicatie datum:

26 Jan 2023

Opdrachtgever:

Bibliotheek Rotterdam

Contactpersoon

N. Azough
T: (023) 5671 030
M: (06) 4344 9717

Naima Azough
Vragen over deze vacature?
Contact Naima Azough
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4344 9717
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People