Twee leden Raad van Toezicht | Hout- en Meubileringscollege

Reactietermijn gesloten

Wil je je als toezichthouder inzetten voor onze missie en doelstellingen, heb je sterke affiniteit met (vak)onderwijs en kun je vanuit de branches die het Hout- en Meubileringscollege (HMC) bedient een overtuigende bijdrage leveren? Voel je dan uitgenodigd de Raad van Toezicht te komen versterken. Het HMC zoekt ervaren toezichthouders met een pro-actieve, doortastende, uitgesproken persoonlijkheid die mee willen werken aan het succesvol opleiden van vakmensen.

Door het verlopen van de tweede termijn van twee leden ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht van deze aansprekende en vooruitstrevende zelfstandige MBO-vakschool.

Een beeld van het HMC

Vakmanschap is en blijft relevant en onmisbaar in het huidige tijdperk van verandering. Zowel verandering als de behoefte aan goed vakmanschap is van alle tijden. Jonge mensen opleiden voor future proof banen en als ondernemers door middel van kwalitatief hoogstaand vakonderwijs: daar staat het HMC voor. En met succes!

Uit het Jaarverslag 2022: “In mei 2022 is er weer een grote Salone del Mobile in Milaan. Daar schitteren onze nieuwe alumni met hun prachtige afstudeerwerkstukken in het palazzo met Nederlandse ontwerpers en ondernemers. En in oktober doen studenten hetzelfde op kleine schaal tijdens ‘Masterly The Hague’. In maart 2022 wordt een HMC’er Nederlands kampioen Meubelmaker. En in 2022 tekent HMC weer fors in op nieuwe vakwedstrijden in het mbo. Maar liefst 55 studenten doen in oktober 2022 mee aan de voorrondes Verkoopspecialist, Interieuradviseur en Meubelmaker. De winnaars van de voorrondes vormen het nieuwe Team HMC 2022-2023. En ook tijdens de expo’s in Rotterdam en Amsterdam in juli 2022 zijn de bezoekers onder de indruk van het hoge niveau.”

Twee vacatures in de Raad van Toezicht van het HMC

Het HMC zoekt twee nieuwe leden die:

 • Inzicht in en visie hebben op ondernemerschap en voor de huidige en toekomstige wensen van de branches die het HMC bedient. Want “Op school leer je hoe het moet, in de praktijk weet je hoe het gaat’.
 • Hun grote, relevante netwerk binnen het beroepenveld ten behoeve van de studenten en het HMC willen inzetten.
 • Beschikken over een denk- en functioneringsniveau op HBO of academisch niveau, begrip hebben van bedrijfsvoering en continuïteitsdoelstellingen en in staat zijn om strategisch te denken en te handelen.
 • Effectief kunnen samenwerken in teamverband en transparant en integer handelen.
 • De kernwaarden van het HMC te weten respect; vertrouwen; samenwerken;
  nieuwsgierigheid; liefde voor het vak in woord en gedrag uitdragen en naleven.
 • Voldoende tijd hebben voor het vervullen van hun rol.
 • Een of beide leden zullen zitting gaan nemen in de financiële commissie.
  De relatie met branches en stakeholders is versterkend voor het functioneren als toezichthouder, zij zijn geen vertegenwoordiger namens de branche of stakeholder.
  Het op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de onderwijssector geldt als een pré.

Branches en stakeholders

Het HMC biedt een breed scala aan opleidingen voor acht verschillende branches. De grootste opleidingen zijn die voor de meubelindustrie (50% van de leerlingen), gevolgd door de woon/interieurbranche (40%). De overige 10% volgt opleidingen in andere branches, waarvan Timmer, Meubel stofferen, en Woning stofferen tot de traditionele branches behoren. Ongeveer 30% van de afgestudeerde leerlingen gaat verder studeren aan het HBO.

Om een goede band met deze branches te behouden, zijn de branches gegroepeerd in drie sectoren: Industrieel (meubelindustrie, industrieel bouwen met hout), Retail (woonbranche, stofferen), en Creatief (accessoires, pianotechniek). De Raad van Toezicht van HMC bestaat uit leden die afkomstig zijn uit elk van deze sectoren, zodat er representatie is vanuit elke sector zonder dat vertegenwoordigers van alle branches deel uitmaken van de Raad.

De organisatie

Het HMC is een zelfstandige MBO-vakschool opgericht in 1929. De school legt de nadruk op creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap op het hoogste niveau, met opleidingen in Interieur & Wonen, Meubel & Hout, en Design & Mode accessoires. De school staat bekend om haar persoonlijke aandacht, betrokkenheid en branchegerichtheid. Traditioneel vakmanschap wordt gecombineerd met de nieuwste trends en ontwikkelingen, waardoor studenten innovatief en ondernemend worden opgeleid. Het HMC heeft ongeveer 4000 studenten en vestigingen in Rotterdam en Amsterdam en staat bekend om haar persoonlijke en veilige sfeer.

Het HMC behoort tot de elf unieke zelfstandige MBO-vakscholen in Nederland, die zich onderscheiden door hun focus op vakmanschap, ambacht en creativiteit. Dit maakt het HMC anders dan de grotere ROC's (Regionale Opleidingscentra). Ervaren docenten dragen hun vakkennis over aan nieuwe generaties. De school heeft een lange geschiedenis en heeft fusies in het beroepsonderwijs overleefd, wat aantoont dat zelfstandige vakscholen een belangrijke rol spelen in hun branche. Dankzij sterke banden met de industrie hebben afgestudeerden goede kansen op werk. Het HMC biedt specialistische opleidingen in een kleinschalige, veilige omgeving, wat bijdraagt aan de groei en het succes van de school.

De snelle ontwikkelingen in technologie en duurzaamheid vormen een uitdaging voor het HMC en de bijbehorende beroepen. Hoewel de exacte veranderingen nog onduidelijk zijn, wordt verwacht dat traditioneel vakmanschap een blijvende basis zal vormen. HMC heeft geïnvesteerd in innovaties in leermiddelen en ICT-toepassingen, maar nu is de uitdaging om deze veranderingen structureel te implementeren. Dit vereist flexibiliteit en ondernemend handelen van de hele organisatie om de opleidingen aan te passen aan de snel evoluerende technologische, digitalisering- en duurzaamheidstrends.

De missie van HMC is om talentontwikkeling centraal te stellen en studenten op te leiden tot bevlogen, creatieve en ondernemende vakmensen voor hun toekomst en die van hun branches. Modern burgerschap en het vermogen een rol te spelen in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zijn onderdeel van het curriculum. De visie van het HMC is om een verbindende factor te zijn tussen studenten, alumni, medewerkers en branches, waarbij de nadruk ligt op het optimaal en duurzaam en circulair vormgeven van leef-, woon- en werkomgevingen.

Het HMC wordt getypeerd door de volgende onderscheidende kenmerken:

 • Directe betrokkenheid bij de relevante branche of bedrijfstak.
 • Specialisatie in beroepsgerichte opleidingen.
 • Gepassioneerde vakdocenten met praktijkervaring.
 • Een veilige, kleinschalige leeromgeving.
 • Meer informatie is te vinden op de website van HMC: www.hmcollege.nl.
 • Focus op zowel traditie als innovatie.

De Raad van Toezicht

Het HMC hanteert het Raad van Toezicht/Raad van Bestuursmodel als bestuursmodel. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid voor toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de instelling. Dit omvat onder andere het werkgeverschap van het College van Bestuur, toezicht op hun besluiten en het geven van gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het College van Bestuur en zorgt voor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en toezicht. De leden handelen alert, besluitvaardig, initiërend en stimulerend. De Raad van Toezicht werkt met een portefeuillemodel waarin specifieke deskundigheden zijn toegewezen, zoals innovatie, financiën, ondernemerschap, onderwijsbeleid, HRM. De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor werving, selectie, voortgangsgesprekken, bezoldiging en zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en het Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden.

De procedure

Het HMC laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Mr. Sandra Lutchman, senior partner bij Colourful People, geeft je graag meer informatie over de organisatie, de functie en/of de sollicitatieprocedure. Je kunt contact met haar opnemen via WhatsApp op mob. 06 407 44 074.

Belangrijke data:

 • De reactietermijn voor beide vacatures sluit op 3 november 2023.
 • Het gesprek met de selectiecommissie staat gepland op 21 november 2023 vanaf 17 uur in Rotterdam. De reserve datum voor eventuele vervolggesprekken is zaterdag 25 november vanaf 9 uur in Rotterdam.
 • Een klikgesprek met de volledige Raad van Toezicht staat gepland in week 47.
 • Kandidaten worden, in overleg, per januari 2024 en per juni 2024 benoemd.

Heb je interesse?

Je kunt je CV en motivatiebrief, met duidelijke vermelding van de branche, uploaden via de website van Colourful People.


Het HMC hecht aan brede diversiteit in haar Raad van Toezicht, om zo ook een demografische afspiegeling te zijn van de superdiverse steden waarin zij gelegen zijn. Kandidaten die denken hier een bijdrage aan te kunnen leveren worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

11 Oct 2023

Opdrachtgever:

Hout- en Meubileringscollege (HMC)

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Adres
Erasmuspad 10, 3052 KP Rotterdam
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People