Twee leden Raad Van Toezicht | Centrum voor Dienstverlening Rotterdam

Reactietermijn gesloten

Voor CVD in Rotterdam en omgeving zijn wij op zoek naar twee nieuwe enthousiaste en maatschappelijk betrokken leden die buiten naar binnen kunnen brengen. CVD, dé organisatie die mensen een perspectief biedt op thuis!

Voor de twee profielen zijn we op zoek naar:

 • Een ervaringsdeskundige, dat wil zeggen je hebt bijvoorbeeld zelf ervaring met crisis of vormen van uitsluiting meegemaakt, die je kunt inzetten als deskundige. Je hebt affiniteit met de doelgroepen van CVD. Je hebt kennis van en/of ervaring met wonen, werken en leven in een stedelijke omgeving. Je hebt een actieve loopbaan en bent intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Met jouw andere kijk en helikopterview leg jij andere accenten op beleid en strategie.
 • Voor het tweede profiel zijn we op zoek naar een kandidaat die ervaring kan meenemen uit een sector buiten het sociale domein. CVD werkt nauw samen met ketenpartners die actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Kandidaten die een ander blikveld binnen kunnen brengen vanuit bijvoorbeeld de corporatiewereld (vastgoed), het bedrijfsleven of de media (marketing en communicatie) zouden een mooie aanvulling zijn op het huidige team.

Voor beide profielen geldt dat je proactief bent, toekomstgericht en ondernemend. Je bent nieuwsgierig en soms een dwarsdenker en stelt graag de “waarom vraag” niet één maar meerdere keren. Tegelijkertijd ben je constructief en toegankelijk, je bent een echte teamspeler. Je hebt een hart voor de sociale sector. Je kent of hebt affiniteit met de regio Rijnmond.
Gezien de samenstelling van Raad van Toezicht is er -voor één van de vacatures- ruimte voor een kandidaat die de stap naar het toezichthouderschap wil maken. Verder streeft het CVD naar een onderling aanvullende en divers (in de breedste zin van het woord) samengestelde Raad van Toezicht. Alle mensen die zich herkennen in het profiel (ook mensen met een bi-culturele achtergrond) worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Algemene competenties:

 • affiniteit met de doelstelling van CVD;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en vernieuwing en innovatie in de brede maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als CVD stellen.

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Hoofdtaak is het bewaken van de maatschappelijke rol en borging van de continuïteit van de organisatie. Tevens toetsen de leden de besluitvorming en geven de bestuurder zowel gevraagd als ongevraagd advies. De RvT fungeert voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger van de stichting en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De RvT oefent toezicht uit op onder andere:

 • het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van de medezeggenschap;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de Governancecode Sociaal Werk.

De organisatie
CVD is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen als het veilige en/of stabiele thuis ontbreekt. Wij begeleiden en ondersteunen hen bij het terugvinden van een (t)huis van waaruit een bestaan opgebouwd kan worden. Met als doel dat cliënten zich naar vermogen kunnen handhaven, ontplooien en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. CVD biedt perspectief op thuis! We bieden o.a. maatschappelijke opvang aan dak- en thuislozen, Beschermd Wonen aan mensen met bijv. ggz- en verslavingsproblematiek en ambulante begeleiding voor Rotterdammers die een steuntje in de rug nodig hebben.
Wij geloven erin dat ieder mens talenten heeft en dat deze vanuit een stabiele thuisbasis het beste tot ontplooiing komen. De kracht van CVD hierbij is het bieden van passende professionele begeleiding en ondersteuning. Wij werken krachtgericht, slagvaardig, professioneel én met respect voor iedereen.
Jaarlijks bereiken wij ruim 5.000 mensen in Rotterdam en omgeving vanuit onze 25 locaties verspreid over heel Rotterdam. CVD heeft circa 500 medewerkers in dienst.

Heb je interesse?
CVD laat zich in deze procedure adviseren door Colourful People. Hatice Türkmen, partner bij Colourful People geeft graag antwoord op al je vragen. Zij is bereikbaar op h.turkmen@colourfulpeople.nl of mobiel op 06-46081232. Reacties zijn welkom via de solliciteerbutton met een CV en motivatiebrief.
De reactietermijn voor deze functie loopt tot en met 22 januari 2023.
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 25 en 26 januari 2023
De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 10 februari 2023

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum:

22 Dec 2022

Opdrachtgever:

Centrum voor Dienstverlening

Contactpersoon

H. Türkmen
T: (023) 5671 030
M: (06) 4608 1232

Hatice Türkmen
Vragen over deze vacature?
Contact Hatice Türkmen
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 4608 1232
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People