Twee leden Raad van Commissarissen | TIAS School for Business and Society

Nieuw

TIAS School for Business and Society is de business school voor executive education van Tilburg University en Eindhoven University of Technology. Met een hoge waardering door deelnemers, ruim 65 opleidingen en persoonlijke leertrajecten, 3400 deelnemers per jaar en een netwerk van ruim 20.000 alumni is TIAS met recht een top-ranked business school.

Bij deze ‘business school voor de leiders van morgen’ ontstaan door het verstrijken van de zittingstermijnen van twee van haar leden per 1 januari 2024, binnen de Raad van Commissarissen twee interessante vacatures:

 • commissaris met een juridisch profiel
 • commissaris met een digitaliserings- en ICT profiel

TIAS zoekt nadrukkelijk naar commissarissen met een growth en transformatie mindset die zich herkennen in haar DNA en ambitie.

TIAS School for Business and Society

In de programma’s van TIAS School for Business and Society staan leiderschapsontwikkeling en transformatie centraal. De programma's zijn gericht op gedreven en ambitieuze leiders die een transformatie-mindset willen ontwikkelen. Ze stimuleren een kritische en nieuwsgierige benadering die leidt tot kennis en inzichten die impact hebben op organisaties en de samenleving. Business and Society wordt in de programma's geïntegreerd door middel van het TIAS Business and Society Competency Framework. De programmadesigns zijn blended: er wordt gebruik gemaakt van een slimme combinatie van interactieve leer- en werkvormen: online, on-site en hybride. De hoogleraren en docenten hebben rijke ervaring in zowel de academische wereld als de praktijk. Het aanbod is internationaal geaccrediteerd en er wordt gewerkt met ervaren professionals uit binnen- en buitenland. De flexibele aanpak zorgt voor een goede balans tussen werk, privé en studie. Met up-to-date kennis, uitdagend onderwijs en het krachtige netwerk van deelnemers, alumni en topdocenten vormt TIAS een international hub for life-long learning.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden. Binnen de Raad functioneren twee commissies: de audit commissie en de remuneratie commissie.

Algemene vereisten voor een lid van de Raad van Commissarissen:

Elk lid van de Raad van Commissarissen moet geschikt zijn om het beleid, de strategie en het functioneren van het executive managementteam te beoordelen en beschikken over de specifieke deskundigheid die nodig is voor zijn/haar taak. Een lid van de Raad van Commissarissen moet affiniteit hebben met het werk en de activiteiten van TIAS, algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring hebben, evenwicht tonen in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en in staat zijn om het executive managementteam met raad terzijde te staan en toezicht te houden op het functioneren van TIAS.

Link naar meer uitgebreide beschrijving van de Algemene vereisten voor een lid van de Raad van Commissarissen.

Specifieke eisen voor de commissaris met het juridisch profiel:

 • heeft kennis, ervaring en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en compliance bij een grote publieke of private organisatie;
 • Is in staat om de compliance rol binnen de RvC te vervullen en is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen aangaande governance en risk (o.a. kennis van de Nederlandse corporate governance code, de Code Goed Bestuur);
 • heeft kennis van juridische constructies en samenwerkingsverbanden en is in staat om de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen te overzien, te doorgronden en te helpen vertalen naar de doelstellingen en context van TIAS ;
 • kan denken in termen van wat de business school op een bepaald punt van haar ontwikkeling nodig heeft, qua structuur en leiding;
 • kan bijvoorbeeld advocaat zijn (geweest) op het terrein van ondernemingsrecht, of als partner werkzaam zijn (geweest) bij een grote strategische consultant op het gebied van Compliance, Corporate Governance & Risicomanagement;
 • brengt een relevant, functioneel netwerk binnen dit aandachtsgebied mee.

De benoeming van deze commissaris gebeurt op voordracht van de OR.

Specifieke eisen voor de commissaris met het profiel digitalisering en ICT:

 • heeft actuele kennis, aantoonbare ervaring en inzicht in de waarde en toepasbaarheid van digitalisering en ICT in waarde gedreven, ambitieuze (kennis) instellingen;
 • heeft daarbij inzicht in de dilemma’s en uitdagingen die dit voor de cultuur en de organisatie-inrichting oplevert en denkt daarbij in kansen;
 • is in staat op basis van bovengenoemde kennis, ervaring en inzicht een klankbord voor het executive management team te zijn met betrekking tot de rol die digitalisering en ICT spelen op zowel de inhoud van het onderwijs, de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden, alsmede op de rol daarvan als randvoorwaarden voor duurzaam kwalitatief hoogwaardig onderwijs;
 • is wat betreft de duurzame innovatie die de instelling nastreeft in staat in scenario’s te denken en houdt daarmee de organisatie scherp;
 • kan bijvoorbeeld (bestuurlijk) verantwoordelijk zijn voor digitalisering, digitale transformatie, ICT in een organisatie van enige omvang;
 • brengt een relevant, functioneel netwerk binnen dit aandachtsgebied mee.

Bezoldiging

Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Commissarissen worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een jaarlijkse bezoldiging, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Screening

Er zal door TIAS een screening wordt uitgevoerd op onverenigbaarheden cf. de statuten van de TIAS en de code Goed Bestuur.

Geïnteresseerd?

Bij de werving en selectie van deze procedure worden wij ondersteund door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie kun je via Whatsapp contact opnemen met senior partner mr. Sandra Lutchman op nummer 06-40744074 of s.lutchman@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je CV en brief met vermelding naar welk profiel je solliciteert uiterlijk 28 september 2023 via de 'solliciteer’ knop onder aan deze pagina te uploaden.

Planning gesprekken:

Het gesprek met de selectiecommissie met kandidaten voor beide profielen vindt plaats op 10 oktober tussen 09.30-17.00 uur in Utrecht.

Graag bovenstaande datum vrijhouden voor mogelijke gesprekken.

TIAS kent een grote diversiteit aan deelnemers en personeel en men vindt het belangrijk die diversiteit terug te zien in alle niveaus van de organisatie, dus ook in de Raad van Commissarissen. Kandidaten die denken hier een bijdrage aan te kunnen leveren worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Uitgebreide informatie

Locatie

Tilburg

Publicatie datum:

01 Sep 2023

Opdrachtgever:

TIAS

Contactpersoon

S. Lutchman
M: (06) 4074 4074

Sandra Lutchman
Vragen over deze vacature?
Contact Sandra Lutchman
mobiel (06) 4074 4074
Meer details
Match criteria

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2023 Colourful People