Twee leden | Nederlandse Sportraad

Reageer nu!

NLsportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving. De NLsportraad geeft strategische en operationele adviezen aan kabinet en parlement over zowel sportspecifieke thema’s als de relatie tussen sport en andere beleidsterreinen. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en praktisch uitvoerbaar. Adviezen van de raad zijn wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht, en komen tot stand in interactie met experts en stakeholders. De NLsportraad beschikt over twee vaste commissies, de Wetenschapscommissie en de Beoordelingscommissie sportevenementen, en richt voor andere adviezen ad hoc commissies in bestaande uit raadsleden en externe deskundigen.

Nieuwe opdracht

De NLsportraad is in 2016 opgericht. Uit de externe evaluatie eind 2019 is gebleken dat de raad een toegevoegde waarde heeft voor het sportstelsel. Per 1 april 2020 is de NLsportraad de tweede termijn ingegaan en uiterlijk 1 april 2022 wordt de raad wettelijk verankerd. Bij de verlenging van de NLsportraad heeft de Minister van Medische Zorg en Sport de raad een brede opdracht gegeven die de raad heeft vertaald in een nieuw meerjarig werkprogramma, Sport in het syteem. Sport betreft zowel topsport, breedtesport als bewegen en staat in relatie tot tal van andere beleidsterreinen waaronder welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimte en economie.

Competenties

De raad bestaat uit een voorzitter en negen leden. Bij het ingaan van de tweede termijn zijn drie vacatures ontstaan waarvan één is ingevuld. Mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wij op zoek naar twee kandidaat-leden. Gezien de huidige samenstelling van de raad zijn wij nu nadrukkelijk op zoek naar twee vrouwelijke kandidaten die aan het volgende profiel voldoen:

 • brede oriëntatie op sport en samenleving;
 • gezaghebbende positie met inzet van een groot netwerk;
 • onafhankelijke en onderbouwde oordeelsvorming;
 • analytisch, kritisch, tegendraads en grensverleggend kunnen denken;
 • pragmatisch, oplossingsgericht, resultaatgericht en in teamverband kunnen werken;
 • ervaring of affiniteit met bestuur, politiek en beleid op landelijk niveau;
 • goed gevoel voor communicatie.


Expertise en ervaring

De profielen van alle leden samen bestrijken het totale adviesterrein van de raad. Gelet op de huidige samenstelling van de NLsportraad zoeken we in het bijzonder nu twee kandidaten die vanuit de opdracht van de NLsportraad een verbinding kunnen leggen van (top)sport en bewegen met:

 • profiel; economische en financiële vraagstukken
 • profiel; maatschappelijke en sociale opgaven

De NLsportraad zoekt nadrukkelijk aanvulling op de expertise en competenties van de huidige raadsleden.

Randvoorwaarden

Raadsleden worden aangesteld op persoonlijke titel en moeten kunnen voldoen aan de gedragscode van de NLsportraad. Met deze code wil de raad de integriteit bewaken en belangenverstrengeling voorkomen. Het raadslidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van twee dagen per maand. Hier staat een (vaste) vergoeding tegenover op basis van het Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad.

Meer informatie en sollicitatie

De Nederlandse Sportraad laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over onze raad en over de twee vacante posities kunt u contact opnemen met Melek Usta, directeur van Colourful People op 06-20424347 of via m.usta@colourfulpeople.nl. Uw interesse kunt u kenbaar maken tot en met 18 november 2020.


NLsportraad staat voor een inclusieve samenleving. We zijn ervan overtuigd dat we het beste kunnen adviseren als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben.

Planning

 • De sluitingstermijn voor reacties is 18 november 2020
 • De gesprekken met de selectiecommissie van de raad zullen plaatsvinden op 14 en 15 december tussen 10.00u en 12.00u. Gezien de COVID-19 maatregelen zullen de gesprekken digitaal plaatsvinden.

Publicatie datum:

12 Nov 2020

Opdrachtgever:

Nederlandse Sportraad

Contactpersoon

Melek Usta
T: (023) 5671 030
M: (06) 2042 4347

Melek  Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
 • Vacatures via Colourful People

 

Onze opdrachtgevers
Copyright © 2021 Colourful People