Twee commissieleden CAWA

Reactietermijn gesloten

Functie omschrijving

Bijdrage leveren aan het culturele klimaat van de stad?

Commissie Ateliers (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA)

De onafhankelijke adviescommissie CAWA adviseert het college van B&W van Amsterdam over het atelier- en broedplaatsenbeleid. Zij toetst kandidaat-huurders voor CAWA atelier(woningen) op professioneel kunstenaarschap. Ook beoordeelt zij plannen van initiatiefnemers om gebouwen te transformeren tot broedplaatsen. De CAWA bestaat uit acht leden. Gezamenlijk hebben zij expertise op sociaal, cultureel, ruimtelijk en economisch vlak; in deze velden zijn zij bekend binnen de Amsterdamse sector.

Gemeente Amsterdam voert een diversiteitsbeleid. Gezien de huidige samenstelling van de commissie vragen wij nadrukkelijk kandidaten met een niet-westerse achtergrond en vrouwen te solliciteren.

De gemeente Amsterdam is op zoek naar:

Twee commissieleden CAWA

Voor beide vacatures is affiniteit met de Amsterdamse kunst- en cultuurwereld en met cultuurpanden en broedplaatsgroepen in het bijzonder een vereiste.

Vacature 1: sociale expertise

U heeft inzicht in het proces van stadsvernieuwing, bestemmingsplannen en tenders, en u weet welke partijen, factoren en functies (zoals broedplaatsen) daarbij essentieel zijn. Daarnaast heeft u kennis en ervaring opgedaan met wijkaanpak, gericht op sociale en culturele vitalisering (participatie, leefbaarheid en samenlevingsopbouw).

Vacature 2: autonoom kunstenaar of podiumkunstenaar

U bent een uitvoerend, scheppend kunstenaar (beeldende kunst of podiumkunst) met een internationale beroepspraktijk en dito netwerk. Daarnaast heeft u inzicht in de veranderende beroepspraktijk van de kunstenaar en visie op de positie van de broedplaats in de stad. Eerdere ervaring met adviseurschap voor een cultuurfonds is een pré.
Een commissielid wordt benoemd voor een periode van twee jaar. Daarna is herbenoeming voor nog een periode van twee jaar mogelijk. De commissie komt maximaal 14 keer per jaar bijeen. Voor het bijwonen van een vergadering wordt een vacatievergoeding van € 200 verstrekt. Voor een stand van zakengesprek met de broedplaatsen wordt een bedrag van € 100 betaald (ca. twee keer per jaar). De tijdsbesteding is circa 10 uur per maand.

Inlichtingen en sollicitatie

Belangstellenden wordt verzocht een sollicitatiebrief (o.v.v. vacature 1 of 2 ) en curriculum vitae voor 5 januari 2018 te mailen naar Maartje Wijnhoven, ambtelijk secretaris CAWA, E-mail: m.wijnhoven@amsterdam.nl, M 06 1466 1827. De gesprekken zullen op vrijdag 18 januari 2019 plaatsvinden ( vacature 1 in de middag en vacature 2 in de ochtend).

Meer informatie over de CAWA vindt u op de website
www.amsterdam.nl/cawa

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum:

10 Dec 2018

Opdrachtgever:

Anoniem

Contactpersoon

Melek    Usta
Vragen over deze vacature?
Contact Melek Usta
telefoon (023) 5671 030
mobiel (06) 2042 4347
Meer details
Match criteria
Type
  • Vacatures derden

 

Copyright © 2019 Colourful People Privacy statement